Tunnel

Tunnel

Lösningar från ett ställe.

Vi erbjuder teknik för den elektroniska infrastrukturen i tunnlar – säker, tillgänglig och prisvärd.

Tillbaka till Gatutrafik

Kategorier

  • Intelligenta LED-belysningslösningar

    Operatörer, planerare och installationsföretag för ljustekniska anläggningar står inför utmaningen att ljussätta en tunnel jämnt enligt standarden.

Säkerhet och tillgänglighet är avgörande faktorer inom tunnelinfrastruktur – precis som för ekonomisk verksamhet. Verk i drift- och säkerhetsanläggningar som t.ex. belysnings-, ventilations- och larm- och energiförsörjningsanläggningar behöver kommunicera med varandra friktionsfritt.

Anläggningen måste drivas kontinuerligt i tunneln. Med modern, framtidsorienterad teknik och produkter från Phoenix Contact erhålls en högklassig elektronisk infrastruktur från en leverantör.

Fördelarna

  • Flexibel reaktion på olika trafik- och dagsljussituationer
  • Enkel installation och idrifttagning genom Plug-and-Play
  • Effektivt underhåll tack vare utökad diagnostikstatus och driftlöptider
  • Kompensation för åldrings- och nedsmutsningsförluster tack vare Constant Light Output

Flexibel kabeldragning

Lampor med kablagesystem  

Installationssystem för en snabb kabeldragning

Belysningen fungerar tillförlitligt och larmledningssystemet i tunneln är essentiell. Därför behöver underhållsarbeten kunna utföra snabbt och enkelt.

Med det flexibelt användbara och robusta QPD-installationssystemet med beprövad QUICKON-snabbanslutningsteknik fördelas energi utan problem även över längre sträckor. Anslutningsprincipen och möjligheten till förmontering ger en tidseffektiv installation.

Effektiv belysning

LED-lampor med överspänningsskydd  

Effekt tunnelbelysning på LED-basis

Med intelligent tillkopplingsteknik omsätts LED-baserade belysningslösningar i tunneln snabbt och enkelt.

Tunnelns omgivningsförhållanden upptas för att få den ideala belysningsnivån för hela tunneln. Det genereras bara precis så mycket ljus som behövs. Det sparar energikostnader och höjer LED-lampornas livslängd. Ett integrerat överspänningsskydd ökar även belysningsanläggningens driftsäkerhet.

Intelligent styrning

Styrsystem för tunnlar  

Skalbar styrsystemslösning för tunnelbelysningen

Adaptiva, intelligenta styrsystem enligt kraven på trafikinfrastruktur är ett måste i tunnelns utrustning.

CIE88-konforma belysningsstyrsystem med adaption till trafikflödet bildar en kraftfull, skalbar lösning. En sömlös anslutning till tunnelmanagement realiseras via fördefinierade kommunikationsobjekt.

Behovsenlig och energieffektivt styrning av tunnelbelysning

Lösningar för tunnelbelysning såsom  ATS (Advanced Tunnel Solution) möjliggör en energisparande tunnelbelysning på LED-basis.

Utöver de grundläggande parametrarna för ljustäthet kan t.ex. även
hastighet och trafiktäthet integreras. Tillsammans med det flexibelt användbara och robusta installationssystemet QPD ger den fördefinierade kopplingsskåpslösningen ATS en tidseffektiv installation och iståndhållning.

Topologi: behovsenlig styrning av tunnelbelysning  

Styr tunnelbelysningen motsvarande det aktuella trafikläget

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng