Gatubelysning

Gatubelysning

Effektiv styrning av belysning

Gator och torg blir säkrare och attraktivare med moderna belysningslösningar.

Tillbaka till Gatutrafik

Kategorier

Infrastrukturen för gatubelysning måste anta de nya tekniska och ekonomiska utmaningarna. En ökad säkerhet och attraktivitet för gator och torg är centralt. Stadsplanerarna satsar på energisparande lösningar med ett lågt underhållsbehov.

Med Phoenix Contacts innovativa ljusmanagementsystem styrs belysningen behovsorienterat från kontrollrummet över standardiserad fjärruppkoppling. Flexibla omkopplingsscenarier ger en effektiv omkoppling.

Fördelarna

  • Avsevärd minimering av underhålls- och energikostnader genom diagnostik och monitorering av alla stationer och styrsystem
  • Överföring av alla data för utvärdering och arkivering via mobilnätet till alla kontrollrum.
  • Automatiska styrsystem för belysning baserat på kalenderposter vid kommunikationsstörning

Decentral styrning och insamling

Styrsystem för ett system för gatubelysning  

Belysningen styrs behovsorienterat

Kontrollera gatubelysningssystem effektivt och framför allt energisnålt.

Våra automationssystem kommunicerar via standardiserad fjärruppkoppling. Belysningen omkopplas behovsorienterat beroende på ljusnivån.

Skydd

Komplettlösning för överspänningsskydd  

Skydd mot transienter

Överspänningsskador reducerar avsevärt potentialen för att spara in energi genom energisparande LED-gatubelysning. Med komplettlösningar för överspännings- och enhetsskydd hålls kostnaderna så låga som möjligt.

Överspänningsskyddsenheterna BLOCKTRAB ger tillförlitligt skydd för elektrisk utrustning.Enkel installation direkt i lamporna eller i kabelsäkringsdosorna.

Kontinuerligt datautbyte

Datamanagement i styrcentralen  

Åtkomstsäker överföring av data

Alla stationer behöver vara uppkopplade med styrcentralen för att övervaka avlägsna anläggningar, analysera mätvärden och arkivera data. ODP-servern möjliggör åtkomstsäker fjärröverföring av data.

Kontinuerligt utbyte av data mellan gatubelysningsfördelare och SCADA-system via kabel eller mobilnätet.

Effektiv styrning av gatubelysning per M2M-kommunikation

Signal- och styrenheten TC Mobile I/O X300 styr gatubelysningsfördelarnas ljusband i hela systemet. Kommunikationen sker via det mobila nätet via en ODP-/OPC-server.

Den enskilda styrningen av strömskydd i gatubelysningsfördelarna möjliggör nattkoppling, halvnattkoppling och en separat koppling av övergångsställen. Signalenheten överför och protokollerar decentrala till- och frånkopplingstider. Vid ett potentiellt kommunikationsbortfall säkerställs den statiska tillkopplingen av gatubelysningen tidsstyrt.

Topologi: styrning av gatubelysning  

Behovsorienterad styrning av gatlampor

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng