Intelligenta LED-belysningslösningar för tunnlar och vägunderfarter

Översikt

Liefenshoektunnel  

LED-belysningslösningar för tunnlar ger en mängd fördelar

  • Operatörer, planerare och installationsföretag för ljustekniska anläggningar står inför utmaningen att ljussätta en tunnel jämnt enligt standarden, och att styra belysningens intensitet efter situationen.
  • Tillsammans med den belgiska samarbetspartnern Schréder erbjuder Phoenix Contact installationsklara belysningslösningar, som kan integreras i ett styrsystem via Ethernet-nätverket.
  • Kopplingsskåpen resp. applikationsmjukvaror är redan programmerade och är lätta att parametrera och nätkoppla.

Användning

Liefenshoektunnel  

Lösningen installeras enkelt tack vare QPD

Tunnlar är tekniskt krävande byggnadsverk Det finns ett stort antal befintliga tunnlar och antalet nybyggda tunnlar växer ständigt. Därur resulterar att olika belysningslösningar är i drift vid samma tidpunkt.

Den överlägsna LED-tekniken används allt mer utöver de gamla belysningstekniken. Hit räknas tunnlar med upprustade delar och som därmed återfinns bland-installationer av äldre och nyare belysningsteknik.

Lösning

Phoenix Contact har utvecklat belysningslösningar för tunnlar med den modernaste LED-tekniken. LED-lamporna styrs valfritt direkt eller genom så kallade Driver-boxar. I boxarna finns LED-drivrutiner för att reglera lamporna. Lampornas och driver-boxarnas exakta position definieras baserat på en fotometrisk analys av den senare tunnel-belysningen genom specialisten Schréder. Parallellt till de arbeten som ska förberedas levereras ström- och busskabeln förmonterade på byggplatsen. Ett typiskt problem för de installerande företagen försvinner därmed redan före tillverkningen av ledningarna. Eftersom samtliga kablar är försedda med en automatisk fasvridning belastas kabelanslutningens tre faser jämnt. Den tidsödande "genomringningen" av ledningarna och den anslutande omtrådningen bortfaller.

Den egentliga styrningen av tillkopplingstekniken Lumgate och LED-drivrutinen är fördefinierad i 50 olika scenarier. Dessutom finns 15 specialscenarier lagrade som prioriteras högre för användning vid speciella situationer – till exempel i nödsituationer eller vid en farlig händelse. Standarden att följa hastighetsgränsen i tunneln påverkar även den erforderliga ljusstyrkan vilket beaktas i styrsystemet. Utöver applikationsprogrammet påverkar även specifikationerna från den fotometriska analysen ATS. Respektive konfigurationsfil som controllerna läser in självständigt, utgör tillsammans med de andra ramparametrarna basen för belysningsstyrsystemet. På så sätt säkerställs det att tunneloperatörens specifikationer och direktiven enligt lag uppfylls exakt. Dessutom skapas det bara så mycket ljus som behövs vilket har en positiv inverkan på energikostnaderna.

Topologi belysningslösning  

Belysningslösningens konstruktion och element

Systemet erbjuder minimerade installationstider tack vare fördefinierade kopplingsskåpslösningar såsom QPD-installationssystem i fältet och till lamporna. Vid beräkningen via anläggningens livscykel visar sig fler fördelar i tunnelbelysningen.

Fördelar

  • Plug-and-Play tack vare fördefinierade parametrar och självständig adressering
  • Flexibelt användbara lösningar genom dimmbarhet av 240 olika ljuspunkter, upp till 96 km och 1920 LED-drivrutiner med ett enda styrsystem
  • Utökad diagnostikstatus genom övervakning av drifttiden och strömåtgången
  • Constant Light Output med faktiska drifttimmar och iståndhållningsfaktorer

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Advanced Tunnel System (ATS) – färdigmonterat kopplingsskåp inklusive applikationsmjukvara för gradlös dimning av tunnelbelysningt.ex. TSL-SC-RTL-ATS/D0S122403506
Basic Tunnel System (BTS) – Monteringsklart kopplingsskåp för omkoppling av lamport.ex. TSL-SC-RTL-BTS2402652
Tunnel Control System (TCS) – kopplingsskåpslösning för koppling av flera ATS och för anslutning till en tunnelstyrcentral med definierade kommunikationsprotokollt.ex. TSL-SC-RTL-TCS/D0S222403515
BeskrivningTypArt.nr
Advanced Tunnel System (ATS) – färdigmonterat kopplingsskåp inklusive applikationsmjukvara för gradlös dimning av tunnelbelysningt.ex. TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
Basic Tunnel System (BTS) – Monteringsklart kopplingsskåp för omkoppling av lamport.ex. TSL-SC-RTL-BTS
Tunnel Control System (TCS) – kopplingsskåpslösning för koppling av flera ATS och för anslutning till en tunnelstyrcentral med definierade kommunikationsprotokollt.ex. TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng