Erasmusbron: tillförlitlig beräkning och överföring av genomfartshöjd

Översikt

Erasmusbron i Rotterdam  

1996 öppnade Erasmus-bron är Rotterdams landmärke

  • På grund av tidvatten i Nordsjön kan inte alla skepp fara genom Erasmusbron när som helst.
  • För att undvika skador på fartygen och på bron visualiserar sex visningstavlor den aktuella maximala höjden för genomfart.
  • Motsvarande analogvärde får indikeringstavlan från ett ministyrsystem AXC 1050 via det trådlösa systemet Radioline.

Kundprofil

Projektledare Richard Hecker  

Richard Hecker är verksam vid ÆVO som projektledare för integrering av system för mätning och indikering

Erasmus-bron förbinder centrala Rotterdam med stadsdelen Kop van Zuid. Den sydliga påfarten på den 802 m långa konstruktionen kan fällas upp och möjliggör att högre fartyg kan passera.

Den maximala genomfartshöjden beror på den aktuella vattennivån och visas för fartygsbesättningarna på sex tavlor.

Användning

Kommandostation för Erasmosbron  

Lyftbryggan styrs och vattenvägarna övervakas i styrstationen

Genom värdena som visas på de sex indikeringstavlorna kan kaptenerna på förbifarande fartyg enkelt avgöra om de kan passera under bron när den är stängd eller om det är bättre att vänta på att den uppfällbara broklaffen öppnas.

Systemet som installerades på den tiden var kabelbundet, felbenäget och tidsödande att underhålla. Efter att flera blixtnedslag hade förstört systemet uppdrogs ÆVO B.V. 2014 med modernisering. De befintliga visningselementen på konstruktionen skulle behållas. Dessutom krävdes det en nu anslutning till den nya styrcentralen.

Under projektets gång blev den seriella kommunikationen för de sex visualiseringselementen en utmaning. Detta för det fanns ingen meningsfull dokumentation för befintliga koncept eller för att styra visningen. Därför måste bestämmas i projektets början på bit nivå hur hur indikeringen ska adresseras. Från detta avledde specialister vilka komponenter som lämpade sig bäst för uppgiften.

Lösning

Ministyrsystem ACX 1050 av typ Axiocontrol  

I kopplingsskåpet i driftcentralen installerades även I/O-moduler bredvid ministyrsystemet AXC 1050

Den aktuella havsnivån registreras av två tryckgivare, omvandlas till ett analogt värde och leds vidare därifrån till den analoga ingångsplinten AXL F AI4. Som en del av Axioline-stationen överför ingångsplinten data till ministyrsystemet av typ Axiocontrol AXC 1050 för utvärdering. Den maximala genomfartshöjden beräknas ur skillnaden mellan havsnivån Erasmusbrons absoluta höjd, och visas på tavlorna.

Styrsystemet AXC 1050 expanderades med den seriella kommunikationsmodulen AXL F RS UNI för seriell dataöverföring till visualiseringselementen, och det kalkylerade värdet för genomfartshöjden överförs som en seriell över radiosystemet Radioline till de sex visningstavlorna.

För varje visningspanel som finns monterad på Erasmusbron har ÆVO byggt upp en punkt-till-punkt-förbindelse med riktantenn på kontrollrummets tak. På de sex indikeringstavlorna installerades även riktantenner som fångar upp de seriella signalerna, så att den beräknade genomfartshöjden kan visas. För att förhindra överspänningsskador – till exempel från blixtnedslag – och för att öka stoppsäkerheten, säkrades de koaxiala signalgränssnitten genom adaptrar med Lambda/4-teknik.

Automationsspecialister i det nederländska dotterbolaget Phoenix Contact BV har övertagit alla programmeringsuppgifter enligt ÆVO:s standard. Ministyrsystemet AXC 1050 programmerades med ett SPS-programmeringsspråk som standardiserats enligt IEC 61131-3. Den internationella standarden standardiserar programspråk, kommandouppsättningar och strukturer för automationssystem. Därför kan de framställda programmen enkelt porteras till olika plattformar och användas där. Medarbetarna i Phoenix Contacts nederländska dotterbolag har dessutom konfigurerat den trådlösa Radiolinelösningen och integrerat den i styrsystemet.

Facit

Under Erasmusbron kommer olika komponenter och system från Phoenix Contactsbreda produktportfölj till användning för visualiseringen av den maximala genomfartshöjden.

I kombination med medarbetarnas omfattande och mångåriga kunnande om infrastrukturapplikationer utarbetades en lösning för uppgiften i Rotterdam gemensamt med ÆVO-teamet. Efter Site Acceptance Test integrerades hela applikationen och 24/7-nödfallsservicen från ÆVO i det reguljära underhållet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng