Trådlös byggnadsmätteknik i slussanläggningen Kiel-Holtenau

Översikt

Slussen Kiel-Holtenau  

Det trådlösa systemet Radioline ger stöd vid övervakning av byggåtgärder på slussen.

  • Efter över 100 års användning ska försörjningskulvertarna i slussen Kiel-Holtenau förnyas under pågående drift.
  • Under byggandet mäter högkvalitativa givare alla viktiga punkter i slussbyggnaden.
  • Phoenix Contacts trådlösa Radioline-system förbinder de avlägsna mätstationerna med det centrala kontroll- och larmsystemet.

Kundprofil

Den federala vatten- och sjöfartsförvaltningen (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSV) driver bland annat slussen i Nord-Östersjökanalen vid Kiel. Omkring 35 000 fartyg passerar vattenvägen varje år. I kanalans östra ände finns slussanläggningen Kiel-Holtenau. Efter över hundra år i drift beslutade sig WSV för en nybyggnation för att upprätthålla slussgruppernas driftsäkerhet.

Användning

Anläggningen består av en stor och en liten slussgrupp med två kamrar var. Samtidigt som slussen fortsatt är farbar borras det på cirka 30 meters djup med den modernaste tekniken en cirka 400 meter lång och omkring två meter bred tunnel under hela anläggningen. Flera nya schakt som ska byggas mellan kamrarna används för anslutning av försörjningsledningarna.

Glötzls MCC-system  

Glötzls MCC-system är installerade i fyra olika områden av slussarna

För övervakning och utvärdering av mätresultaten används komponenter från Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik GmbH från Rheinstetten vid Karlsruhe.

I slussanläggningen i Kiel-Holtenau upptas mätinstrument i fyra områden av decentrala mätvärdesregistrerare – så kallade MCC-system (Measurement Communication Control). Utmaningen består här i att de fyra rumsligt fördelade stationerna fördelar sina data till den centrala MCC-masterstationen, som ligger i ledningscentralen på ön i mitten.

Mellan de enskilda stationerna och ledningscentralen behöver flera hundra meters avstånd och slusskamrarna övervinnas. Därför skiljer sig förläggningen av ledningar av tekniska och ekonomiska orsaker.

Lösning

”Mot denna bakgrund bestämde vi oss för Phoenix Contacts trådlösa system Radioline, eftersom det är flexibelt att använda”, förklarar Joachim Haberland, ansvarig som projektledare för slussanläggningens byggnadsövervakning vid Glötzl Baumesstechnik. ”Med Radioline-modulerna överförs I/O-signaler och seriella signaler utan påföljande kostnader.”

Översikt över slussanläggningen Kiel-Holtenau  

Översikt över slussanläggningen Kiel-Holtenau

Givarna som är monterade till slussbyggnaderna berör ytan med hög precision och upptar på så sätt kammarväggarnas lutningar och förskjutningar. Dessutom bestäms grundvattennivån på tio ställen genom nivågivare. Givarna avger signaler via ett seriellt RS485-gränssnitt.

Det trådlösa systemet Radioline ansluts direkt till mätvärdesupptagarens RS485-utgång och kommunicerar sedan värdena trådlöst till ledningscentralen. Här lagrar MCC-mastern data och utvärderar dem.

”Nu kan alla mätvärden registreras permanent, så att eventuella fel upptäcks i tid och kan åtgärdas direkt”, fastställer Jürgen Glötzl verkställande direktör på Glötzl Baumesstechnik.

Seriella data och I/O-data leds vidare
Radioline-systemet är underlaget som orienterar sig efter de speciella kraven hos industriella infrastrukturanvändningar och bildar den nya trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0. Den sluter luckan mellan WirelessHart som lösning för givarnätverk i processtekniken och Wireless-standarderna Bluetooth och Wireless-LAN som etablerats i fabriksautomationen.

Radioline-modulerna erbjuder olika inställningsmöjligheter beroende på applikationskraven. Från den enkla punkt-till-punkt-förbindelsen till självläkande mesh-nätverk kan det byggas upp godtyckliga nätverksstrukturer.

Facit

Jürgen Glötzl och Joachim Haberland  

Verkställande direktör Jürgen Glötzl och projektledare Joachim Haberland

Den federala vatten- och sjöfartsförvaltningen (die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)) har sparat mycket tid och pengar genom att använda det trådlösa Radioline-systemet.

”Sedan flera månader kommunicerar Wireless-modulerna de upptagna mätvärdena till ledningscentralerna utan bortfall. Det överträffar mina förväntningar på den trådlösa förbindelsens stabilitet”, sammanfattar Jürgen Glötzl. ”Baserat på dessa positiva erfarenheter kommer vi att använda Phoenix Contacts trådlösa lösningar även i framtiden.”

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng