Lösning för generatoranslutning

Översikt

Solpanel-utomhusanläggning  

Solpanel-utomhusanläggning

  • Planerare och anläggningsoperatörer står inför utmaningen att optimera anläggningens planerade verkningsgrad och driftsäkerhet.
  • Genom Phoenix Contacts generatoranslutningsboxar är du säker på att använda en testad och säker lösning.
  • Ännu en positiv aspekt är användarvänligheten och den enkla integreringen i anläggningens infrastruktur.

Användning

En undersökning i tidskriften Photon visare att experter bedömde att 70 % av de tyska solpanelanläggningarna var bristfälliga. Genom monteringsfel fördröjs den fördiagnostiserade verkningsgraden och därmed solpaelanläggningens Return-on-Invest. Först uteblir den förväntade återbetalningen genom inmatningseffekten.

Medarbetare i kundsamtalet  

Den korrekta dimensioneringen av generatoranslutningsboxarna baseras på

Med funktionerna anslutning, mätning och skydd är generatoranslutningsboxen (GA, eng. Combiner Box) det avgörande elementet mellan ekonomisk dimensionering och en mångårig driftsäkerhet för solpanelanläggningen. GAB väljs ändå ofta med ekonomiska hänsynstaganden. Kvalitet och ett långt liv spelar en underordnad roll.

För att skapa säkra och högkvalitativa anslutningsboxar behöver planerare och installatörer se till att produkterna uppfyller standarderna.  För GAB standarden för kopplingar EN 61439, som beskriver konstruktion, val av komponenter och de erforderliga testningarna. Standarden kräver även en omfattande dokumentation av de tekniska egenskaperna och användningsförhållandena samt för korrekt installation och underhåll. All information ska bifogas enheten som en installationsanvisning i språket på installationsplatsen.

Lösning

Phoenix Contacts kopplingskombinationer säkerställer en störningsfri drift av solpanelanläggningar. Genom komponenter och kommunikationsgränssnitt som avstämts optimalt till varandra ansluts generatoranslutningsboxar snabbt och enkelt till ett överordnat parkmanagement. Ett specialiserat team av alla relevanta företagsområden utarbetar anpassade lösningar gemensamt med er som uppdragsgivare.

Utvecklingsförberedelse med kunden  

Kopplingsskåpslösningar för varje kundkrav.

Utveckling
I den förberedande utvecklingen är i nära samarbete med våra kunder, för att på bästa sätt realisera önskade krav. Specifika utmaningar förutses. På så sätt gestaltas utvecklingsprocessen målorienterat och effektivt.

Konstruktionsfasen påbörjas efter förberedelserna. Den här fasen avslutas med framtagning av prototyper, som genomgår en specifik procedur för testning och provning. Lärdomar som vunnits används för att optimera lösningen.

Testning och provning
Med hjälp av testning och provning upptäcks t.ex. hotspots. Komponenterna anordnas optimalt. Avbrott på grund av termisk överbelastning utesluts.

I företagsegna testlaboratorier testas prototyperna elektriskt och mekaniskt. Testerna säkerställer att lösningarna fungerar felfritt i de avsedda installationsmiljöerna.

Termografibilder av generatoranslutningsboxar i jämförelse  

Avbrott på grund av termisk överbelastning utesluts genom den temperaturoptimerade kopplingsskåpsdesignen.

Tillverkning
När alla relevanta tester avslutats i utvecklingsfasen släpps artikeln för produktion. Komponenterna tillverkas i One-Piece-Flow för att effektivt kunna genomföra varje enskilt steg. Det går att reagera snabbt på ändrade konstruktioner och seriestorlekar. Informationen som behövs för kvalitetssäkring synliggörs överskådligt och säkrar på så sätt en friktionsfri produktions- och monteringsprocess.

 

Kvalitet
I tillverkningslinjen används hjälpmedel som tillåter en upprepningsexakt tillverkning av alla artiklar. Användning med skruvar med vridmomentsövervakning säkerställer en tillförlitlig kvalitet och säkra anslutningar. På så sätt säkerställs en jämn kvalitet hos varje enskild GAB. I det sista produktionsteget genomförs en slutprovning motsvarande IEC 61439. Därefter framställs ett provningsprotokoll. Samtliga kopplingskombinationer och de elektriska komponenterna som ingår har serienummer, som kan identifiera dem entydigt när som helst.

SCB compact och SCB next generation  

Två intelligenta lösningskoncept: GAB med sträng-säkring för 32 strängar utanför kopplingsboxen och GAB med standard-sträng-säkring för 16 strängar

Fördelarna

  • Användningsorienterad analys och rådgivning
  • Optimal placering av överspänningsskydd
  • Användning av de bästa anslutningsteknikerna och lämpliga komponenter
  • Sänkta kostnader och minskat kabeldragningsarbete
  • Ingen separat strömförsörjning behövs i fält
  • Platsbesparande installation på grund av kompakt konstruktion
  • Användningsorienterad analys och rådgivning

Produkter

BeskrivningTypArtikelnummer
Generatoranslutningsbox för 32 strängar med inlinesäkringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Generatoranslutningsbox för 16 strängar med standard-sträng-säkringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
BeskrivningTypArtikelnummer
Generatoranslutningsbox för 32 strängar med inlinesäkringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Generatoranslutningsbox för 16 strängar med standard-sträng-säkringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng