Lösning för segmentstyrning

Översikt

Parkmanagement: övervakning och styrning  

Parkmanagement: övervakning och styrning

  • En lönande drift av stora solpanelanläggningar kräver en kontinuerlig övervakning och styrning på segmentnivå.
  • Med Phoenix Contacts Array Control har planerare och anläggningsoperatörer en testad och tillförlitlig lösning, för att ta upp alla inkommande data och beredställa dessa för en effektiv parkmanagement.
  • Lösningen är installationsvänlig och integreras enkelt i stora solpanelanläggningar.

Användning

Array Control  

Kopplingskombination Array Control

För att driva stora solpanelanläggningar effektivt, behövs en kontinuerlig övervakning och styrning.

En solanläggning i storleksordningen 10 MW sammansätts av cirka 2500 strängar till respektive 20 solmoduler. Den innefattar en mängd generatoranslutningsboxar, växelriktare och ytterligare övervakningskomponenter såsom referensgivare, väderstationer eller energimätenheter.

Oräkneliga mätdata behöver tas upp och ledas vidare, växelriktare behöver styras och anläggningsstatusen behöver förmedlas till ett överordnat datamanagementsystem.

Lösning

Då den inkommande datamängden är mycket stor, delas solpanelparken in i enskilda segment, så kallade Arrays. I Phoenix Contacts delsystem Array Control finns ett styrsystem. Det tar upp mätdata från växelriktare, dataloggare och energimätenheter för en Array enligt en enhetlig datamodell, och leder dem vidare till ett överordnat SCADA-system i det centrala kontrollrummet.

Förprogrammerade funktionsblock underlättar anslutning av de enskilda komponenterna till Array Control. Om det uppstår en överbelastning av nätet, styr Array Control växelriktaren för att minska effekten. Dessutom övertar Array Control en mängd diagnostik-funktioner, t.ex. om en strängs prestanda sjunker. Statusmeddelanden, t.ex. för inbrottsskydd eller för driftstopp, kompletterar de upptagna värdena. Alla data lagras i upp till 25 år.

Som block i Phoenix Contacts Park-Management-system realiseras en effektiv management av stora solpanelanläggingar med Array Control.

Övervakning och styrning av stora solpanel-anläggningar  

Array control – för en effektiv drift av stora solpanel-anläggningar

Fördelarna

  • Små kostnader för teknik och drift tack vare intelligenta automationslösningar
  • Basanvändning för upptagning av alla relevanta data på segmentnivå med en enhetlig datamodell
  • Enkel integrering av olika växelriktare, likströmsmätare och övervakningskomponenter baserat på förprogrammerade bibliotek av funktionsblock
  • Skalbar vid växande krav på databearbetning och datamängder

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng