Lösning för övervakning av takanläggningar

Översikt

Medarbetare i en takanläggning  

Övervakning av takanläggningar

  • För att säkerställa en optimal drift av solpanelanläggningar, stiger efterfrågan på lösningar för övervakning och visualisering av anläggningar hos investerare och operatörer.
  • Övervakningsmjukvaran PV Monitor+ upptar spänningar och strömmar, och skickar dessa till ett modulärt hög prestanda styrsystem över en kommunikationsmodul.
  • Om dessa värden under- eller överskrider de inställda parametrarna erhålles information per SMS, och åtgärder kan vidtas direkt vid behov.

Användning

Produktionsbyggnad för jordbruk  

Tidig felavkänning säkrar ekonomin hos anläggningen

För en optimal ekonomi hos solpanelanläggningar räcker det inte att regelbundet kontrollera anläggningens totala verkningsgrad vid matningsmätaren. På så sätt upptas inte snabba avvikelser. Dessutom kan tidssammanhanget mellan den observerade minskade verkningsgraden och orsaken inte upptäckas säkert.

Även lokaliseringen av felet i anläggningen är möjlig enbart med en hög extra insats, eftersom matningsräknaren enbart levereras en sammantagen bild av anläggningen. Enbart genom en så tidig avläsning och lokalisering av anläggningsproblemen som möjligt kan orsakerna avhjälpas tidsnära och signifikant låga verkningsgrader kan undvikas under en längre tidsperiod.

Förutsättningar för tidig och platsexakt avläsning av fel hos anläggningen
Följande förutsättningar behöver vara uppfyllda för att avvikelser från normaldrift ska upptäckas tidigt:

  • Kontinuerlig övervakning av verkningsgradsdata på DC- och AC-sidan.
  • Mätning av verkningsgraderna på strängnvå. En mätning på modulnivå är det ideala, men det kan oftast inte realiseras ekonomiskt eller tekniskt.
  • En visualisering för att när som helst kunna hämta de förmedlade verkningsgradsdatana med en mobil kontroll via ett webbgränssnitt.
  • Operatörerna larmas tidsnära vid driftavvikelser (t.ex. per SMS eller e-post)

Lösning

Spänningsmätmoduler för åtta ledningar  

Spänningsmätmoduler för åtta ledningar

DC-Monitoring
SOLARCHECK består av olika mätenheter för ström och spänning. Den tillhörande kommunikationsenheten sammanfattar mätsignalerna och leder dem vidare till det överordnade hög prestanda styrsystemet. SOLARCHECK-systemet är modulärt konstruerat och kan dimensioneras exakt efter dimensioneringen och anläggningens koppling. Eftersom datakablaget äver övertar enheternas energiförsörjning i fält, behövs enbart en central strömförsörjning.

AC-Monitoring
Energimätenheten EMpro mäter, analyserar och kommunicerar elektriska parametrar såsom spänningar, strömmar, effekter, förbrukningar, övertoner och nätasymmetrier.

PV Monitor+  

Med PV Monitor+ säkras ett långsiktligt utbyte från anläggningarna med upp till 500 kw märkeffekt

Modularitet
Mjukvaran PV Monitor+ kan ta upp data från upp till 512 strängar. Med rätt parametrering visas alltid rätt antal strängar. Strängar kan läggas till efterhand.

Webbvisualisering
Visualiseringen av PV Monitors+ kan användas utan speciella programmeringskunskaper. De genom PV Monitor+ förmedlade data från PV-anläggningen står hela tiden till förfogande utan licens. Data lagras i CSV-format på SD-kortet och avläses per FTP eller skickas per mail.

Tolopogi: Övervakningslösning för solpaneltakanläggningar

Övervakningslösning för solpaneltakanläggningar

Fördelarna

  • Snabbt och enkelt idrifttagande utan programmeringskunskap
  • Långlivad och motståndskraftig lösning med robusta industrikomponenter
  • Håll dig informerad hela tiden och vart som helst tack vare larm via sms

Produkter

BeskrivningTypArtikelnummer
Styrsystemsbaserat användarprogram för utvärdering av alla viktiga prestandadata för en solpanelanläggning över ett webbgränssnitt. Finns på ett SD-kort.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
Hög prestanda styrsystemILC 191 ME/AN2700074
EnergimätinstrumentEEM-MA2502901363
Router/ModemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntennPSI-GSM / UMTS-QB-ANT2313371
KommunikationsmodulSCK-C-MODBUS2901674
Strömmätningsmodul 8 strängarSCK-M-I-8S-20A2903241
Strömmätningsmodul 4 strängarSCK-M-I-4S-20A2903242
SpänningsmätningsmodulSCK-M-U-1500V2903591
BeskrivningTypArtikelnummer
Styrsystemsbaserat användarprogram för utvärdering av alla viktiga prestandadata för en solpanelanläggning över ett webbgränssnitt. Finns på ett SD-kort.SD / 2GB SOL-PV-MON
Hög prestanda styrsystemILC 191 ME/AN
EnergimätinstrumentEEM-MA250
Router/ModemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntennPSI-GSM / UMTS-QB-ANT
KommunikationsmodulSCK-C-MODBUS
Strömmätningsmodul 8 strängarSCK-M-I-8S-20A
Strömmätningsmodul 4 strängarSCK-M-I-4S-20A
SpänningsmätningsmodulSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng