Självständig energiförsörjning

Självständig energiförsörjning

För krävande applikationer

Robusta lösningar och komponenter för solpanel-hybridsystem trotsar även den svåraste påverkan från omgivningen.

Förutom för försörjning av privata hushåll används solpanel-hybridsystem i industriell miljö, t.ex. för avsaltning av havsvatten, i gruvor, i jordbruk och för försörjning av avlägset belägna semesterresorter.

Solpanel-hybridsystem installeras ofta under extrema klimatförhållanden. Därför behöver, utöver enheterna för energiproduktion, minnet och växelriktaren samt de för behövda enheterna för dess öppen och "closed-loop" styrning även stå emot hårda omgivningsförhållanden. Phoenix Contacts lösningar och komponenter uppfyller kraven på bästa sätt.

Fördelarna

  • Effektökning för solpanel-hybridanläggningen genom övervakning och insamling av energi- och effektdata
  • Hög flexibilitet genom modulära expansionsmöjligheter för hög prestanda styrsystem och en hög funktionsflexibilitet hos I/O-systemen
  • Seriella protokoll för kommunikation med växelriktare

Energimätning

Strömmätningsplint i applikationen  

Upptagning av alla energiflöden tack vare strömmätningsplintar

Strömmätningsplinten för det beprövade Inline-I/O-systemet upptar den producerade spänningen, strömmen och effekterna från solpanel-hybridsystemen.

Industriellt utprovade komponenter för automation och energimätning erhålles på så sätt ur en hand. Strömmätningsplinten möjliggör analys av växelströmsvärden. Momentanvärden kan tas upp och utvärderas.

Energireglering

Hög prestanda styrsystem i applikationen  

Hög prestanda styrsystem möjliggör en effektiv energimanagement

Med Phoenix Contacts hög prestanda styrsystem regleras inte bara det kompletta solpanel-hybridsystemet, det realiseras även en kontinuerlig övervakning och en effektiv energi-management.

Det ger möjlighet att ansluta I/O-signaler eller Modbus-enheter. Fler styrsystem och system kan även tillkopplas över Ethernet-gränssnitt.

Datagränssnitt

I/O-system i applikationen  

Snabb och enkel dataanslutning med I/O-komponenter

En stor portfölj av I/O-moduler och olika funktionsplintar som passar för varje applikation står till förfogande.

På så sätt upptas analoga och digitala data med respektive en modul, som radas upp flexibelt till styrsystemet.

Energiförsörjning även i avlägsna regioner

För att säkerställa en tillförlitlig drift av solpanel-hybridsystem, behöver systemets alla kontakter vara optimalt anpassade till varandra. För att styra och reglera hela applikationen behövs det användas ett hög prestanda styrsystem från Phoenix Contact.

De fungerar som energimanager och sörjer för att den energimängd som lasten behöver finns vid rätt tid och på rätt plats.

Självständig energiförsörjning

Automationslösningar står även till förfogande hela tiden under extrema omgivningsförhållanden.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng