Parkmanagement: Upptagning av väderdata

Parkmanagement: Upptagning av väderdata

Väderdata i översikt

Med Phoenix Contacts väderstation är du kontinuerligt informerad och din anläggnings effektivtet.

Tillbaka till Fristående anläggningar

Kategorier

Användare av solpanelanläggningar vill alltid ha information om energieffektiviteten och tillförlitligheten i sin utomhusanläggning. Ett möjligt mått på detta är Performance Ratio, som anger förhållandet mellan faktisk anläggningens avkastning och teoretiskt möjlig avkastning.

Om värdet bortfaller oväntat tyder det på ett fel i anläggningen. Väderstationen mäter viktiga väderdata såsom solstrålning, vindhastighet och temperatur dygnet runt. Dessa data används för att beräkna Performance Ratio.

Fördelarna

  • Beredställande av alla erforderliga I/O-kanaler
  • Anslutningar för samtliga givare
  • Möjlighet till givaruppvärmning
  • Beredställande av upptagna givardata via Modbus enligt SunSpec®
  • Enkel parametrering av givare via webbgränssnittet

Anslutning

Väderstation i en solpanelanläggning  

Vanliga givare kan anslutas till väderstationen

Väderstationen från Phoenix Contact är universellt användbar och gör det möjligt att ansluta upp till elva vanliga givare via standardgränssnitt.

Väderstationens samtliga elektriska komponenter är fortsatt tillförlitligt skyddade mot transienter.

Drifttagning

Webbgränssnitt för parametrering av en väderstation  

Enkel parametrering av väderstationen via webbgränssnitt

De enskilda givarna konfigureras enkelt via ett webbgränssnitt. Därför krävs ingen programmeringskunskap för att ta väderstationen i drift.

Upptagna väderdata lagras lokalt på styrsystemet och kan hämtas vid behov.

Dataöverföring

Strömförsörjning och styrsystem i applikationen  

Gränssnitt för dataöverföring till ett SCADA-system

För att möjliggöra en enkel anslutnign till ett överordnat SCADA-system, beredställs väderdata efter behov till ett standardiserat dataformat såsom Modbus, PROFINET eller SunSpec® och överförs per Ethernet.

Åtkomst till väderstationen är möjlig när som helst med webbgränssnittet i anläggningsnätet.

Upptagning av väderdata för utomhusanläggningar

Utomhusanläggningens användar kräver upptagning av samtliga väderdata som tillhandahålles av givarna. Dessa data behöver överföras till ett centralt SCADA-system för övervakning och styrning via lämpliga gränssnitt.

Dataupptagning och överföring behöver vara säkerställd vid alla omgivningsförhållanden som kan förekomma i fält.

Upptagning av väderdata för utomhusanläggningar

Väderstation för en kontinuerlig uppteckning av alla viktiga väderdata

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Väderstation för markmonterade solpanelanläggningar

Väderdata överförs till ett centralt SCADA-system.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng