Parkmanagement: automation och koppling

Parkmanagement: automation och koppling

Bäst koppling

Öka verkningsgraden med en smart automation och koppling i din anläggning.

Tillbaka till Fristående anläggningar

Kategorier

Använd en kontinuerlig produktionsuppföljning och en smart data-management för att förbättra verkningsgraden i solpanelanläggningen. Koppla din solpanel-utomhusanläggning säkert och tillförlitligt med Phoenix Contacts nätverks-infrastrukturkomponenter.

Med intelligenta automations- och visualieringsverktyg kan data från utomhusanläggningen kontinuerligt upptas och utvärderas. Dessutom kan utomhusanläggningar fjärrunderhållas via offentliga nätverk.

Fördelarna

  • Små kostnader för teknik och drift tack vare intelligenta automationslösningar
  • Redundanta, avbrottssäkra nätverk
  • Standardiserad dataöverföring enligt SunSpec® eller IEC 61850
  • Snabb engineering med specifika funktionsblock

Nätverksanslutning

Switch i applikationen  

Nätverkskomponenter för en säker drift av solpanelanläggningar

Koppla din utomhusanläggning snabbt och enkelt med Phoenix Contacts produkter. Så gestaltas redundanta, brandväggsskyddade nätverk.

Oavsett vilket överföringsmedium som används: vi har nätverkskomponenter som passar för att konstruera en stoppsäker kommunikationslösning. Bas för detta är kraftfulla Gigabit-switchar, modem och medieomvandlare.

Övervakning och styrning

Array Control i applikationen  

Alla data från solpanelanläggningen upptas och utvärderas kontinuerligt.

En lönande drift av stora solpanelanläggningar kräver en kontinuerlig övervakning och styrning på segmentnivå.

Phoenix Contacts omkopplarkombination Array Control övertar funktionen och upptar alla relevanta data om den aktuella effekten hos arrays, omgivningsförhållandena och växelriktarstatusen. Dessa data överförs till ett överordnat SCADA-system i det centrala kontrollrummet.

Automation och visualisering

Instrålningskurvor för solpanelanläggningar  

Kundspecifika visualiseringslösningar för solpanelanläggningar

Kontinuerliga kontroller är nyckeln till en effektiv solpanelpark-management. Phoenix Contact tillhandahåller standard- och kundspecifika lösningar för automation och visualisering av solpanelanläggningar.

Innovativa mjukvaru-produkter såsom bibliotek för funktionsblock enligt IEC 61131. En mängd drivrutiner för dataloggare och gränssnitt för växelriktare rundar av paketet.

Array control – för en effektiv drift av stora solpanel-anläggningar

En solpanelpark i storleksordningen 10 MW är sammansatt av cirka 2500 strängar med cirka 20 solmoduler. Eftersom den infallande datamängden är mycket stor delas solpanelparken upp i enskilda arrays.

Varje array omfattar en mängd generatorslutboxar, växelriktare och övervakningskomponenter.

Effektiv drift av solpanelanläggningar

Optimala verkningsgrader hos solpanelanläggningar med produktionsuppföljning och data-management

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng