Tillbaka till översikten

FAQ mGuard Secure Cloud

I det här fallet är Phoenix Contact din personliga IT-avdelning. Vi driver mGuard Secure Cloud public i ett datacentrum enligt den senaste tekniken med en central och felsäker mGuard-infrastruktur, som förbinder dig med dina mGuard-enheter i fält via säkra VPN-tunnlar.

Därmed står vi för en garanterad tillgänglighet och 24x7x365-monitoring. Det säkerställer en maximal tillförlitlighet och tillgänglighet för service till dina maskiner, anläggningar och kunder. Baserat på dina individuella uppgifter tar våra administörer för Secure Cloud public fram dina mGuard VPN-konfigurationer och beredställer dessa för nedladdning på mGuard Secure Cloud public-webbplatsen. Vi kan även skicka dem till dig på ett SD-kort eller per e-post.

Drifttagningen kräver enbart några få steg på hårdvaru-sidan med den fabriksinställda mGuard-konfigurationen.

Det lättanvända mGuard Secure Cloud public tillåter en snabb och säker åtkomst till samtliga maskiner som står till förfogande. För detta behöver servicepersonalen endast en standardwebbläsare för att sätta sig i förbindelse med mGuard Secure Cloud public-webbsidan. Efter en lyckad autentisering är all relevant information åtkomlig: lägen, operatörer, sercvicemål (maskiner), användare och deras åtkomsträttigheter.

mGuard Secure Cloud (mSC) är en säker service för fjärrförbindelser. Tekniken utvecklades av Phoenix Contact Cyber Security AG. mSC som tillhandahåller maskinkonstruktörer en enkel, ekonomisk och säker möjlighet att underhålla sina maskiner och system via den offentliga infrastrukturen oberoende av placeringen. Det handlar om en högsäker, webbaserad metod för omedelbara förbindelser till maskiner och anläggningar över hela världen.

mGuard Secure Cloud public är en molnbaserad Remote Services Infrastruktur som kan användas utan att installera ytterligare mjukvaror. Det behövs en enda modern SSL-kompatibel webbläsare.

Du kommer till startsidan för mSC på webbadressen (Datacentrum Berlin, Tyskland): 

https://de.cloud.mguard.com/

Platshållare moln

Innan du kan logga in dig och arbeta i mGuard Secure Cloud public registrerar du dig en gång kostnadsfritt som mGuard-kund.

Gör på följande sätt:

 1. Klicka på gränssnittet "Inloggning | Registrering" i fönstrets övre kant på inloggningssidan för Secure Cloud public.
 2. Klicka på knappen "Registrering" i den öppna inloggningspanelen. Eller: klicka på den kantade länken "REGISTRERING" i mitten på inloggningssidan.
 3. Fyll i de obligatoriska fälten på registreringsformuläret.
 4. Ange målnätverket (maskinnätet) som du vill nå via VPN-förbindelsen.
 5. Acceptera utvärderingsvillkoren för mGuard Secure Cloud public en gång genom att bocka för kryssrutan.
 6. Ange säkerhetskoden (Captcha).
 7. Klicka på knappen "OK".

När dina uppgifter kontrollerats anlägger Secure Cloud Service en så kallad klient åt dig. Den här processen kan ta flera timmar på grund av den noggranna verifieringen.

Sedan skickas åtkomstdata för användaren Masteradmin som angivits i registreringsformuläret till e-postadressen som angivits vid registreringen.

Inloggning till mGuard Secure Cloud public

Inloggningen till mGuard Secure Cloud görs i form av en klient. Alla aktiviteter som därefter utförs i molnet genomförs genom klienten.

När dina registreringsdata mottagits erhåller användaren Masteradmin åtkomstdata för en icke bindande utvärderingsperiod på 30 dagar som skickas till den angivna e-postadressen.

Efter utvärderingen, eller när du bestämt dig för en tjänst, erhåller du ett motsvarande användningsavtal från Secure Cloud Service. Efter att ha returnerat det av dig underskrivna användningsavtalet erhåller användaren Masteradmin åtkomstdata för den valda tjänsten som skickas till den angivna e-postadressen. Förvara åtkomstdata omsorgsfullt och undvik att lämna ut dessa data.

Nu kan du logga in på mGuard Secure Cloud public med hjälp av åtkomstdata (klientidentifiering, användaridentifiering, lösenord).

Gör på följande sätt:

 1. Klicka på gränssnittet "Inloggning | Registrering" i fönstrets övre kant på inloggningssidan för Secure Cloud public.
 2. Ange din klientidentifiering, ditt användarnamn och ditt lösenord i fältet "Logga in"
 3. Bockar du för kryssrutan "Förbli inloggad" förblir du inloggad i upp till en månad.
 4. Sätter du ingen bock loggas du ut från systemet efter en timmes inaktivitet.
 5. Klicka på knappen "Inloggning".
Inloggning till mGuard Secure Cloud public

Processen kan ta lite tid eftersom dina inloggningsuppgifter kontrolleras noggrant under vanliga kontorstider (tidszon Berlin) genom våra Secure Cloud-Service. Det är en förebyggande åtgärd som ska förhindra att personer och institutioner som inte är värdiga förtroendet registrerar sig och loggar in.

Har du glömt ditt användarnamn och/eller lösenord kan dessa begäras via länken "Glömt lösenord" i inloggningspanelen för att begära ett nytt lösenord. En länk för att ange ett nytt lösenord skickas till e-postadressen som användaren lämnat i molnet. Tänk på att länken är aktiv i upp till 24 timmar. Därefter behövs det ett nytt lösenord. Titta i ditt spamfilter eller i spammappen till e-postkonto om länken inte kommit till din inbox på några minuter.

Har du glömt lösenordet för molnet?

mGuard Secure Cloud använder en VPN-teknologi (Virtuellt Privat Nätverk) baserat på IPsec-standarder.

mGuard Secure Cloud tar emot information om förbindelsen (t.ex. IP-adressen), från serviceteknikerna och från mGuard-Hardware som är förbunden med maskinerna. Genom denna möjliggörs den dubbelsidiga kommunikation i en säker och enkel miljö över internet.

Tyvärr inte. mGuard Secure Cloud står för närvarande till förfogande enbart för mGuard-kunder och användare. 

Det enda undantaget: service-arbetsplatser får anslutas till mGuard Secure Cloud public med en certifierad IPsec VPN-client.

Observera att alla mGuard-enheter som är anslutna till mGuard Secure Cloud ovillkorligen behöver ha hårdvara av version 7.5 eller högre.

Phoenix Contact Cyber Security AG tillhandahåller konfigurationen som behövs för maskinerna som är förbundna via mGuard samt för serviceteknikernas förbindelse.

När du tillhandahållit Phoenix Contact Cyber Security AG information om förbindelsen (t.ex. IP-adressen), erhåller du konfigurationsfilen.

Konfigurationsfilen finns beredd på mSC-webbsidan eller så skickas den till dig per e-post på ett SD-kort.

mGuard-produkterna produceras uteslutande i Tyskland och servern för våra molnbaserade tjänster beredställs också i Tyskland i ett högtillgängligt datacentrum.

I det fallet utgör vi din personliga IT-avdelning – vi driver Secure Cloud i ett datacentrum enligt den senaste tekniken med en central och felsäker MGUARD-infrastruktur, som förbinder dig med dina mGuard-enheter i fält via säkra VPN-tunnlar.

mGuard Secure Cloud public bildar en kraftfull och skalbar VPN-infrastruktur i molnet, som okomplicerat förbinder servicepersonal och anläggningar med varandra över internet. mGuard VPN-tekniken som används använder IPsec-säkerhetsprotokollet med en stark kryptering. Härigenom garanterar mGuard sekretess, autenticitet och integritet hos all information och data, som överförs mellan tekniker och maskiner.

Fler säkerhetsnivåer används. På serviceteknikernas sida används en två-faktor-metod för sessionen och VPN-autentisering. mGuard Secure Cloud stöder även X509-certifikat, som säkerställer entydighet och sekretess för varje VPN-tunnel. Utöver säkerhetsnivåerna används även det förtroendeingivande, tillståndsorienterade mGuard-Firewall och IPsec-VPN-tekniken. mGuard Secure Cloud garanterar sekretess, autenticitet och integritet hos all information och data, som överförs mellan servicepersonal och maskiner.

mGuard Secure Cloud använder det virtuella privata nätverket (VPN) IPsec - en erkänd och högsäker standard för fjärranslutningar. För mSC används AES-standarden med en kodning på 256 bitar (AES 256), som är godkänd för säkring av topphemlig data. Dessutom säkerställer den använda SHA-1-algoritmen dataintegriteten när kodade paket skickas över internet.

Varje mGuard som är ansluten till din maskin har en integrerad konfiguration som enbart används för kommunikation med mGuard Secure Cloud. Visningar, undersökningar eller annan kommunikation av/med enheter eller servicetekniker från andra konton är inte tillåten. Genom entydiga certifikat i varje enhet säkerställs en autentiseringsmekanism med våra servrar. Liknande autentiseringsmetoder används hos serviceteknikerna så att de vid behov kan kommunicera med enbart bestämda mGuard-enheter. Utöver autentiseringen erbjuder mGuard en brandvägg som skyddar dess maskiner från obehörig åtkomst utanför VPN:et.

Det behövs en enda mGuard vid maskinen. Det finns en mängd industriella mGuard-versioner att välja mellan. Serviceteknikern behöver en mGuard-enhet eller en IPsec-VPN-kompatibel mjukvara, t.ex. mGuard Secure VPN Client eller Shrew Soft VPN Client. Båda behöver en internetförbindelse via mGuard-WAN-porten.

Fliken SERVICE syns efter den första lyckade inloggningen i mGuard Secure Cloud. På fliken syns vilken servicetekniker som är ansluten. Här kan du även begära ett nytt Service-VPN. Klicka på symbolen och följ anvisningarna.

Fliken MASKIN syns efter den första lyckade inloggningen i mGuard Secure Cloud. På fliken syns det vilka maskiner som är anslutna. Här kan du även begära ett nytt Maskin-VPN. Klicka på symbolen och ett läge.
Klicka på läget igen och på symbolen för att lägga till maskinen. När maskinnamnet lagts till kan du begära ett VPN för just den maskinen.

 • Fältet "Service" indikerar statusen för din mGuard SMART eller mGuard Secure VPN Client. Den är rödmärkt om din Service-VPN inte är ansluten och grönmärkt om din Service-VPN är ansluten.
 • Fältet "Maskin" visar statusen för din speciella förbindelse till en av dina maskin-mGuards i fält: en röd märkning visar att det inte finns någon förbindelse mellan användaren och maskinen. En grön märkning visar att det finns en förbindelse mellan användaren och maskinen.
 • Fältet "Routing" visar samma status: röd betyder att routingen mellan Service-VPN och Maskin-VPN inte är aktiv.
 • Alla fälten för "Service", "Routing" och "Maskin" ska vara grönmärkta vid en lyckad förbindelse.
Statusindikering: Service (VPN-tunnel konstruerad/avinstallerad) | Routing (genomförd/ej genomförd) | Maskin (nådd/ej nåbar)

Efter inloggningen kan du ladda ned en manual för mGuard Secure Cloud genom att klicka på "Hjälp" i det övre högra hörnet.

Markera etiketten "Maskin" för den maskin vars läge ska ändras. Klicka på symbolen och följ anvisningarna för att ändra din maskins lägesnamn.

I mGuard Secure Cloud tillåts inte användaren arbeta med flera olika maskiner samtidigt. Flera behöriga servicetekniker kan visserligen arbeta gemensamt på samma maskin, eller flera servicetekniker kan arbeta på olika maskiner.

mGuard-enheterna (till maskinen eller i kontoret) initierar VPN-tunneln till mGuard Secure Cloud, och använder enbart utgående portar. Bestämda portar i företagsbrandväggen behöver inte öppnas för att använda vår server. Dessutom använder IPsec-VPN-standarden portarna UDP 500/4500. Med mGuard-tekniken kan vi använda redan släppta utgående portar såsom HTTPS (TCP 443).

mGuard kan konfigureras för båda situationerna. Vill du inte att slutkunden har åtkomst till dina maskiner kan mGuard blockera hela den lokala datatrafiken från slutkundens nätverk och enbart släppa igenom VPN-datatrafiken.

mGuard kan ändå ställas in så att slutkundens datatrafik släpps igenom till din maskin. Säkerställ att du anger motsvarande specialparametrar för kraven i en VPN-konfigurationen.

mGuard kan aktivera och deaktivera tunneln genom att sluta en kontakt på mGuard-hårdvaran.

Säkerställ att du anger motsvarande specialparametrar för det här fallet vid konfigurationen.

mGuard använder slutkundens nätverk för att ansluta till servern. Det innebär att det behövs samma inställningar för en förbindelse mellan PC:n och nätverket (IP-adress, subnätmask och standard-gateway). mGuard kan dessutom agera DHCP-klient och automatiskt ta över alla inställningar som behövs.

Inget problem. För varje maskin-VPN- eller Service-VPN-konfiguration erhålls hjälp genom vår Secure Cloud-Service. Vår vänliga personal ringer gärna tillbaka till dig (endast för premiumkunder) eller så kontaktar de dig per e-post, om du bockar för "Kontakta mig" när du begär VPN-konfigurationen (VPN-Builder).

VPN-konfiguration

Molnerbjudandet kan självklart testas utan att man binder upp sig. Varje mGuard Secure Cloud-klient kan genomföra en kostnadsfri utvärdering (Premium-omfattning) över 30 dagar efter en lyckad registrering för respektive en serviceförbindelse och en maskinförbindelse. De båda VPN-förbindelserna konfigureras kostnadsfritt och kan sedan testas. När testfasen löpt ut kan testförbindelserna på begäran ändras till produktiva VPN-förbindelser. Använd vår Secure Cloud-Service till detta.  

VPN-förbindelser kan raderas för service- och maskinförbindelser till respektive service-arbetsplats resp. maskinstamkort för rollerna "Admin" och "Master Admin".

Radera VPN-förbindelser

De mest relevanta förbindelsedata kan läsa in rollerna "Admin" och "Master" på följande ställe:

Menypunkt "Administrering >> VPN-förbindelser": Översikt över alla upprättade VPN-förbindelser samt status.

mSC administrering

För närvarande har vi certifierat servicearbetsplatserna i följande IPsec Software VPN-klienter:

 • mGuard Secure VPN Client
 • Shrew Soft: http://www.shrew.net/
 • Se till att din webbläsare accepterar cookies för adressen https://de.cloud.mguard.com.
 • Kontrollera cookie-inställningarna för Firefox:
  Meny >> "Inställningar" >> "Dataskydd" >> "Logg" > kryssa i rutan vid "Acceptera cookies".

Tillbaka till översikten
Mer information
 • FAQ mGuard Secure Cloud

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng