Tillbaka till översikten

Stöt- och vibrationstester

Stöttest enligt IEC 60068-2-27

Stötdiagram med 3 ms/350 g  

Stötdiagram

Stötar (intensitet enligt DIN EN 50155)

Detta test används för att kontrollera och dokumentera en anslutnings motståndskraft mot oregelbundet uppträdande stötar med olika energistyrka. Testet använder kraven från DIN EN 50155 resp. DIN EN 61373 (europeisk standard för spårbunden trafik) för att simulera belastningarna vid järnvägstrafik.

För att kunna definiera stötarna är acceleration och varaktighet förutbestämda. Enligt IEC 60068-2-27 krävs tre positiva och negativa stötar i alla tre riktningar (X-, Y-, Z-axel). De simulerade accelerationerna är upp till 50 m/s² under en tid på 30 ms, och det får inte uppstå några skador som påverkar den fortsatta användningen på plintförbindelsen. Kontaktkvaliteten hos testobjekten övervakas under testet. Inga kontaktavbrott längre än 1 µs tillåts enligt järnvägsstandarden.

Phoenix Contacts radplintar klarar dessa stötbelastningar och lämpar sig därför för applikationer med extrema skakningar.

Tillbaka till ovan

Vibrationstest enligt DIN EN 61373

Vibrationstest enligt DIN EN 61373  

Vibrationstest enligt DIN EN 61373

Bredbandsbrus (intensitet enligt DIN EN 50155)

Inom fordonstekniken utsätts radplintar hela tiden för vibrationer och skakningar. För att verklighetstroget imitera skakningsbelastningarna utsätts testobjekten för bredbandiga, brusformade svängningar. Därigenom uppstår verklighetstrogna accelerationer på radplintar och anslutna ledningar.

För testning i kategori 1b används ett frekvensområde på 5 Hz till 150 Hz. Den effektiva accelerationen uppgår till 5,72 m/s². Testobjekten testar i de tre axlarna (x, y, z) fem timmar vardera. Förutom skakningarna kontrolleras den elektriska kontakten under testet. Det får inte uppstå några skador som påverkar den fortsatta användningen. Inte heller får några avbrott i kontakten längre än 1 µs uppstå under testet.

Dessa höga krav på vibrationshållfasthet uppfylls av radplintar av alla anslutningstekniker från Phoenix Contact.

Tillbaka till ovan

Vibrationstest enligt IEC 60068‑2‑6

Vibrationstest enligt IEC 60068‑2‑6  

Vibrationstest enligt IEC 60068‑2‑6

Detta test kontrollerar radplintarnas hållfasthet under ihållande vibrationer. Under testet överförs harmoniska, sinusformade svängningar till testobjektet för att simulera roterande, pulserande eller oscillerande krafter. Objektet testas i alla riktningar (x, y, z).

För testningen används ett frekvensområde från 5 Hz upp till 150 Hz med en hastighet på en oktav per minut. Den effektiva accelerationen uppgår till 50 m/s². Testobjekten testar i de tre axlarna (x, y, z) under två timmar vardera. Förutom skakningarna kontrolleras den elektriska kontakten under testet. Det får inte uppstå några skador som påverkar den fortsatta användningen. Inte heller får några avbrott i kontakten längre än 1 µs uppstå under testet.

Alla anslutningstekniker uppfyller kraven i standarden utan avbrott i den elektriska kontakten. De är därför särskilt lämpade för applikationer med höga krav där säker anslutning måste garanteras även under kraftiga skakningar.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Ytterligare tester

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng