Kabeldragningslösningar för tågstyrning

Kabeldragningslösningar för tågstyrning

Säkert och störningsfritt nätverk

Med Ethernet-nätverksavskiljare och gjutna jackbara anslutningar för störningsfria styrsystem.

Fördelarna: Ingjutna jackbara anslutningar

  • Snabb installation tack vare SPEEDCON M12
  • Kontakter och ledningar med material enligt EN 45545-2 som klarar av järnvägsmiljön
  • Säker låsning tack vare speciell vibrationsbroms
  • Beständigt mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker

Fördelarna: FL ISOLATOR M12

  • Tillförlitligt skyddade nätverkskomponenter tack vare galvanisk separation för potentialskillnader upp till 4 kV
  • Vibrationssäker M12-anslutningsteknik med SPEEDCON-snabblåsning
  • Godkända för järnvägstillämpningar (rullande material) enligt EN 50155 och EN 50121

Användning

Tågstyrningssystem  

Tågstyrningssystem

Tågstyrningssystemet är ofta hierarkiskt uppbyggt. Det består av flera styrnivåer med olika funktioner och krav.

Tågbuss
Den översta styrnivån, den så kallade tågbussen, omfattar hela tåget och möjliggör datakommunikation mellan tågets alla delar. Eftersom datahastigheterna är låga här. omsätts kommunikationen över Ethernet i kategori 5. Styrnivån är säkerhets- och godkännanderelevant och dess driftsäkerhet behöver vara varaktigt säkerställd. Därför ställs höga krav på trådningen och på andra infrastrukturkomponenter.

Vagnbuss
Den andra nivån, vagnbussen, är ansluten till tågbussen och utgör styrningsnivån. På den här nivån styrs tågfunktionen och säkerhetsrelaterad övervakning av exempelvis bromsar, dörrar och klimatsystem. Kraven på den här nivån vad gäller säkerhet, godkännande och tillgänglighet är i nivå med de som gäller för tågbussen. Tekniskt baseras den ofta på PROFINET kategori 5.

Tilläggssystem
I tåget finns andra system som inte är relevanta för säkerhet eller tillstånd. Anslutningarna sker via gatewayer i fordonet. Hit hör språk och information (trådlöst nätverk eller hastighet), övervakning (kameror) eller media (internet). Tillgänglighet och krav på höga datahastigheter är i fokus – de är inte säkerhets- eller tillståndsrelevanta. Därför används ofta 10 gigabit Ethernet kategori 6A.

Lösning

M12 RAIL-serien  

Ingjutna jackbara anslutningar i M12 RAIL-serien

 

Ingjutna jackbara anslutningar i M12 RAIL-serien från Phoenix Contact är ett tillförlitligt kabeldragningssystem på alla styrnivåer i tåget, exempelvis

  • givare-ställdon-kablar med A-kodning
  • Ethernet-/PROFINET-kabeldragning i 4-poligt D-kodat utförande
  • X-kodat M12 för höga datahastigheter (10 Gbit/s).

Särskilt vikt läggs på lämpligheten hos de plastmaterial och ledningar som används med avseende på brandegenskaper. Materialen uppfyller kraven i EN 45545-2 och kan därmed användas utan problem i tåg.

Phoenix Contact är partner inom järnvägsindustrin och erbjuder ingjutna M12-ledningar som är fullständigt elgodkända. Det gör att dyrbar felsökning, som ofta sker med handkonfektionerade system, är ett minne blott.

FL ISOLATOR  

FL ISOLATOR ökar det interna nätverkets EMC-tålighet

FL ISOLATOR bildar ett galvaniskt frånskiljarställe i Ethernet-kopparledningar för datatrafik. Den effektiva separationen upp till 4 kV ökar EMC-tåligheten i miljöer med industriella krav.

Nätverkskomponenter och dyra enheter skyddas mot potentialskillnader. Överföringshastigheterna är upp till 10/100 Mbit/sek. Den passiva enheten kan användas genast utan strömförsörjning. FL ISOLATOR byggs in direkt i nätverket före den apparat som ska skyddas och efter vagnskopplingarna. Det förhindrar att olika potentialer mellan olika tågavdelningar utjämnas via Ethernet-ledningen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng