Trådlös signalöverföring för GDF SUEZ i Lingen

Energiföretaget GDF SUEZ Tyskland

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH arbetar med utvinning och marknadsföring av naturgas och råolja i Tyskland.

Företaget bidrar till säker energiförsörjning inom Europa med innovativ teknik och medarbetarnas utpräglade specialkunskaper.

Företaget är en del i den globala energikoncernen GDF SUEZ gruppen.

Applikation

GDF Suez E&P Deutschland GmbH utvinner råolja och naturgas på oljefältet Bramberge, tio kilometer norr om Lingen. En blandning av råolja, gas och saltvatten pumpas upp från nästan 900 meters djup.

Spillvattnet transporteras med injektionspumpar efter avskiljningen. Pumparna pressar vattnet genom sex injektionsborrhål till utkanten av oljefältet, tillbaka till berggrunden.

Trycket i borrhålen som är en viktig processparameter måste alltid övervakas kontinuerligt vilken till att börja med utfördes genom kontrollrundor och manuell dataregistrering.

Lösning

Trådlös Trusted Wireless-lösning  

Trådlös Trusted Wireless-lösning

"Vi sökte efter ett alternativ till det komplicerade kablaget och bestämde oss för en trådlös lösning – för Trusted Wireless från Phoenix Contact", förklarar Friedrich Schulte, ansvarig för mät-, styr och regleringstekniken hos GDF SUEZ.

Med hjälp av de trådlösa Trusted Wireless-modulerna kunde Schulte ansluta två otillgängliga borrhål. Man var t.o.m. tvungen att korsa en järnvägssträcka för att kunna överföra mätvärden från en av de nordligaste områdena i oljefältet till den centrala injektionspumpen som låg 600 meter bort.

En lösning med kabel hade inneburit komplicerade schaktningsarbeten. "Att gräva under järnvägar innebär höga kostnader och säkerhetsåtgärder men också mycket administration och tillstånd", menar Schulte. "Med den trådlösa anslutningen slapp vi allt sådant."

Den trådlösa överföringen installerades med det trådlösa signalöverföringssystemet RAD-Line-I/O. Det överför två digitala och en analog signal mellan sändare och mottagare. Avståndet på 600 meter är inget problem längre med antennen i det omfattande tillbehörsprogrammet för Wireless, trots knepiga omgivningsförhållanden.

Den trådlösa Trusted Wireless-tekniken i RAD-Line-IO-modulerna störs vare sig av järnvägen eller högspänningsanläggningar.

Det andra borrhålet ligger också i ett otillgängligt område – vid oljefältets sydöstra del. Här saknas infrastruktur helt. De trådlösa modulerna och sensorerna försörjs med solenergi som konstruerades av Phoenix Contact för användning i industriella trådlösa applikationer.

Solenergimodulen har solceller, ett förkonfigurerat kopplingsskåp med laddningsregulatorer, solcellsbatterier och överspänningsskydd.

Facit

Mätstationerna vid borrhålen hos GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH i Emsland behövde kontrolleras varje dag fram till nu. Detta var nödvändigt för att kunna registrera vatteninjiceringstryckets värden.

Nu överförs denna information kontinuerligt via en trådlös Trusted Wireless-lösning från Phoenix Contact.

Det ökar säkerheten och lönsamheten betydligt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng