Konceptet för systemkabeldragning förkortar moderniseringstiden för ett nytt styrsystem

Översikt

Granulat av polystyren  

Trinseos produktpalett omfattar termoplastiska hartser såsom polystyren

  • I en plastanläggning skulle ett mer än 30 år gammalt styrsystem ersättas genom en modern lösning.
  • Ett genomtänkt koncept för systemkabeldragning och en felfri överföring av fältsignaler till kopplingsskåpet i det nya ABB-systemet.
  • Efter rimlighetstestningarna behöver en enda signal per adapter testas med stickprovsmetoden.

Kundprofil

Trinseo-verksamhet i Tessenderlo  

Trinseo-verksamhet i Tessenderlo

Som dotterbolag till materialföretaget Trinseo koncentrerar sig Trinseo Plastics på specialiserade polymerlösningar.

Produktpaletten omfattar en mängd termoplastiska hartser. Hit räknas även material av polystyren, som tillverkas i anläggningen i belgiska Tessenderlo.

Användning

Global Process Control Engineer Wim van Drongelen  

Wim van Drongelen ansvarar för eftermonteringen på alla platserna

Trinseos styrteknik hade tagits i drift 1984. I enlighet med beslutet på grund av att reservdelarna inte längre kunde tillhandahållas bestämde de ansvariga sig för en modernisering.

Som en del av optimeringen byts det hittills använda styrsystemet ut på alla ställen i företaget. Den ansvarige Global Process Control Engineer Wim van Drongelen fick i uppdrag att planera moderniseringen av styrsystemet.

Tillsammans med Phoenix Contacts systemkablagespecialister har han utarbetat och realiserat ett bärkraftigt lösningskoncept. En framtidsinriktad ansats måste uppfylla följande krav:

  • Bibehållande av det befintliga fältkablaget
  • En snabb modernisering av de enskilda platserna
  • Reducering av det erforderliga I/O-testet
  • Realisering av en noll-fel-strategi
  • Minimering av moderniseringskostnaderna

Lösning

Förinstallerade kopplingsskåp  

Kopplingsskåp med VIP-transportmodul och upphängda systemkablar

Trinseo använder ABB:s S800 som nytt styrsystem, vars I/O-kort förbinds med fältsignalerna via enkelledare. För att moderniseringen ska bli snabb och felfri satsar företaget på I/O-sidan på passiva transportmoduler i VIP-serien VARIOFACE Professional, som realiserar styrsystemssignalerna 1:1 till en mångpolig kontakt.

Modulerna utmärker sig genom en kompakt och robust design. VIP-kontaktens systemkontakter är robusta eftersom de gjuts med en speciell tillverkningsmetod. Därför skadas inte enskilda ledare vid monteringen.

Utmaningen bestod i att förse plintraderna med en mångpolig kontakt även i fält. Först löstes uppgiften med plintadaptrar, som monterats direkt till plintraderna istället för enkelledare. Här behövdes det främst tas hänsyn till förhållandena i den befintliga installationen och det behövdes undvika fel. Därför har det tagits fram varianter för en- och tvåvåningsplintar och för vänster- och högersidigt montage. En färgad märkning ger en enklare tilldelning och en snabbare testning av anläggningen.

För att uppnå en praktisk utprovning har konceptet verifierats och optimerats i en minifabrik. Därefter påbörjades en ettårig modernisering. "Vi skulle migrera 2500 I/O-signaler" sa Wim van Drongelen. "Samtliga signaler skulle samlas in och struktureras enligt det nya konceptet. I/O-kopplingsskåpen inklusive mjukvaran färdigställdes och levererades inom åtta månader".

När styrsystemskopplingsskåpen ställts upp och de gamla enkelledarna tagits bort, monterades plintadaptrarna och de dragna systemkablarna hängs upp. På grund av den strukturerade systemkonstruktionen behövdes ingen 100-procentskontroll av signalerna efter rimlighetskontrollerna. Endast en signal per adapter har kontrollerats genom stickprov.

Facit

Trinseo har realiserat en styrtekniken översiktligt och strukturerat genom att använda anläggningsspecifikt genererade anpassningslösningar och standardkomponenter från Phoenix Contacts systemkablageportfölj.

plintadapter, förmonterade systemkablar och passiva transportmoduler möjliggör i kombination med de förinstallerade kopplingsskåpen ett snabbt och felfritt utbyte av styrsystemet. Antalet I/Os som skulle testas minskade med 15 till 20 procent. Det gav tid för moderniseringen inklusive stresstestning, och minskade tiden med två veckor samt minskade kostnaderna. Dessutom kunde produktionen tas upp igen snabbare.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng