Tillbaka till översikten

Trådlöst baserad övervakning av tilledningen för kylvatten i kraftverket Heyden

Översikt

Kraftverket Heydens kyltorn  

Kylvatten-tilledningen underligger stränga krav

  • På grund av miljöskyddet ställer myndigheterna stränga krav när företag vill leda kylvatten till floder och sjöar.
  • I kraftverket Heyden är det trådlösa systemet Radioline den redundanta sträckan för tillförlitlig vidareledning av analoga temperaturvärden.
  • Användningen av 868-MHz-moduler klarar även sträckor utan direkt visuell förbindelse mellan stationerna.

Kundprofil

Den trådlösa mottagarens placering  

Radiomottagaren sitter på en 40 meter hög asksilo

Kraftverket Heyden som drivs med stenkol ligger nära floden Weser togs som första tyska efterkrigskraftverk i drift 1951.

Efter olika optimeringar är det Europas största konventionella enkelblocksanläggning med en aktuell effekt på 875 MW.

Användning

Kontrollhus vid Weser  

Ett stort trädbestånd förhindrar användning av 2,4-GHz-tekniken

Kylvattnet som behövs för driften av kraftverket tas från floden Weser och det förs tillbaka till floden efter användning. Temperaturen i Wesers anslutning får endast stiga högst tre Kelvin för att skydda miljön.

Den lägre vattenmyndigheten i kretsen Minden-Lübbecke kräver mätning och protokollering av temperaturerna vid hämtning, tillbakaförande och genomblandning med vattenflödet. Dessa värden är företagsrelevanta och används direkt för att driva kraftverket. Underskrider alltså den mätta temperaturen det tillåtna värdet, eller om mätningen misslyckades måste operatören minska kraftverkets effekt eller stänga av det.

Därför får en tillförlitlig tillkoppling av de enskilda mätställena till kontrollrummet en stor betydelse. Nu sökte operatören efter en möjlighet att bygga upp en redundant sträcka till de nästan 40 år gamla mätledningarna, utan att behöva djupt liggande byggarbeten.

Lösning

868-MHz-Radioline-modul  

Testdriften kunde snabbt realiseras

I ett första steg skulle mätledningen för inledning av kylvatten förbindas trådlöst med kraftverksbyggnaden vid campingplatsen Lahde. På grund av avståndet på flera kilometer som ska överbryggas och den exakta överföringen av det analoga temperaturvärdet valdes det trådlösa systemet Radioline. Träden kring kontrollhuset stoppar direkt sikt till kraftverket, så att det inte kunde framställas en kommunikationsförbindelse med en trådlös 2,4-GHz-signal.

Eftersom Radioline-systemet möjliggör användning av olika trådlösa frekvenser genomförde Wireless-specialisterna ett test med 868-MHz-enheter. På denna frekvens sprider sig radiovågorna bättre, varför även applikationer kan realiseras vars hinder spärrar den fria sikten mellan stationerna.

Under testfasen testar 868-MHz-modulerna den trådlösa förbindelsens tillförlitlighet. Förutom träden utgjorde installationen av en ytterligare Radioline-komponent vid kraftverket vid vattnet en ytterligare utmaning. Antennerna behövde enbart monteras några få meter över vattenytan och helt i skuggan av den massiva betongbyggnaden. Kraftverkets personal kunde analysera den trådlösa sträckans kvalitet under idrifttagningen och när som helst under normal drift. Radioline-modulerna har även flera diagnostik-anordningar. Inom ramarna för testinstallationen insamlas temperaturvärdena sedan permanent genom styrsystemet och jämförs med motsvarande data i de befintliga kabelbundna förbindelserna. De analoga modulernas höga exakthet på 0,02 % visade ingen avvikelse, så att värdena som vidareleddes trådlöst kan användas för reguljär drift.

En nästan 40 meter hög asksilo valdes som placering för kraftverkets radiomottagare. Genom den centrala, upphöjda positionen kan ytterligare stationer integreras i det trådlösa nätverket.

Facit

Genom den snabba idrifttagningen och den säkra driften erbjuds Radioline-systemet för temporära applikationer och för fasta installationer. Integrerade funktioner mot en datamanipulation – såsom paket-autentiseringen, det proprietära protokollet och AES-datakrypteringen – tillåter användning även i kritiska applikationer i området för energiproduktion och -fördelning eller i processtekniken.

Genom olika huvuden med trådlös funktion med licensfria frekvenser i kombination med de flexibla nätverksstrukturerna och flexibla driftlägen kan även stora nätverk och stora avstånd realiseras tillförlitligt mellan två enheter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng