Tillbaka till översikten

Övervakningssystem för transformatorstativ per IEC 61850

Översikt

Transformator  

Transformator

 • Vid användning av enheter, som drivits med olja, behöver speciella krav uppfyllas för drift av liknande anläggningar genom energiförsörjningen.
 • Phoenix Contact erbjuder ett nytt system för den kontinuerliga övervakningen av fyllnadsnivån, larmningen och pumpningen av regnvatten vid transformatorstativ.
 • Det sparar på driftkostnader, eftersom en riktad och behovsenlig insatsplanering kan genomföras.

Användning

Vid användning av transformatorer, E-spolar och övriga enheter, som drivs med olja (t.ex. för isolering), behöver speciella krav för drift av liknande anläggningar uppfyllas av energiförsörjaren från volymer på 1 m3 vätska som är farlig för vattenmiljön.

För att undvika läckage av vätskor som är farliga för vattenmiljön från helhetssystemet vid eventuella störningar, behöver enheterna som är fyllda med olja ställas på vätsketäta ytor. Dessa behöver utgöras som droppkärl eller eller som avledningsyta till ett externt samlingsutrymme eller storseparator.

Arbeitsgemeinschaft Industriebau, AGI, har tagit fram ett arbetsblad som beskriver olika byggmöjligheter för konstruktion av transformatorstativ, som ska motsvara förordningen om anläggningar för handhavande av vattenförorenande ämnen (VAwS). Dessutom hänvisas det i arbetsbladet till att en regnvattnet kan pumpas ut från kärlet eller från uppsamlingsutrymmet efter visuell kontroll. Det är viktigt för att all transformatorolja ska kunna samlas in vid haveri så att den inte når den omgivande miljön.

Lösning

Kopplingsskåpslösning från Phoenix Contact  

Kopplingsskåpslösning från Phoenix Contact

Phoenix Contact erbjuder ett nytt system för den kontinuerliga övervakningen av fyllnadsnivån, larmningen och pumpningen av regnvatten vid transformatorstativ. Vattennivån som mätts genom en ultraljudsgivare jämförs kontinuerligt med två olika gränsvärden.

Kommunikationen genomförs från kopplingsskåpet per IEC 61850 till den överlagrade stationsstyrtekniken med en FO-kabel, så att EMC-påverkan utesluts i fjärrvärmeanläggningen. Genom denna informationen kan motsvarande åtgärder ledas in från nätstyrstället.

Vid underhållspersonalens stationsinspektion som följer startas utpumpningen med en visuell uppskattning av regnvattnets oljekontaminering och den förlöper automatiskt. Då mäts vattennivån kontinuerligt igen och sänks till en inställningsbar lägsta volym. En ytterligare stavsond säkerställer att utpumpningen avslutas direkt vid detektion av en oljekontaminering. Anläggningens väsentliga komponenter är certifierade och godkända i byggnadsinspektionen.

Övervakningssystemets funktioner
Följande funktioner täcks av lösningen:

 • Transformatorstativets fyllnadsnivåövervakning
 • IEC 61850-signalering till nätstyrställena:
  • Larm när gränsvärdena överskrids
  • Åtta fritt programmerbara digitala ingångar för ytterligare larm
  • Pumpstyrning och -övervakning (start och stopp av pumpningen)
  • Tidig avslutning av pumpningen genom oljedetektion
 • Modulär expansion för en komplettanslutning av transformatorn till styrtekniken per IEC 61850 är möjlig
Schematisk konstruktion av fyllnadsnivåövervakningen  

Schematisk konstruktion av övervakningssystemet

Konfiguration och diagnos via webbsidan
Parametreringen av övervakningsenheten genomförs via webbservern, som är integrerad i de små styrsystemen. Konfigureringen av lösningen och framställningen av diagnostikinformationen genomförs bekvämt via ett webbgränssnitt. För visualiseringen av gränssnittet behövs enbart en standard-internet-webbläsare (t.ex. Microsoft Internet Explorer eller andra) och JAVA Virtual Machine.

IEC 61850 – datamodellering
Den redan integrerade datamodellen möjliggör en snabb idrifttagning av övervakningssystemet med styrtekniken genom enkel uppladdning av .scd-fil i styrtekniken. Styrsystemet representerar enligt IEC 61850 en Intelligent Electronic Device (IED). IED innehåller en Accesspoint med en Logical Device (LD). I LD definieras två standardiserade Logical Nodes (LN) och tre generiska noder (GGIOs).

En GOOSE-kommunikation (Generic Object Oriented Substation Events) tillhandahålls inte i övervakningssystemets datamodell. En anpassad förändring eller expansion av datamodeller kan genomföras utan vidare. En tidssynkronisering genomförs via en SNTP-server i nätverket. Den motsvarande adressen kan genomföras via webbgränssnittet.

Fördelarna

 • Systemet sparar på driftkostnader eftersom en riktad och behovsriktig användningsplanering är möjlig
 • Enkel integrering i stationsstyrtekniken tack vare den standardiserade datakommunikationen IEC 61850 med .scd-fil
 • Systemet motsvarar de relevanta lagarna och föreskrifterna: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), VAwS och AGI
 • Enkel installering tack vare ett anslutnignsklart system: kopplingsskåp, givarutrustning inklusive de båda givarna och kopplingsskåpsutrustning

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng