Lösning för övervakning av produktionsanläggningar

Översikt

Produktionsanläggning med medarbetare  

Övervakning av produktionsanläggningar för olja och gas

 • En digitalisering av oljefältet möjliggör låga produktionskostnader genom en prisvärd diagnostik och en effektiv övervakning.
 • Phoenix Contacts Oil and Gas Monitor tar upp analoga och digitala data vid oljepumpen och överför dessa säkert till kontrollrummmet.
 • I kontrollrummet kan upptagna data indikeras direkt och bearbetas ytterligare genom ett överlagrat styrsystem.

Användning

Medarbetare övervakar matningspumpen på avstånd  

Trenden går i riktning mot en digitalisering av produktionsanläggningar.

Oljefält är anläggningar som består av fördelade och oberoende arbetande pumpar. Dessa pumpar har delvis flera kilometers avstånd till varandra. Det saknas ofta nätverkskablage mellan pumpstationerna. Typiskt finnns det inte heller något GSM-nät, som kan användas för dataöverföring.

Sedan några är förekommer trenden att digitalisera nya oljefält och oljefält som varit i bruk i flera år (Digital Oilfield). Genom digitaliseringen är det möjligt att genomföra en snabbare och mer ekonomisk diagnostik och en mer effektiv övervakning. Tidigare körde medarbetarna i oländig terräng i olika klimatförhållanden från pump till pump för att läsa av data på plats.

Med hjälp av den digitala övervakningen upptas som enklast binära ingångsignaler, som t.ex. ventilställningar. Det tas även upp analoga signaler. Hit räknas t.ex. temperatur, tryck, och genomflödesmängder. Signalerna indikeras cykliskt i avlägsna kontrollrum och bearbetas fortsatt. En säker signalöverföring är högst prioriterat. Först genom en industrikompatibel, robust dataöverföring kan alla matningsplattformar kontrolleras kontinuerligt.

En viktigare utmaning på produkterna som används beror på att anläggningarna oftast finns utomhus. Omgivningsförhållandena kräver utökade temperaturområden samt certifieringar för Ex-områdena.

Lösning

Phoenix Contacts lösning består av tre huvudfunktioner:

 1. Insamling av data från Ex-/icke-EX-områdena
 2. Säker dataöverföring via ett maskat trådlöst nätverk
 3. Överföring av data till ett SCADA/DCS-system eller dataindikering

Signaler från Zon 1 resp. 2 samlas in och skickas cykliskt per Trusted Wireless. I kontrollrummet visas de upptagna data på separata bildskärmar eller skickas de till ett överlagrat SCADA/DCS-system (tillval). Det sker genom öppna mjukvarugränssnitt. Phoenix Contact erbjuder etablerade gränssnitt som stöds av flera systemtillverkare som t.ex. OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Det finns även möjlighet att använda öppen TCP/IP-kommunikation.

Topologi övervakning av produktionsanläggningar

Funktionsöversikt för övervakning av produktionsanläggningar

Produktionsanläggningslösning genom Phoenix Contact  

Komplett lösning för övervakning av produktionsanläggningar

Övervaka olje- och gaskällor på ett säkert sätt

Med Oil and Gas Monitor från Phoenix Contact övervakar du dina olje- och gaskällor tillförlitligt och kostnadseffektivt även över stora avstånd.

 • Komponenter med utvidgat temperaturområde
 • Räckvidd på flera kilometer med inställbar datamängd
 • Bekväm och omfattande fjärrdiagnostik av det trådlösa nätverket med diagnosmjukvara
 • Parallell drift av flera nätverk på flera kanaler

Fördelarna

 • Enkelt idrifttagande och minskade installationskostnader i utökade anläggningar tack vare trådlös kommunikation
 • Platsoberoende dataregistrering av moduler för Ex- och icke-Ex-områden
 • Säker och störningsfri signalöverföring via ett slutet radionätverk
 • Möjlighet att överföra data till ett SCADA/DCS-system och visa data efter plats
 • Öppna programvarugränssnitt ger flexibilitet i signalanslutningen

Produkter

BeskrivningTypArt. nr
Övervakningssystem för olja och gas (OGM) för en fullständig automation och övervaknning av ett oljefält med fjärrkontroll.OGM I/O-CE2400188
OGM RG-enhet (repeater/gateway) för konvertering av trådlösa protokoll och utökning av räckvidden för det trådlösa nätverketOGM RG-CE2402935
BeskrivningTypArt. nr
Övervakningssystem för olja och gas (OGM) för en fullständig automation och övervaknning av ett oljefält med fjärrkontroll.OGM I/O-CE
OGM RG-enhet (repeater/gateway) för konvertering av trådlösa protokoll och utökning av räckvidden för det trådlösa nätverketOGM RG-CE

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng