Hög säkerhet och tillgänglighet av mätdata i Linde gas gasdistributionsnät

Översikt

Transportsystem rörledningsnät  

Rörledningsnät för transport av industrigaser

  • Som en del av affärsområdet gas i Linde AG räknas Linde gas till de ledande gasleverantörerna i Tyskland och Europa.
  • För registrering av faktureringsrelevanta data behöver speciella mätstationer installeras längs gasdistributionsnätet.
  • Phoenix Contact har protokoll för säker överföring av mätvärden tillsammans med Actemium Cegelec och Linde Gas Tyskland.
  • Lösningen säkerställer åtkomstsäkerheten och tillgängligheten vid vidareledning av känsliga mätdata.

Kundprofil

Linde AG:s gascentrum i Leuna  

Linde AG:s gascentrum i Leuna

I kemianläggningen i Leuna driver Linde AG en av sina största gascentrum i hela världen och försörjer därifrån en mängd konsumenter i Leipzig, Halle och Bitterfeld.

Linde Gas har anlitat systemintegratorn Actemium Cegelec GmbH angående automationen av mästationerna längs gasdistributionsnätet och integreringen i det befintliga datamanagementsystemet.

Användning

Gasdistributionsnätets mätstationer  

Mätstationer för hämtning och överföring av flödes-, temperatur- och tryckvärden

I gasdistributionsnätet vidareleds känsliga mätdata via internet. Därför har åtkomstsäkerheten och tillgängligheten högsta prioritet i lösningen.

För insamling av mätvärden från hela distributionsnätet behövs ett innovativt kommunikationskoncept baserat på ett effektivt protokoll, för att koppla enskilda stationer till systemet för datamanagement. Resulterande data bör genomgående kommuniceras per GPRS/EDGE via nätet för mobiltelefoni. Dessutom lagras samtliga insamlade mätvärde i respektive mätstation, vilket säkerställer att inga data förloras vid ett längre förbindelseavbrott.

Detta är en stor utmaning då stationerna som byggts upp längs rörledningsnätet oftast är belägna i svårtillgängliga områden. Thomas Hauswald, platschef i Bitterfeld och ansvarig för avdelningen för rörledningsnät vid Linde Gas, har därför valt ett centralt system, där det finns möjlighet att hämta data från mätstationerna i efterhand.

Lösning

Kopplingsskåp med högprestanda styrsystem ILC  

Kopplingsskåp med högprestanda styrsystem och uppradade Inline-moduler

Kai Schwarz, projektledare vid Actemium Cegelec, som ansvarat för projektets realisering, har in puncto bestämt sig för dataöverföring genom fjärrstyrningslösningen Resy+ från Phoenox Contact. För att motverka eventuella avbrott i anslutningen till det mobila nätet, ansluts mätstationerna till managementsystemet för data över det standardiserdade protokollet IEC 60870-5-104 via VPN-tunnel (Virtual Private Network).

Genom användning av eventbaserade standarder kan data mellanlagras vid kortfristiga kommunikationsavbrott, och sändas när förbindelsen till managementsystemet för data återupprättats. Dessutom lagras mätvärdena på styrsystemets externa SD-kort.

Industri-Box-PC  

Resy+-Data-Management drivs på en industri-box-PC.

Centralt Backup-System för en konsekvent informationskedja

För att säkerställa en informationskedja utan avbrott, har Actemium Cegelec integrerat Resy+-Data-Management i lösningen i ett centralt ställe.

Windows-tjänsten som installeras på en industriell Box-PC tillhandahåller datamanagementssystemets väsentliga funktioner, som krävs för utläsning av data i efterhand. I detta syfte genererar datamanagementsystemet en förfrågan med de erforderliga informationen och skickar data-management-tjänsten från Resy+. Tjänsten hämtar de krävda data från respektive station och omvandlar de relevanta värdena till formatet som favoriserats av operatören. Med den genererade resultatfilen kan datamanagementsystemet komplettera de befintliga uppteckningarna med informationen som saknas.

Data byts ut genomgående via FTP mellan datamanagementsystemet, data-management-tjänsten och stationerna utomhus. Meningsfull diagnostisk information står till förfogande i form av en textfil. Linde Gas och Actemium Cegelec bestämde sig för Phoenix Contacts komponenter. På så sätt installerades modem av typ PSI-Modem-GSM/ETH, som bygger upp nätverksförbindelsen och och stöder industriella Ethernet-nätverk, som kan överföra känsliga data säkert via GSM-nätet. Inline-styrsystem av typ ILC 170 ETH 2TX används som styrsystem.

Facit

Thomas Hauswald och Kai Schwarz  

Thomas Hauswald, ledare i Bitterfeld (till höger) och projektledare Kai Schwarz från Actemium Cegelec (till vänster)

Genom omsättningen av mätstationer baserat på en industririktig styrsystems- och fjärruppkopplingsteknik kommuniceras känsliga data säkert till managementsystemet. "Den centrala backup-hanteringen tillåter även åtkomst till historiska mätvärden, som upptecknas parallellt till överföringen via IEC-60870-5-104-protokollet i styrsystemet", berättar Kai Schwarz.

Thomas Hauswald kompletterar: "Med avseende på datasäkerheten och tillgängligheten av insamlade mätvärden baseras lösningen på innovativa koncept och uppfyller därför de högsta kraven. Dessutom erbjuder de oss mycket flexibilitet vid underhåll och expansion av systemet".

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Program- och konfigurationsminne med licensnyckel för biblioteken med funktionsblockSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Inline-styrsystem med Ethernet-gränssnittILC 170 ETH 2TX2916532
Industriellt Ethernet-modem för montering på EN-DIN-skenaPSI-MODEM/ETH2313300
Fläktlös industri-Box-PC i skyddsklass IP20 med energieffektiv Intel® Atom™-processorVL BPC 10002701291
BeskrivningTypArt.nr
Program- och konfigurationsminne med licensnyckel för biblioteken med funktionsblockSD FLASH 512MB APPLIC A
Inline-styrsystem med Ethernet-gränssnittILC 170 ETH 2TX
Industriellt Ethernet-modem för montering på EN-DIN-skenaPSI-MODEM/ETH
Fläktlös industri-Box-PC i skyddsklass IP20 med energieffektiv Intel® Atom™-processorVL BPC 1000

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng