Säker mätdatainsamling i en råoljepipeline i Ryssland

Transneft driver landets råoljepipelines

Transneft är ett statligt ryskt företag med säte i Moskva som driver landets råoljepipelines.

Företaget grundades 1993 och har idag världens största pipeline-system med en totallängd på knappt 50 000 kilometer.

Applikation

Ett av de pipeline-system som Transneft driver är råoljepipelinen ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean). Denna är 2 757 kilometer lång och levererar 15 miljoner ton olja om året till kinesiska Daqing.

Man planerar att expandera kapaciteten till 30 miljoner ton i framtiden och oljan skall transporteras genom 4 700 kilometer till Japan och Sydkorea. Detta kräver totalt 32 pumpstationer och 13 tanklager.

Transneft använder egensäkra signalomvandlare från Phoenix Contact för överföringen av processdata från fältet till stationernas respektive kontrollrum.

Lösning

Flexibelt och säkert: PLC-relämoduler  

Flexibelt och säkert: PLC-relämoduler

De universella temperaturomvandlarna omvandlar temperatursignaler från motståndstermometrar och termokomponenter till 4…20 mA-signaler. Dessa strömförsörjs via Ex-i-matar-isolationsförstärkare.

Ingångarnas isolationsförstärkare överför de analoga signalerna till kontrollrummens säkra områden. Med innovativ kopplingsteknik utmärker sig de endast 12,4 mm smala Ex-isolatorerna med en exakt signalhantering (linjäravvikelse < 0,1 %) och låg effektförlust (matarisolator: max: 1,3 Watt).

Ingångarna, utgångarna och nätdelarna är galvaniskt isolerade från varandra. Alla använda isolatorer överför Hart-protokollet bidirektionalt. Isolatorerna är godkända enligt ATEX som tillhörande egensäkra enheter för zon 0.

Ex-isolationen kan kombineras med ingångsplintarna med vårt koncept. Man sparar en komplett DIN-skena med radplintar: Platsbehovet minskar och även möjliga felkällor reduceras.

De integrerade frånskiljarknivarna och testbussningarna möjliggör isolation i Ex-i-ledningarna utan problem. Detta underlättar även idrifttagningen. Anpassningsmöjligheten av funktioner vid senare tillfälle underlättas genom jackbarheten i Ex-i-modulerna.

Förutom Ex-i-modulerna använder Transneft även andra komponenter från Phoenix Contact, t.ex. strömförsörjning, förkonfektionerade systemkablar och PLC-reläer.

Facit

Med Process Interface PI använder Transneft en innovativ lösning för egensäkra strömkretsar med jackbara elektronikmoduler och en grundplint.

Fördel: Elektronikmodulen innehåller funktionaliteten, inte grundplinten. Man har dessutom sparat 30 % plats till följd av den smala monteringsbredden.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng