Säker palletering med konfigurerbart säkerhetsrelä

Översikt

Robotsystemtillverkaren huw  

Robotsystemtillverkaren huw

Familjeledda huw Roboter-Systeme Komplettlösungen GmbH utvecklar, projekterar och producerar redan sedan 1984 robotar, som används i olika branscher. Den egna anläggningstillverkningen är specialiserad på användarorienterade system för pallettering, depalletering, kommissionering och lastning av maskiner. 

Till kärnkompetensen hos huw hör dessutom speciallösningar, som är ett resultat av speciella applikationskrav. Kundstammen hos företaget i Blomberg omfattar numera många namnkunniga koncerner.

Applikation

Enpelar-palleterare från huw  

Enpelar-palleterare ESS 15/250

Under konceptionsfasen för den nya enpelar-gaffeltrucken ESS 15/250 var säkerhetstekniken mycket viktig. För särskilt i maskin- och anläggningstillverkning har den funktionella säkerheten en stor betydelse, så att man kan förhindra faror för operatörerna och skador på maskinen. Därför behöver robotornas standardfunktion och säkerhetstekniken uppfylla konceptet enkelhet, flexibilitet och kvalitet och samtidigt ha en låg kostnad.

Eftersom palleteraren ska användas i olika miljöer ska säkerhetstekniken snabbt anpassas till de ändrade kraven. Om man använder vanliga säkerhetsreläer beror reläernas antal och typ väsentligt på palleterarens miljö och skyddsåtgärderna som används i slutanvändarens applikation, såsom ljusridåer, skyddsdörrar eller nödstopp. Enligt kraven måste olika säkerhetsrelän monteras och trådas på motsvarande sätt i hela applikationen. 

En hög grad av anpassningsbarhet till kvalitetskraven är bara möjligt med en samtidig kostnadsminskning, om konstruktionen av robotsystemet är utformad för att vara flexibel och kan ställas in likadant för varje kund. Detta kan inte förverkligas med klassiska säkerhetreläer, så huw-utvecklarna sökte en annan Safety-lösning för enpelar-gaffeltrucken ESS 15/250, som kunde uppnå de eftersträvade målen.

Lösning

PSR-TRISAFE  

Säkerhetsmodul PSR-TRISAFE i bruk hos huw

Med tanke på detta har de huw-ansvariga bestämt sig för PSR-Trisafe-S från Phoenix Contact. Säkerhetsrelän, som kan konfigureras per programvara, kan anpassas individuellt till respektive omgivningsförhållanden. 

PSR-Trisafe-S visar sig vara en praktisk lösning speciellt för små till medelstora maskiner och anläggningar, eftersom Safety-modulen är lika enkel att hantera som ett relä, men är lika flexibel som ett säkert styrsystem. Användningen lönar sig redan vid ett antal av tre till fyra klassiska säkerhetsreläer, som är installerade för utvärdering av skyddsanordningen. 

Huw-utvecklarna har dragit nytta av fördelarna som är ett resultat av den höga flexibiliteten hos säkerhetsmodulerna PSR-Trisafe-S. Enpelar-palleteraren ESS 15/250 levereras redan med förkonfigurerad säkerhetslogik till slutanvändaren. På grund av huw-medarbetarnas stora applikationskunskaper har säkerhetslogikens utgångskonfiguration valts på sådant sätt att alla vanliga kundkrav täcks. 

Den intelligenta integreringen av 20 säkra in- och fyra säkra utgångar på det konfigurerbara säkerhetsreläet i säkerhetslogiken förenklar ytterligare drifttagning, eftersom användaren endast behöver ansluta givarna som nödstoppknapp eller skyddsdörrar till PSR-Trisafe-S. En extra konfiguration behövs i regel inte längre. På detta sätt tillhandahåller robotsystemtillverkaren från Blomberg sina kunder en fullständig lösning, som varken behöver programmeras eller konfigureras av kunden. 

Om särskilda krav på slutanvändningen eller utökning av en anläggning kräver en modifiering av säkerhetslogiken kan ändringarna även göras i efterhand utan problem med den kostnadsfria konfigurationsmjukvaran Safeconf. Man behöver inte dra nytt kablage. Erfarenheten hos huw-medarbetarna bevisar att PSR-Trisafe-S är den bästa lösningen för staplaren ESS 15/250 för att kunna övervaka anslutna säkerhetssystem.

Facit

Hans-Ulrich Wienke och Michael Wienke  

Ledarna Hans-Ulrich Wienke och Michael Wienke

Robotsystemtillverkaren huw sökte en Safety-lösning för att enkelt och snabbt integrera sin nya enpelar-gaffeltruck ESS 15/250 i slutanvändarens totalapplikation. 

De konfigurerbara säkerhetsmodulerna PSR-Trisafe-S från Phoenix Contact omsätter här de höga kraven vad gäller hantering, flexibilitet, säkerhet och kostnad.

"För oss utgör den konfigurerbara säkerhetsmodulen PSR-Trisafe-S från Phoenix Contact den optimala lösningen", sammanfattar VD Hans-Ulrich Wienke och hans son Michael Wienke, som är ansvarig för Industrial Engineering.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng