Tillbaka till översikten

Enkel integrering av decentrala matningar och laster i strömnätet

Översikt

Försörjning av gatubelysning  

Övervakning av belysningsutrustningstillståndet för gatubelysningen

  • Matningen av regenerativa energier och den ökande användningen av elbilar kräver en exakt övervakning av energinätet.
  • Enexis använder hög prestanda styrsystem från Phoenix Contact, och en mjukvaru- och databaslösning för bearbetning, lagring och utvärdering samt för meningsfull framställning av relevanta data.
  • Visualiseringen av den aktuella belastningssituationen i det lokala elnätet tillåter att alla laster försörjs tillförlitligt.

Kundprofil

Transformator i fördelningsstationen  

Transformator i fördelningsstationen

Enexis driver energinätet i sju provinser i Nederländerna. Där ansvarar företaget för att ansluta ungefär 2,7 miljoner laster tillförlitligt.

Dessutom arbetar de fortfarande för ett bättre, effektivare och mer framtidsinriktat nätverk.

Användning

Hög prestanda styrsystem ILC 131 ETH i det lokala elnätet  

Kopplingsbox med högprestanda styrsystemet ILC 131 ETH och ett modem

Matningen av solenergi genom privata hushåll och den ökande andelen elbilar i Nederländerna kräver en exakt kontroll av energinätet för att undvika spänningsvariationer.

Enexis genomgående övervaknings- och visualiseringslösning kontrollerar därför de aktuella värdena för spänning, ström och energiflöde. Det lokala elnätet planeras bättre, det expanderas riktat och kortslutningar detekteras och lokaliseras snabbare.

Lågspänningsnätets transformator som omfattar 10-kV- till 400-V-nivån, övervakas likaså. Den försörjer gatubelysningen i närheten av hushållen och företagen.

Sedan tidigare kunde den kopplas till från på avstånd, men utrustningens tillstånd kunde ännu inte kontrolleras. Genom att utvärdera strömförbrukningen drar Enexis nu slutsatser om belysningens kvalitet och skickar en servicetekniker på plats i god tid vid en försämring.

Lösning

Visualisering av fördelningsnätet  

Diagnostik och visualisering för det lokala elnätet med kartframställning

De aktuella data för transformatorns tre sekundärkretsfaser i det lokala elnätet upptas av strömommvandlare och registreras av ett hög prestanda styrsystem ILC 131 ETH. Eftersom det behövs en stor server för analys av värdena från samtliga insamlingssystem, lagras data av en kanadensisk databasleverantör. Det handlar om en SQL-databas som ILC 131 ETH skriver direkt i. För detta använder programmeraren funktionsblock från SQL Library, som kan laddas ned direkt från Phoenix Contacts hemssida.

Gatubelysningens tillstånd bedöms baserat på de vunna datasatserna. Även transformatorns utnyttjandegrad kan bestämmas. Överskrider den fastställda gränsvärden genomför serviceteknikern motsvarande åtgärder eller startar en expansion av nätverket. Å andra sidan kan en mer prisvärd mindre transformator användas vid en genomsnittlig lägre belastning.

Enexis planerar en komplettering av applikationen med miljögivare, så att gatubelysningens belysningsstyrka anpassas reglerat i framtiden. För närvarande styrs gatubelysningen med data för klockslagen för soluppgången och solnedgången från den kanadensiska databasen. Det skulle vara önskvärt att beroendegöra till- och frånkopplingstiderna efter den befintliga naturliga belysningsstyrkan på plats. Belysningen kan tändas mycket tidigare om det är molnigt och senare om det är soligt.

Mjukvaran Gaia som utvecklats av Enexis erbjuder den rätta lösningen för en lättavläst framställning av en stor datamängd. Baserat på information från Google Earth kan användaren zooma upp de enskilda gatorna med verktyget och se de aktuella och de tidigare förloppen för energiflöden och nätbelastning. På så sätt detekteras till exempel laster som behöver en större försörjningsledning.

Facit

Effektiviteten för anläggningar och system kan ökas avsevärt genom insamling och analys av relevanta data. Det är mervärdet för en så kallad Big-Data-metod. algoritmer, databaser och trådning utmärker framtidens styrsystem och automationssystem.

Principen för detta är den intelligenta tillkopplingen av fältnivåerna till den överlagrade datalagringen och -bearbetningen samt en meningsfull visualisering av de vunna resultaten. På så sätt kan Enexis reagera snabbt och behovsinriktat på kritiska händelser eller överbelastning och därmed säkerställa befolkningens kontinuerliga försörjning med elenergi.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng