Tillbaka till översikten

Förnyad energimätning hos Vattenfall i Polen

Vattenfall: 1,1 miljoner strömkunder i Polen

Vattenfall är den fjärde största strömleverantören och den största värmeleverantören i Europa. Vattenfalls vision är att bli det ledande energiföretaget i Europa. Företaget är aktivt i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Polen. Vattenfall är aktivt inom all elektricitetsproduktion (generering, distribution, fördelning och försäljning). Dessutom spelar Vattenfall en aktiv roll inom handeln med ström. Vattenfall genererar, fördelar och säljer också värme.

Gruppen har mer än 32 000 anställda. Svenska staten är ensam ägare till moderbolaget, Vattenfall AB. I Polen utgör genereringen och försäljningen av värme huvuddelen av driften. Vattenfall har en marknadsandel på cirka 27 %. Ström produceras även i mindre mängder. Distributionen innehar och styr strömnät och fördelar ström till 1,1 miljoner nätkunder huvudsakligen i landets sydvästra del. Vattenfall har cirka 1,1 miljoner strömkunder i Polen.

Applikation

Företaget säljer 11 % ström inom den polska energisektorn och äger 26 757 km av strömnätet. Vattenfall Distribution Poland S.A. har 9000 ström- och transformatorstationer.

Vissa är föråldrade och behöver moderniseras. Kunden behövde en lösning för kort- och mellanfristig energimätning för räkneverkskretsar.

Lösning

Lösningen från Phoenix Contact, med elmätarmätningar som ger möjlighet att avbryta trefas-spänningskretsar och kortsluta strömomvandlaren, uppfyller alla krav från Vattenfall. Universalplintar är monterade på skenor och täcks helt med en transparent kapsling för att skydda spänningskretsarna. Resultatet är en installationsfärdig sats med kopplingsbara plintar, monterade på DIN-skenor, med en (FIBOX)- övertäckning bestående av URTK 6- , URDK 6- och UT 4-HESI- plintar med SB 2-8-T-kopplingsbryggor, färgade märkningsremsor och PSBJ-URTK 6-testuttag för bättre urskiljning av 3-fas.

Hög säkerhet, tydlig hantering och universell användning - detta är de utmärkande funktionerna för de kopplingsbara plintarna URTK 6 och URDK 6. De specialutvecklade plintarna för användning i sekundär omvandlarkrets ger möjlighet till både integrering av kopplingsbryggor och testbussningar.

Fördelar

Den förmonterade kundanpassade lösningen från Phoenix Contact i den polska orten Dlugoleka försörjer Vattenfall med en installationsfärdig sats med kopplingsbara plintar. Ett delnummer möjliggör lättare beställning via konstruktören. Denna konstruktion används nu även av andra strömleverantörer i Polen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng