Energiteknik

Agera flexibelt

Agera flexibelt

Var flexibel: I vår produktportfölj hittar du lösningen som behövs för din applikation.

Tillbaka till Lösningar

Kategorier

 • Energidistribution
  Överföring och distribution

  Den säkra anslutningstekniken är speciellt anpassad till kraven inom elektriska överförings- och distributionsnät.

 • Generera energi
  Generera energi

  I framtiden kan man öka kraftverkens kapacitet vad gäller genererad energi och samtidigt reducera förbränningsgaserna.

Energimarknaden är dynamisk och förändrar sig ständigt – vid generering av energi, nätdrift och underhåll. Kraven som ställs på anläggningarna ändras ständigt. Vi är partners för energimarknaden sedan över 80 år. Phoenix Contact har därför en växande och omfattande produktportfölj.

Trendtema: Skydda strömnät på ett intelligent sätt med Fl MGUARD

Effektivt skydd  

Skydda decentraliserade anläggningar säkert med FL MGUARD

Modern IT erövrar allt mer det moderna samhället. Detta gäller i form av intelligenta nät – Smart Grid – men även för energi- och strömförsörjningsinfrastruktur.

Balansen mellan lastbehov och matning måste hållas konstant för avbrottsfri strömförsörjning, oberoende av tid på dygnet eller väderlek.

Deltagare som t.ex. vindkraftsparker till havs, klassiska kraftverk eller privata solanläggningar kommunicerar via ett gemensamt nät för att stämma av matarledningar.

Digitala anslutningar ger nya tekniska möjligheter. Samtidigt uppstår även luckor för eventuella hackare. De kan hota kompletta infrastrukturer genom IT-manipulation.

Stora strömförsörjningsenheter ska därför skyddas eftersom de är svårare att ersätta med en annan nätdeltagare om angreppet är oplanerat. Erfarenhet har visat att angreppsförsök på digitala system i kraftverk är ett realistiskt hot. Det medför omfattande direktiv för cybersäkerhet och ställer leverantörerna inför nya utmaningar.

Phoenix Contact stöder individuellt införande av decentraliserade IT-skyddskoncept med FL MGUARD-serien. MGUARD-tekniken betyder att obehörig åtkomst och förändringar i datorsystem upptäcks säkert och snabbt.

Hög driftsäkerhet med SIL

EX, processteknik, SIL, funktionssäkerhet, IEC 6150  

Säkerhetsintegritetsnivå – förkortat SIL

För att kunna beskriva sannolikheten för avbrott i en utrustning eller ett system definieras kraven med säkerhets- och integritetsnivå, förkortat SIL. Om ett avbrott förekommer i utrustningen eller systemet, uppnås ett definierat tillstånd.

Målet med SIL är att nå en så hög driftsäkerhet som möjligt.

Betraktandet baserad på normen sker efter statistisk sannolikhet. Standarderna IEC 61508 och IEC 61511 är bestämmande.

Överspänningsskydd

Innovativa produkter för överspänningsskydd  

Innovativa produkter för överspänningsskydd

Man måste beakta väldigt många aspekter för ett effektivt överspänningsskydd. Baserat på intensiv grundforskning utvecklar Phoenix Contact innovativa avledartekniker och omvandlar de härledda kunskaperna till effektiva och kundanpassade skyddsenheter.

Skador och därav resulterande kostnader kan undvikas med överspänningsskydd. Följande anledningar talar för överspänningsskydd:

 • Effektivt skydd mot transient överspänning
 • Högre tillgänglighet hos utrustning och anläggningar
 • Inga systemavbrott och stilleståndstider
 • Begränsning av följdskador
 • Kostnadsbesparing

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng