Laddningstyper och laddningssätt

Ta reda på vilka typer av batteri som kan laddas i ett elfordon. AC-laddning, DC-laddning eller batteribyte – vilka skillnader finns? I standarderna IEC 61851 och IEC 62196 beskrivs laddningsmetoderna i detalj.

Sammanlagt definieras fyra olika laddningssätt. Enligt IEC 61851 finns olika sätt som batteriet i ett elfordon laddas på. Laddningsdriftsätten består av tre olika sätt för AC-laddning och det fjärde är laddning med likström (DC).

AC-laddning

Laddningskontakter för AC-fordon  

Laddningskontakter för AC-fordon

Vid växelströmsladdning finns AC-DC-omvandlaren i fordonet. Den omvandlar växelström till likström, som behövs för att ladda batteriet.

Med våra laddningskontakter för AC-fordon utförs AC-laddning på laddningssätt 2 och 3. Laddningseffekter på upp till 43 kW är möjliga.

DC-laddning

Laddningskontakt med Combined Charging System  

Laddningskontakt med Combined Charging System

Laddning med likström ger möjlighet att överföra hög effekt på kort tid. Jämfört med AC-laddning är kontakter och ledningstvärsnitt större och medger överföringar upp till 200 A och 850 V DC. Allmänt talar man då om snabbladdning.

För DC-laddning rekommenderas CCS (Combined Charging System) av flera ledande biltillverkare. Systemet beskrivs i IEC 62196-3. På den amerikanska marknaden regleras CCS-laddning typ 1 i standarden J1772. I Kina används standarden GB/T 20234.3 för DC-laddning med upp till 250 A och 750 V DC.

Batteribytessystem

Batteribytessystem  

Batteribytessystem

Med det här konceptet tas det tomma batteriet ut ur elfordonet och byts mot ett laddat batteri. Konceptet med byte av DC-batterier är särskilt lämpat för nyttofordon i städer och kommuner.

Med hjälp av helautomatiska robotar tar batteribytet bara några minuter. Det minskar stilleståndstiderna till ett minimum.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00