Impuls- och högströmslaboratorium

Impuls- och högströmslaboratorium

Kraftfull, kompetent och ackrediterad

Rätt utrustning för testning enligt standard

På en 1 300 m² stor yta driver Phoenix Contact ett modernt, effektivt och ackrediterat laboratorium speciellt för testning av skyddskretsar. Här reproduceras bland annat störningar, såsom blixtnedslag, operativa handlingar eller elektrostatiska urladdningar.

Invigning i maj 2014

Den 21 I maj 2014 öppnade Phoenix Contact det nya forsknings- och teknikcentret för överspänningsskydd. Med denna höga nivå av egen kompetens på plats fortsätter vi bygga på vår ledande position på detta område.

Den nya byggnaden förenar under samma tak högspännings- och högströmslaboratorier med kontor för utveckling, konstruktion och marknadsföring. Det cirka 1 300 m2 stora laboratorieområdet är skräddarsytt efter testteknikens teknologiska och säkerhetstekniska krav, och uppfyller nära nog samtliga krav hos etablerade certifieringsorgan.

Vid en sammanfattning av testmöjligheterna kan teknikcentrum i Blomberg betecknas som det laboratorium i världen med högst kapacitet för överspänningsskydd.

Starta video

Rätt utrustning för effektstark testning

Överspänningsgeneratorer i laboratoriet  

Överspänningsgeneratorer i laboratoriet

Laboratoriets testanläggningar kan generera överspänningar och transientspänningar i olika impulsformer. Även nätfrekventa kortslutningsströmmar och DC-strömmar vid fint inställningsbar spänning kan genereras.

Utmärkande för laboratoriet är att det kraftfulla strömförsörjningssystemet kan anslutas till generatorer för överspänning. Det uppstår en verklighetsnära miljö för testning av skyddskretsar.

Testområdet för högström

Testområde för högström  

Testområde för högström i laboratoriet

Testning med överspänningsimpulser upp till 100 kA (8/20) μs i kombination med en effektstark källa för växelström till skyddskretsar är möjlig.

Testningen simulerar skyddsenheternas driftförhållanden och deras växelverkan med strömförsörjningssystemet i fallet av en transient.

Utöver denna speciella testning av skyddskretsar kan testområdet användas universellt en- till trefas.

Om testningen

Testanläggningen för stötström skapar blixtströmmar med kurvan (10/350) μs upp till 100 kA och stötströmmar med kurvan (8/20) μs upp till 200 kA. Därigenom kan överspänningsskydd i de högsta effektklasserna testas i enlighet med gällande normer.

För att generera impulserna används en energi på 141 kJ, som hämtas från en kondensatorbank med 44 μF och en maximal laddningsspänning på 80 kV. Ett modulärt uppbyggt system för mätdata och registrering med hög samplingstakt ger mycket exakta mätdata.

Den självständigt arbetande DC-testanläggningen består av en kraftfull DC-källa samt en speciell generator för impulsström. Generatorn är exakt dimensionerad efter kraven i området för likströmstestteknik.

Systemet gör det möjligt att koppla impulsström (8/20) μs till DC-systemet, för att
kvalificera skyddskretsar för DC-applikationer. Anläggningen tillåter bland annat testning enligt EN 50539-11: "Prestanda och provningsmetoder för överspänningsskydd i solcellstillämpningar". DC-källan används även för testning med kortslutningsström upp till 2 700 A. Spänningen kan ställas in i steg om 1 volt upp till 1 800 V.

Automiserad testning är en viktig garant för en ekonomisk testdrift. Fokus ligger på tidsintensiva testprocedurer. Dessa procedurer beskrivs speciellt i IEC/EN 61643-21: "Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar - Prestanda och provningsmetoder".

De egenutvecklade testanläggningarna är försedda med den modernaste automationstekniken, som styr och övervakar hela testproceduren. Testsystemet dokumenterar och analyserar mätvärden, och framställer avslutningsvis en innehållsrik testrapport.

Vårt utbud av tjänster omfattar:

 • Fullständig testning av åskavledare och skyddskretsar enligt standarderna IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21, UL 1449
 • Strömtestning av blixtöverspänning i impulsform (10/350) μs med en amplitud upp till 100 kA
 • Testning av överspänning med impulsform (8/20) μs upp till amplituden 200 kA
 • Bestämning av effekten av koncept för skyddskretsar baserat på IEC/EN 61643-12
 • Testning av isolationsmotståndet med en hållspänning upp till 8 kV
 • En- och trefas kortslutningstest upp till... ...
  ... 50 kA upp till 500 V/50 Hz
  ... 25 kA upp till 1000 V/50 Hz

Ackreditering enligt DIN EN ISO/IEC 17025

DAkkS ackreditering  

DAkkS ackreditering

Provningslaboratoriet är ackrediterat baserat på DIN EN ISO/IEC 17025. Denna standard beskriver "Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier". Den tyska ackrediteringsmyndigheten har kontrollerat och bekräftat genomförandet och efterlevnaden av kraven i ISO 17025.

Ackrediteringen intygar:

 • Fackmässig och teknisk kompetens
 • Effektivt managementsystem för kvalitetssäkring
 • Oberoende och opartiskhet gentemot tredje man

Testrapporter från de ackrediterade provningslaboratorierna erkänns över hela världen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng