Tillbaka till översikten

INTERBUS-Safety

INTERBUS är ett snabbt bussystem för överföring av processdata i industrimiljö. Tack vare INTERBUS överföringsmetod och topologi, erbjuder INTERBUS unika egenskaper, som snabb, cyklisk och tidsekvidistant överföring av processdata. INTERBUS-Safety är en funktionell expansion av det beprövade bussystemet för överföring av säkerhetsdata.

INTERBUS-Safety-protokoll

INTERBUS-Safety-protokoll  

INTERBUS-Safety-protokoll

INTERBUS-Safety bygger ut INTERBUS-systemet med möjligheten till säker dataöverföring. Med systemet kan fritt programmerbara säkerhetsfunktioner implementeras i ett säkert styrsystem och nödvändiga in- och utdata skickas till och från de säkra INTERBUS-enheterna.

Kommunikationen mellan det säkra styrsystemet och de säkra INTERBUS-enheterna sker via INTERBUS-Safety-protokollet, som ligger en nivå över standard-INTERBUS-protokollet och innehåller säkra in- och utdata samt datasäkerhetsinformation.

Black Channel-principen

Schematisk skiss av Black Channel-principen  

Black Channel-principen

Black Channel-principen som används av INTERBUS-Safety överför säkra data över ett standardnätverk. Bussystemet tar alltså inte över några säkerhetsrelaterade uppgifter, utan fungerar enbart som överföringsmedium.

Data som är säkerhetsrelaterade och sådana som inte är det integreras i INTERBUS ramprotokoll. Endast de säkra INTERBUS-enheterna och det säkra INTERBUS-styrsystemet använder sig av det infogade säkerhetsprotokollet.

INTERBUS-Safety-protokollet innehåller metoder för att säkra säkerhetsdata som visar följande fel:

  • Repetition av meddelanden
  • Förlust av meddelanden
  • Tillägg av meddelanden
  • Felaktig meddelandeordning
  • Förvanskning av meddelanden
  • Försening av meddelanden
  • Förväxling av enheter

Dessutom möjliggör INTERBUS-Safety-protokollets deterministiska processering att reaktionstiderna i en given säkerhetskedja garanteras, dvs. från inmatning, till säker överföring och bearbetning, till utmatning.

Reaktionstider

Schematisk skiss över reaktionstider  

Korta reaktionstider med INTERBUS-Safety-system

INTERBUS-Safety-systemet kännetecknas av korta reaktionstider och garanterade frånslagstider. Säkerhetsprocesser är sådana att de måste kunna slå från en maskin väldigt snabbt.

Det är inte sällan som det går väldigt fort mellan att ett farotillstånd upptäcks och att maskinen det gäller slås av. Tack vare ramprotokollets höga effektivitet har INTERBUS-systemet väldigt korta reaktionstider vid låga klockhastigheter.

För INTERBUS kan cykeltiderna beräknas i detalj, tack vare den deterministiska protokollprocessen. För alla säkerhetsfunktioner finns en fast tid för signalen att färdas från ingångsklämman till utgångsklämman, vilket är den garanterade frånslagstiden. Den består av summan av den längsta processtiden för ingångarna som hör till säkerhetsfunktionen och den parametrerade frånslagstiden för utgången i fråga, och är alltså specifik för varje enskild säkerhetsfunktion.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng