Tillbaka till översikten

Varför funktionssäkerhet?

För att risker som orsakas av maskiner kan minskas med hjälp av säkerhetsfunktioner. Funktionssäkerhet betecknar de tekniska säkerhetsåtgärder som ett maskinstyrsystem vidtar för att upprätthålla korrekt funktion hos personsäkerhetskomponenter.

Krav på maskinsäkerhet

Maskiner enligt maskindirektivet  

Maskiner enligt maskindirektivet

För att implementera funktionssäkerhet måste du utföra vissa definierade åtgärder. Genom en riskbedömning kan du normalt avgöra mängd och typ av säkerhetsfunktioner som krävs. Kraven på maskinsäkerhet beskrivs med trestegsmetoden i bilaga 1 i maskindirektivet. Enligt direktivet ska följande grundläggande principer tillämpas:

  • Konstruktionsåtgärder. Dessa garanterar att komponenterna endast används på avsett sätt och undviker alla rimligen förutsägbara felanvändningar.
  • Tekniska skyddsåtgärder mot risker som kan minskas konstruktionsmässigt. Till dessa hör åtgärder för funktionssäkerhet.
  • Upplysningsåtgärder. Användarinstruktioner, manualer, särskild utbildning och praktik, personlig skyddsutrustning.

Dessa krav i maskindirektivet är alla maskintillverkare skyldiga att uppfylla.

Målsättningen med funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet undviker fel som kan leda till fara för maskinerna. Man skiljer mellan olika typer av fel:

  • Systematiska fel: mänskliga fel vid specifikation, utformning och installation av säkerhetsfunktioner.
  • Slumpmässiga fel: hårdvarufel.
  • Fel med en gemensam orsak: utlöst av en händelse, till exempel överspänning, som orsakar att flera enheter slutar fungera.

Förekomsten av dessa typer av fel minimeras genom lämpliga organisatoriska och/eller tekniska åtgärder. Därför ska alla angivna standardkrav rörande funktionssäkerhet hos system efterlevas. Livscykeln för maskiner anger tillvägagångssättet. Phoenix Contact erbjuder även tjänster inom detta område.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng