Tillbaka till översikten

Systemarkitekturer

Vid konkret införande av en säkerhetstillämpning är, även utöver beaktande av alla standardkrav även val av rätt säkerhetskoncept inklusive styrsystemets logik och analyslogiken, komplex. Här sträcker sig vårt utbud från säkerhetsreläer till konfigurerbara moduler till säkra styrsystem med fältbusskontakt. Om rätt teknik används, är det enkelt att skapa rätt tillämpning ekonomiskt och enligt gällande standarder.

Säkerhetsbrytare

Schematisk ritning över elektromekaniskt säkerhetsrelä  

Okomplicerad och snabb konstruktion av enkla säkerhetssystem

Enkla applikationer med få säkerhetsfunktioner, t.ex. en bearbetningsmaskin med en skyddsdörr och en nödstoppsknapp, realiseras med klassiska säkerhetsbrytare. Med elektromekaniska säkerhetsreläer går det snabbt och enkelt att bygga enkla säkerhetssystem som uppfyller alla standardkrav.

Typiska egenskaper för den här typen av systemarkitektur:

 • Klassisk separation mellan säkerhets- och funktionsstyrsystem
 • Nätverk och in-/utmatningsperiferi åtskilda
Tillbaka till ovan

Konfigurerbara säkerhetsmoduler

Schematisk ritning över konfigurerbara säkerhetsmoduler  

Tillförlitliga och mångsidiga: konfigurerbara säkerhetsmoduler

Med tilltagande anläggningsstorlek ökar för det mesta inte bara mängden säkerhetsfunktioner, utan det är ofta nödvändigt att installera ytterligare funktioner som tillfälligt till- och frånslag på enskilda moduler. För dessa fall finns konfigurerbara säkerhetsmoduler.

Typiska egenskaper för den här typen av systemarkitektur:

 • Klassisk separation mellan säkerhets- och funktionsstyrsystem
 • Ett gemensamt nätverk för osäker kommunikation
 • In-/utmatningsperiferi olika
Tillbaka till ovan

Säkerhetslösningar för nätverk

Schematisk ritning över konfigurerbara säkerhetsmoduler – decentraliserad  

Säkerhetsfunktioner: anslutning via standardnätverket.

I utspridda anläggningar är det oftast nödvändigt med fler säkerhetsfunktioner. Dessutom är det vanligt att inte bara standardsignaler behöver registreras respektive matas ut decentraliserat via bussystemet, utan även de säkra signalerna.

Målet är en väsentlig minskning av installationskostnader och en ökad flexibilitet. Konfigurerbara säkerhetsmoduler, som är decentraliserat fördelade i nätverket, är lämpade för upp till medelstora applikationer. De kan drivas utan säkerhetsstyrning och utan säkert bussystem. De säkerhetsinriktade signalerna utväxlas via standardnätverket.

Typiska egenskaper för den här typen av systemarkitektur:

 • Klassisk separation mellan säkerhets- och funktionsstyrsystem
 • Ett gemensamt nätverk för standard- och säker kommunikation
 • In-/utmatningsmoduler inklusive säkerhetslogiken fördelad i nätverket
Tillbaka till ovan

Säker styrteknik

Schematisk ritning över programmerbara säkerhetsstyrsystem  

Användning av programmerbara säkerhetsstyrsystem

För komplexare applikationer där antalet säkerhetsfunktioner inte längre kan uppfyllas med de hittills beskrivna tekniska lösningarna, är säkra styrsystem i kombination med ett säkert bussystem det bästa alternativet.

Här finns två olika möjliga lösningar:

1) Den ena lösningen är att använda separerade, alltså från standardstyrsystemet åtskilda säkerhetsstyrsystem med ett eget säkert nätverk som installeras separat, vilket höjer installationskostnader och -tid i motsvarande mån.

2) Den andra lösningen integrerar det säkra styrsystemet i standardstyrsystemet och använder det befintliga nätverket för kommunikation med de säkra enheterna. Denna variant har visat sig vara den tekniskt mest praktiska och ekonomiskt mest fördelaktiga.

Typiska egenskaper för den här typen av systemarkitektur:

 • Möjlighet till olika grader av integration
 • Gemensamt kommunikationssystem för standard- och säkerhetskomponenter
Tillbaka till ovan

Säkerhetsinriktade in- och utmatningsmoduler

Schematisk ritning över säkerhetsinriktade in- och utmatningsmoduler  

Tillämpning av säkerhetsinriktade in- och utmatningsmoduler

I medelstora till stora tillämpningar mottas och skickas även de säkra signalerna via bussystemet. Distribuerat i dessa nätverk kommunicerar de säkerhetsinriktade in- och utmatningsmodulerna med säkerhetsstyrsystemet och anpassas genom flexibel parametrering till applikationen i fråga.

Typiska egenskaper för den här typen av systemarkitektur:

 • Decentraliserade säkra och standard-in- och utmatningsmoduler i samspel med ett säkerhetsstyrsystem
 • Gemensamt kommunikationssystem för standard- och säkerhetskomponenter via en fältbuss
Tillbaka till ovan

Facit

Avgränsning av de enskilda säkerhetsteknikerna med hjälp av antalet säkerhetsfunktioner och de logiska anslutningarna visar att det finns en enkel och ekonomisk lösning för alla tänkbara tillämpningar.

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng