SFB Technology

Selektiv säkring

Selektiv säkring

Strömförsörjningarna med SFB Technology säkrar selektivt och ekonomiskt dina anläggningar.

För högsta driftsäkerhet måste standard-automatsäkringar utlösas automatiskt, för endast på det sättet kan felaktiga strömkretsar kopplas bort selektivt och viktiga delar av anläggningen hållas i drift utan avbrott. Med SFB Technology levererar strömförsörjning och DC/DC-omvandlare kortvarigt ström som är flera gånger högre än din märkström och tillhandahåller på så sätt den nödvändiga strömreserven.

Målet: maximal driftsäkerhet

I produktion är det omöjligt att undvika alla fel. Det kan till exempel handla om kortslutningar i kablar eller fel på enheter. Däremot ska en maskin eller anläggning som inte direkt påverkas av felet kunna arbeta vidare utan avbrott om den samlade processen tillåter det.

Lösningen är att säkra enskilda enheter eller små funktionsgrupper separat. Det förhindrar att delar av anläggningen som inte påverkas av felet inte stängs av i onödan.

Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare med SFB-teknik säkrar din produktion. SFB står för Selective Fuse Breaking. Vid fel ger enheterna sex gånger den nominella strömmen i 12 ms för att slå från strömkretsen i fråga.

Tillbaka till ovan

Säkra ekonomiskt med automatsäkringar

Viktiga delar av anläggningen är kvar i drift  

SFB Technology

Vanligtvis finns flera enheter som sensorer eller ställdon anslutna parallellt med styrsystemet till en strömförsörjning. För att minimera produktionsstopp ska var och en av dessa strömkretsar vara separat säkrade.

Om en kortslutning skulle ske, isoleras enbart den felaktiga kretsen från strömförsörjningen och de andra enheterna arbetar vidare utan avbrott.

Just nu är vanliga automatsäkringer den mest prisvärda lösningen för att skydda en strömkrets. Utlösningen kan antingen vara elektromekanisk eller termisk med en bimetall.

För att utlösa på några få millisekunder kräver den integrerade elektromagneten dock betydligt högre ström än automatsäkringens märkström.

Tillbaka till ovan

Karakteristik hos automatsäkringar

Automatsäkringar med 6 A märkström  

Magnetisk utlösning från 30 A

De kortslutningsströmmar som krävs för elektromagnetisk utlösning anges normalt för växelström (AC) av tillverkare. Användare måste därför ta hänsyn till att DC-värdet är 1,2 gånger större.

Automatsäkringar kan fås med olika utlösningskarakteristik. I industriell användning används oftast säkringar med B- eller C-karakteristik.

För utlösningskarakteristik B krävs följande strömmar för att utlösa säkringen:

  • AC-tillämpningar: tre till fem gånger märkströmmen
  • DC-tillämpningar: tre till sex gånger märkströmmen

För en 25 A-säkring med utlösningskarakteristik B krävs alltså under maximalt ofördelaktiga förhållanden 150 A för att utlösa på några få millisekunder.

För säkringar med utlösningskarakteristik C krävs följande strömmar för att utlösa:

  • AC-tillämpningar: fem till tio gånger märkströmmen
  • DC-tillämpningar: fem till tolv gånger märkströmmen
Tillbaka till ovan

SFB-teknik förhindrar spänningsfall

Magnetisk utlösning på 3 till 5 ms  

Dynamisk strömreserv

Vid fel begränsar långa ledningar strömmen som krävs för att utlösa en säkring. Därigenom kan automatsäkringarnas utlösning fördröjas eller till och med förhindras helt.

Om strömförsörjningar ger en mindre effekt, ger det en termisk utlösning som kan dröja flera sekunder eller minuter.

Felsökningen i dessa fall är väldigt enkel, då det bara är att se vilken automatsäkring som har utlöst. Under denna tid är 24 V DC-spänningen från strömförsörjningen redan bruten och styrsystemet frånslaget.

I värsta fall ger strömförsörjningen en så låg ström eller ger bara effekt från en liten strömreserv på några få sekunder, så att säkringen över huvud taget inte utlöser. Då kan felsökningen ta lång tid och bli dyr.

Med SFB-teknik ger enheter från QUINT-serien av denna anledning upp till sex gånger märkströmstyrkan. Med denna impuls utlöser automatsäkringarna magnetiskt.

Tillbaka till ovan

Kabellängd och -tvärsnittsarea

Sträckan I är avgörande för automatsäkringens utlösning  

Ta hänsyn till maximala kabellängder

Om en automatsäkring utlöser tillräckligt snabbt beror även på längden och tvärsnittsarean på kabeln som en enhet är ansluten med.

Här är inte bara strömstyrkan som strömförsörjningen kan leverera avgörande. Det är bara om resistansen hos den felaktiga strömkretsen är låg nog som den höga strömmen kan färdas även vid kortslutning och utlösa automatsäkringen magnetiskt.

Du kan ta hjälp av vår projekteringsmatris för att avgöra vilken strömförsörjning som passar till vilken kabellängd och tvärsnittsarea.

Tillbaka till ovan

Exempel på användning

Avbrottsfri drift av styrsystemet vid kortslutning i en enhet  

Avbrottsfri drift av styrsystemet vid kortslutning i en enhet

Exempelscenario:

  • En strömförsörjning (24 V/20 A) försörjer ett styrsystem och tre andra laster.
  • Alla strömkretsar är skyddade med en automatsäkring (6 A/B-karakteristik).
  • Strömkretsar består av 25 m långa kopparledningar (tvärsnittsarea 2,5 mm2)

Om en kortslutning skulle ske i detta exempel, ger 20 A-strömförsörjningen via SFB-tekniken under kort tid sex gånger märkströmmen, alltså maximalt 120 A. Automatsäkringen utlöser med tio gånger märkströmmen i kurvans magnetiska område på 3 till 5 ms.

De andra enheterna fortsätter arbeta, styrsystemet får 24 V DC effekt och förblir i drift utan avbrott trots kortslutningen.

Tillbaka till ovan

I praktiken

Försöket i den här videon visar tydligt vilka fördelar SFB-tekniken ger dig.

Tillbaka till ovan

Automatsäkringar från Phoenix Contact

Termomagnetisk automatsäkring med SFB-karakteristik  

Termomagnetisk automatsäkring

I produktfamiljen termomagnetiska automatsäkringar från Phoenix Contact finns för första gången SFB-karakteristik med.

Den utlösningskarakteristik är utvecklad speciellt för användning med strömförsörjningar som arbetar med SFB-teknik. Kombinationen av dessa båda enheter ger mycket tillförlitlig säkringsutlösning vid fel, även för långa ledningar mellan strömförsörjning och förbrukarenhet.

SFB-karakteristiken är baserad på C-karakteristiken, men betydligt smalare i tolerans. Därigenom uppnår automatsäkringen utlösningsströmmen snabbare och slår på så sätt från tidigare. Det begränsar kortslutningsströmmen och minskar belastningen på ledningar och ansluten utrustning.

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Automatsäkring

Utbildningsmodul om hur automatsäkringar fungerar.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng