Specifikationer och standarder

Specifikationer och standarder

Säker och långlivad

Testad metod för påskrift från Phoenix Contact.

Åldringstest

Åldringstest: tids- och temperaturkarakteristik  

Åldringstest: tids- och temperaturkarakteristik

enligt IEC 60947-7-1/-2

Radplintar utmärker sig bland annat genom långa livscykler och de klarar säkert höga varaktiga brukstemperaturer från +125 °C. För att säkerställa att även plintmärkningen och -utskriften uppfyller dessa krav förses Phoenix Contacts märkningsmaterial med värmestabilisatorer.

Som simulering av en flerårig användning exponeras märkningsmaterialet tillsammans med plintar resp. ledare för en fastställd temperaturcykel i klimatskåp. Den undre temperaturen i klimatskåpet ställs in till +20 °C och den övre temperaturen till +120 °C (+80 °C för PVC).

Under uppvärmningsfasen och den tio minuter långa hålltiden uppnår testobjekten den maximala tillåtna drifttemperaturen. Därefter följer avkylningsfasen. Testet innehåller totalt 192 cykler.

Phoenix Contact märkningsmaterial testas undantagslöst enligt IEC 60947-7-1/-2. Alla använda plaster har dessutom tillräckliga säkerhetsreserver.

Tillbaka till ovan

Olje- och kemikaliebeständighet

enligt DIN EN ISO 175

De yttre medierna, som vätskor eller gaser, kan starta fysikaliska eller kemiska processer eller reaktioner. Det kan orsaka att plast ändrar egenskaper. Den kan skadas eller möjligen förstöras.

Som följd av detta kan även påskrifter och märkningar påverkas av förändringen. För att detta ska undvikas använder Phoenix Contact uteslutande plast och utskrifts- och märkmaterial, som har testats enligt DIN EN ISO 175.

Tillbaka till ovan

UV-ljusbeständighet

UV-ljusbeständighet för plaster  

UV-ljusbeständighet för plaster

enligt DIN EN ISO 4892-2 och DIN EN ISO 60068-2-5

UV-B-andelar leder för plaster till begränsningar av den mekaniska egenskapsprofilen. Detta innebär att utskrifter och märkningar kan ta olika skada beroende på plasttypen.

Märkningsmaterialet från Phoenix Contact lagras i både torr och fuktig atmosfär under UV-strålning och testas enligt de ovan nämnda standarderna.

Tillbaka till ovan

Korrosionstest

Korrosionstest enligt DIN 50018  

Korrosionstest

enligt DIN 50018

Extrem yttre påverkan ställer höga krav på komponenter och deras märkning. Det följande testförfarandet, enligt DIN 50018, beskriver korrosionstest i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär.

I ett klimatskåp leds två liter destillerat vatten och en liter SO2-gas in. Vid +40 °C testtemperatur bildas under testet en syrahaltig atmosfär som angriper testobjektens materialytor. Efter åtta timmars testtid torkar testobjekten i 16 timmar med öppen dörr.

Därefter följer en mikroskopisk okulärbesiktning. Alla märkningsmaterial som används av Phoenix Contact uppfyller denna krävande standard och håller säkert stånd mot aggressiva medier.

Tillbaka till ovan

Saltdimma

Saltdimma enligt IEC 60068-2-11/-52  

Saltdimma

enligt IEC 60068-2-11/-52

Särskilt inom skeppsbyggnation måste tekniska komponenter märkas och hållas permanent läsbara i korrosiva atmosfärer. Salthalten i luften, tillsammans med den ökade fuktigheten, ställer höga krav på märkningen och materialet som används.

Baserat på IEC 60068-2-11/-52 kan man simulera belastning vid havsklimat. Materialens motståndskraft testas med hjälp av saltdimma i korrosiv atmosfär. För detta placeras testobjekten i testkamrarna och besprutas findoserat med en 5 %-natriumkloridlösning (NaCl; pH-värde 6,5-7,2) vid en temperatur på +35 °C under 96 timmar.

När testet är färdigt sker en mikroskopisk kontroll. Märkningsmaterial från Phoenix Contact uppfyller dessa höga krav och kan användas även under extrema klimatförhållanden.

Tillbaka till ovan

Lösningsmedelsbeständighet

i enlighet med EN 60464-2:2001

Markeringar och märkningar behöver tåla olika lösningsmedelsångor. Enligt standarden ovan lagras påskrifter och märkningar tio dagar i aceton-, N-hexan- och etanolatmosfärer och måste därefter vara läsbara.

Tillbaka till ovan

Friktions- och avtorkningsbeständighet

Friktions- och avtorkningsbeständighet enligt DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1  

Friktions- och avtorkningsbeständighet

enligt DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1

Märkningar och påskrifter behöver ha beständighet mot rengöringsmedel som används i industrin. Standarden ovan säger att märkningar och påskrifter torkas av med hjälp av en mjuk trasa med vatten, isopropanol, tvättbensin och n-hexan. Därefter måste den vara läsbar.

Phoenix Contacts märkningsmaterial uppfyller de hårda kraven på friktions- och avtorkningsbeständighet och kan användas i alla applikationer.

Tillbaka till ovan

Reptålighet

Reptålighet i enlighet med DIN EN ISO 1518  

Reptålighet

I enlighet med DIN EN ISO 1518

Märkningar och påskrifter måste vara beständiga mot punktvisa resp. linjeformade mekaniska belastningar. Därför testar Phoenix Contact alla märkningar och påskrifter med avseende på Repningshållfasthet enligt standarden ovan.

Därför belastar en ritsnål med halvkulformad spets (diameter 1 mm) testobjekten med 2 N till 6 N beroende på märkningsmetod. Därefter sker en visuell och mikroskopisk undersökning av testobjekten. Phoenix Contacts märkningsmaterial uppfyller dessa höga mekaniska krav.

Tillbaka till ovan

Vibrationshållfasthet

enligt IEC 60068-2-6

Testet används för att fastställa vibrationsbeständighet och säker fästning av märkningsmaterial under inflytande av varaktiga vibrationer. Under testet överförs harmoniska, sinusformade svängningar till testobjektet för att simulera roterande, pulserande eller oscillerande krafter.

Testet genomförs i rummets samtliga tre axlar (x, y, z). För testningen används ett frekvensområde från 3 Hz upp till 150 Hz med en hastighet på en oktav per minut. Den effektiva accelerationen uppgår till 50 m/s2.

Testobjekten testas i de tre axlarna (x, y, z) under två timmar vardera. Det får inte uppstå några skador på märkningsmaterialen som påverkar den fortsatta användningen. Allt märkningsmaterial från Phoenix Contact motsvarar standarden och är särskilt lämpligt för applikationer där det utsätts för höga vibrationer.

Tillbaka till ovan

Vibrationstest

Vibrationstest enligt DIN EN 61373 – bredbandsbrus  

Bredbandsbrus

enligt DIN EN 61373 – bredbandsbrus (allvarlighetsgrad enligt DIN EN 50155)

I många applikationer och särskilt inom fordonstekniken exponeras märkningsmaterial för vibrationer och skakningar. För att verklighetstroget imitera skakningsbelastningarna testas testobjektens vibrationshållfasthet med stigande och sjunkande frekvenser och amplituder.

För testningen används ett frekvensområde på 5 Hz till 150 Hz. Den effektiva accelerationen uppgår till 42,5 m/s2. Testobjekten testas i de tre axlarna (x, y, z) fem timmar vardera. Det får inte uppstå några skador på komponenterna och märkningsmaterialen som påverkar den fortsatta användningen. Samtliga Phoenix Contacts märkningsmaterial uppfyller dessa höga vibrationskrav.

Tillbaka till ovan

Gittersnittstest

Gittersnittstest i enlighet med DIN EN ISO 2409  

Gittersnittstest

I enlighet med DIN EN ISO 2409

Det genomförs ett tejptest. I testet sätts en transparent självhäftande tejpbit med en vidhäftningsförmåga på 10 ± 1 N på påskriften eller märkningen som ska testas. Sedan dras den bort från ytan i en vinkel på 60° mot rörelseriktningen i en hastighet på ca 1 cm/s.

Efter testet får det inte finnas några synliga rester från trycket på tejpen. Märkningsmaterialen från Phoenix Contact uppfyller denna standard och är beständiga och lossnar inte.

Tillbaka till ovan

Vidhäftningskraftstest

Test av vidhäftningsförmåga enligt FINAT-testmetod nr. 2  

Vidhäftningskraftstest

i enlighet med FINAT-testmetod nr. 2

Detta test används för jämförelse av vidhäftningsförmågan för skyltar på olika grundmaterial. För detta syfte appliceras en etikettremsa (25 mmx175 mm) med definierad kraft på det motsvarande grundmaterialet.

Efter en definierad lagringstid dras remsorna bort från grundmaterialet i en vinkel på 90° och med en hastighet på 300 mm/min. Uppgift om vidhäftningskraft ges i N/25 mm. På så sätt möjliggör testet ett urval av de bäst lämpade skyltarna för applikationen.

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng