IQ Technology

IQ Technology

Intelligens för maximal driftssäkerhet för anläggningen

Strömförsörjningar med IQ Technology tänker och informerar så snart det behövs.

Avbrottsfria strömförsörjningar (UPS) levererar ström, även när nätet ligger nere. Med vår IQ Technology är du alltid steget före: Den informerar om energilagringsmodulens laddningstillstånd och återstående bufferttid, maximerar livslängden och varnar för stopp i tid. All relevant information överförs till överordnade datorer och styrsystem.

IQ Technology: intelligent teknik för maximal driftsäkerhet

Intelligent UPS-lösning med IQ Technology  

Intelligent UPS-lösning för anläggningens maximala driftsäkerhet

Med IQ Technology blir din strömförsörjning intelligent.

Den intelligenta avbrottsfria strömförsörjningen med IQ Technology övervakar och optimerar energilagringsmodulen, reducerar underhållet och ökar driftsäkerheten för anläggningarna. Den förmedlar energilagringsmodulens alla relevanta tillstånd. Så får du den nödvändiga transparensen för att hela tiden säkerställa en stabil strömförsörjning och för att utnyttja batteriet optimalt.

Den intelligenta batteriövervakningen känner av det anslutna batteriets aktuella laddningstillstånd och räknar ut med hjälp av detta ut den resterande bufferttiden. Den informerar så snart som ett gränsvärde har uppnåtts. Anläggningen arbetar så länge som möjligt och stängs av först innan batterispänningen avbryts.

Optimal batteriövervakning

Energilagringsmodulen används optimalt genom intelligent batteriövervakning  

Intelligent Battery Management

Den intelligenta batteriövervakningen med IQ Technology samlar in all relevant information för ett optimerat utnyttjande av den anslutna energilagringsmodulen och informerar dig om denna.

Intelligent Battery Management

 • SOC – State of Charge
  Energilagringsmodulens aktuella laddningstillstånd och återstående bufferttid förmedlas och indikeras.
 • SOH – State of Health
  Batteriets återstående livslängd indikeras och det varnas för fel i tid.

Intelligent övervakning av energilagringsmodulen

Intelligent övervakning av energilagringsmodulen  

Intelligent övervakning av energilagringsmodulen

Intelligent Battery Control
Automatisk avläsning av den anslutna batteritypen och maximering av livslängden genom en optimalt anpassad laddningskarakteristik.

Intelligent Charging
Anpassning av laddningsströmmen sörjer för snabbast möjliga återuppladdning och driftsäkerhet för energilagringsmodulen.

Kommunikation

Dataporten används för kommunikation mellan UPS-modulen och datorn eller ett överordnat styrsystem  

Dataporten används för kommunikation

Dataporten används för kommunikation mellan UPS-modulen och datorn eller ett överordnat styrsystem.

Med de tillgängliga datakablarna kan UPS-modulerna integreras i enskilda applikationer för att genomgående ge information om UPS-lösningens tillstånd.

Konfiguration och övervakning med mjukvaran UPS-CONF

Konfigurera UPS-lösningen flexibelt på datorn med mjukvaran UPS-CONF  

Flexibelt konfigurerbar med mjukvaran UPS-CONF

Med konfigurations- och övervakningsprogrammet UPS-CONF övervakar och konfigurerar du din UPS-lösning på datorn. Mjukvaran finns för kostnadsfri nedladdning.

 • Flexibel konfiguration: anpassa QUINT UPS efter dina individuella behov.
 • Preventiv funktionsövervakning: alla relevanta driftparametrar visas grafiskt, viktiga meddelande visas direkt.
 • Integrerad datalagring: en loggfil arkiverar alla händelser, till exempel när och hur länge QUINT UPS har överbryggat strömavbrott.

Intelligens i alla kombinationer

Anpassade lösningar med IQ Technology  

Anpassade lösningar med IQ Technology

IQ Technology fungerar för alla krav. Sätt samman din individuella lösning – som passar för din applikation.

 1. Välj din QUINT POWER-strömförsörjning.
 2. Välj din UPS-modul QUINT UPS.
 3. Välj din energilagringsmodul:
  • UPS-CAP för maximal livslängd
  • UPS-BAT-LI-JON för en hög livslängd vid långa bufferttider
  • UPS BAT/VRLA och VRLA/WTR för maximala bufferttider

Användningsexempel: En industridator måste försörjas genomgående med 24 V DC.

UPS-lösning med IQ Technology  

Anläggningen är tillgänglig så länge som möjligt med IQ Technology

UPS:en med 3,4 Ah buffrar under optimala förhållanden 24 V DC / 5 A i 20 minuter. Batteriets laddningsnivå, prestanda och återstående bufferttid är okända.

Lösning med QUINT UPS-IQ
Den intelligenta UPS:en förmedlar energilagringsmodulens alla relevanta tillstånd. Endast på detta sätt ger den den oerhört viktiga transparensen för att hela tiden säkerställa försörjningens stabilitet och utnyttja energilagringsmodulen optimalt. Den intelligenta batteriövervakningen läser av den anslutna energilagringsmodulens aktuella laddningsnivå och beräknar med hjälp av detta den återstående bufferttiden.

QUINT UPS informerar om bufferttiden verkligen uppgår till 20 minuter. När ett inställbart gränsvärde är uppnått skickas ett varningsmeddelande via den potentialfria reläkontakten, via mjukvara eller direkt till det överordnade styrsystemet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng