Datautbyte

PROFINETs datautbyte sker över en enkel consumer-/provider-modell. Providern skickar då cykliskt data till consumern. För ingående signaler är providern I/O-modulen och consumern PLC, det omvända gäller för utgående signaler. Detta effektiva datautbyte får sina realtidsegenskaper genom två olika varianter i form av PROFINET-protokollets RT och IRT.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Realtidskommunikation med PROFINET RT

I PROFINETs realtidskommunikation med egenskapen RT (realtid) sker datakommunikationen via en optimerad programvarustack, parallellt med TCP/IP-stacken. Förbindelsen från styrsystemet till enheten upprättas via TCP/IP-stacken. Genom TCP/IP-stacken har varje enhet en IP-adress och kan när som helst adresseras även via andra protokoll (som HTTP för webbserver).

PROFINET tjänar till att uppfylla realtidskraven för VLAN-taggen i headern, och sätter där den högsta fritt tillgängliga prioriteringsnivån 6. Därför vidarebefordras PROFINET-meddelandena helst i switchar.

PROFINET RT definierar updateringshastigheterna för datautbyte till mellan 250 µs och 500 ms. En moduls in- och utdata kan uppdateras med olika hastigheter. Den möjliga uppdateringshastigheten beror på den höga prestandan.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Realtidskommunikation med meddelandejitter under 1 µs

Samma egenskaper gäller för PROFINET IRT som för PROFINET RT. Realtidsklassen utökades visserligen med specifik hårdvara, så att meddelandenas jitter är mindre än 1 µs.

Det kan äga rum en synkron realtids-dataöverföring i IRT-fasen som är oberoende av Ethernet-kommunikationen. Detta uppnås genom en tidsförskjutning. Då regleras det µs-exakt i alla enheter, när realtidsdata, larm och TCP/IP-kommunikation leds vidare i nätverket.

PROFINET IRT-kompetenta enheter kan kommunicera även i driftstypen RT.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng