PROFINET-profiler

PROFINET-profilerna reglerar förhållandet för automationsenheter och -system med avseende på egenskaper såsom funktionssäkerhet, drivteknik och energimanagement. Profilerna utvecklas i arbetskretsar från PROFIBUS och PROFINET International (PI) för att säkerställa enheternas öppenhet, interoperabilitet och utbytbarhet.

PROFIsafe

PROFIsafe – den säkra kommunikationsprofilen för PROFINET

Beskrivning
PROFIsafe är en säker och certifierad kommunikationsprofil för applikationer för funktionssäkerhet för PROFIBUS och PROFINET. PROFIsafe ger en säker datakommunikation med en ökad funktionalitet i applikationer för funktionssäkerhet som målsättning.

Samtidigt möjliggörs en reduktion av tiden för installation och en maximal interoperabilitet och utbytbarhet av enheter med säkerhetsfunktioner.


Användning
PROFIsafe är utformad på så sätt, att standard-PROFINET-nätinfrastrukturen används för en säker dataöverföring. På så sätt kan säker och osäker datatrafik samexistera. Det förenklar konstruktionen av anläggningar och minskar kostnaderna. Även dataöverföring över WLAN är möjlig.

PROFIsafe-protokoll kan användas för säkerhetsrelaterade applikationer upp till SIL3 enligt IEC 61508 resp. IEC 62061, säkerhetskategori 4 enligt EN 954-1 eller PL e enligt ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive – enhetsprofilen för drivenheter

Beskrivning
PROFIdrive är den modulärt konstruerade standardprofilen för drivteknik för PROFIBUS och PROFINET. Den ger obligatoriska egenskaper för drivenheter och encoder med målet för interoperabilitet och utbytbarhet av enheter inom PROFIBUS- och PROFINET-applikationer.

PROFIdrive definierar sex applikationsklasser för drivenheter för så gott som alla krav i drivenhetsautomation. På så sätt säkerställs en enkel och konsekvent tillkoppling av drivenheter i alla automationsapplikationer.

PROFIdrive-applikationsklasser
Enligt de breda applikationsmöjligheterna finns det för PROFIdrive sex applikationsklasser som graderats efter funktionsinnehållen för PROFIdrive. En drivenhet kan stödja en eller flera klasser.

 • Applikationsklass 1
  Standarddrivdon med varvarvtalsreglering, t.ex. omformare
 • Applikationsklass 2
  Som applikationsklass 1, men med utökad funktion (teknikfunktioner)
 • Applikationsklass 3
  Servodrivdon med varvtal, lagerreglering och profilgenerator, t.ex. enkelaxel-positionsdrivenhet
 • Applikationsklass 4/5
  Servodrivdon för central rörelsestyrning med flera axlar  (Motion Control, Computerized Numerical Control, robotteknik)
 • Applikationsklasse 6
  Servodrivdon för decentral automation (elektroniska drivdon, kammskivor)

Applikationsklasserna 1 till 3 kan realiseras med PROFINET RT. Från applikationsklass 4 är isosynkron dataöverföring med PROFINET IRT absolut nödvändig.

Multi Profile Drive
Moderna drivenheter behöver komplettera sina klassiska drivfunktioner med nya funktioner såsom säkerhetsteknik och energimanagement baserat på expanderade applikationskrav. De blir därmed plattformar för drivenhetsrelaterade automationsfunktioner. Följdaktligen implementeras de allmänna profilerna PROFIsafe och PROFIenergy i drivenheter för att uppfylla kraven.

PROFIenergy

PROFIenergy

Beskrivning
PROFIenergy är en allmän enhetsprofil som utformats för applikationer i området energimanagement i produktionsanläggningar.

Baserat på PROFINET beredställer PROFIenergy ett apparatgränssnitt som kan styra energiförbrukningen för maskiner och anläggningar via PROFINET med hjälp av överordnade system. Huvudfokus ligger på sparpotentialen för energi i pauser och produktionslösa faser.

Bakgrund
Initativet för PROFIenergy utgår från Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA), som är organiserad i företagen Audi, BMW, Mercedes, Porsche och VW. Den för detta nygrundade arbetskretsen i PROFINET-användarorganisationen (PNO) offentligjorde PROFIenergy-specifikationen i slutet av 2009. PROFIenergy påverkar alltmer moderna automationsenheter.

Användning
PROFIenergy använder acykliska PROFINET-tjänster för överföring av standardiserade kommandon, som skräddarsytts för följande användningar:

 • Kortare pauser
 • Längre pauser
 • Oplanerade pauser
 • Mätning och visualisering av energförbrukningen

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng