Våglödning

Våglödning är en lödningsmetod, där man löder elkomponenter efter deras bestyckning för hand eller med bestyckningsautomater på kretskortet.

Först fuktas modulen med flussmedel på lödsidan, värms upp, förs över en enkel- eller dubbellödvåg och fuktas där slutligen med lödmetall. Vid blyfri lödning uppgår lödtemperaturen till ca 260 °C. Efter lödproceduren kyls hela modulen, för att reducera den termiska belastningen på kretskortet.

Fördelarna

  • En hög processeffektivitet genom en snabb och vetenskaplig lödningsmetod, bäst för trådade komponenter
  • Lödprocessen är oberoende av storleken och densiteten hos komponenterna som ska lödas
  • Lägre temperaturbelastning på komponenterna: modulerna löds oftast enbart på ena sidan

Grunder

Våglödningsmetod för kretskort  

En våglödningsanläggning i användning

Våglödningsmetoden används främst vid lödning av genomföringskomponenter (Through-Hole Technology – THT), men kommer även till användning vid montering av ytmonterbara komponenter (Surface Mounting Technology – SMT) på kretskortets undersida.

Om det enbart ska lödas THT-konstruktioner, är våglödningen fortfarande standardmetoden med dess konstruktioner som måste klara högre mekaniska belastningar.

Ofta används två lödvågor (chip- och lambda- resp. Wörthmannvåg) efter varandra för att säkert löda THT-komponenter på kretskortets ovansida och SMT-element på kretskortets undersida i samma arbetssteg. I jämförelse med selektiv lödning, där en enda del av modulen löds, är det oftast snabbare och mer ekonomiskt när större antal komponenter ska lödas.

Viktiga parametrar vid våglödning är, förutom lödtemperaturen, PCB:ns doppdjup, dragvinkeln inom våglödanläggningen, lödtiden och lödvågtypen.

Om komponenterna lämpar sig för våglödningsmetoden, definierar följande standarder med tillämpningsområdet ytmonterbara komponenter samt genomföringskomponenter:

  • DIN EN 61760-1: Ytmonteringsteknik – Del 1: standardiserade metoder för specifikation av ytmonterbara komponenter (SMDs)
  • IEC 61760-1: Surface mounting technology – Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs)

Dessa standarder beskriver den så kallade temperaturprofilen för SMT- och THT-komponenter. De gränsvärden som anges där ligger oftast över de faktiska temperaturbelastningarna i praktiken. Den godkända temperaturprofilen för de relevanta komponenterna beror på konstruktionen hos samtliga komponenter, kretskortstjockleken och -storleken samt lödmetallen som ska användas.

Exempel 1

Denna exempelprofil för en laminär våg visar temperaturgränsvärden från > +250 °C i tre sekunder.

Laminar våg med temperaturgränsvärden

Exempelprofil för kretskortsanslutningselement vid användning av en enkel lödvåg

Exempel 2

Vid denna gränsvärdesprofil uppnår de maximala temperaturbelastningarna för båda vågor tillsammans > +250 °C i fem sekunder. 

Summan av båda vågornas temperaturbelastningar

Exempelprofil för kretskortsanslutningselement vid användning av en dubbelvåg

Hitta din lösning snabbt

På följande länk finns alla kretskortsanslutningar med kontakter för våglödning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng