Tillbaka till översikten

Effekter av blixtströmmar

Vilka följder har skador på grund av blixtnedslag? Hur kan byggnader och anläggningar skyddas mot dem?

Följdskador och förstörelser genom blixtnedslag

Beroende på den medförda energin orsakar blixtnedslag omfattande förstörelser av byggnader och anläggningar, vilka kan förorsaka ytterligare följdskador.
 
Inom området bostadshus eller företag, som regelbundet beträds av personer, uppträder omedelbart sådana skador. Hjälpåtgärder för att begränsa skadorna kan i de flesta fall inledas på kort sikt. Efter en sådan händelse kan skadeomfattningen följaktligen snabbt och konkret bedömas. En omedelbar reparation och återstart av viktiga anläggningsfunktioner kan förhindra följdskador.

Följdskador och förstörelser genom blixtnedslag

Vid utsatt belägna eller stora anläggningar finns vanligtvis inte möjligheten till ständig kontroll av personer. Förstörelser eller skador på anläggningen upptäcks ofta först genom följdskador. Av den anledningen används allt oftare intelligenta övervakningssystem som ständigt övervakar de olika funktionstillstånden i en anläggning och omedelbart meddelar resultaten till en central styrenhet. Det möjliggör även en omedelbar reaktion på störningar och följdskador kan undvikas liksom långa driftstoppstider.

Tidigare fanns det inget mätsystem som tillförlitligt kunde upptäcka och utvärdera blixtnedslag i en anläggning. Inte heller fanns det någon skade- eller störningsinformation om sådana incidenter.

Till särskilt blixtfarliga och utsatt belägna anläggningar räknas till exempel vindkraftanläggningar, energiproduktionsanläggningar, stora industrier och järnvägsanläggningar. Vid sådana anläggningar är heltäckande blixtskyddsåtgärder mycket svåra, om inte till och med omöjliga, att införa.
 

Blixtströmsmätsystem LM-S

Blixtströmsmätsystem LM-S  

Det unika blixtströmsmätsystemet

Lightning Monitoring System LM-S från Phoenix Contact finns tillgängligt för att fånga upp och utvärdera blixtnedslag. Det består i stort sett av en utvärderingsenhet och en givare som är monterad på en blixtskyddsanläggnings avledare.

Detta mätsystem använder Faraday-effekten och den magnetoptiska effekten för att analysera höjden och flödesriktningen av blixtstötströmmar som uppträder i blixtavledningar. Det är en ljusvåg som påverkas magnetiskt och påverkans storlek utvärderas som mätresultat. Även signalöverföringen sker via fiberoptisk ledare.

I jämförelse med en signalöverföring via kopparledning har det väsentliga fördelar. Blixtströmmar som uppträder i mätsystemets omgivning kan inte längre påverka ljussignalen eller koppla sig in i överföringssträckan. Därmed finns en tillförlitlig och från EMC-synpunkter godtagbar signal tillgänglig för utvärderingsenhetens elektronik.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng