Tillbaka till översikten

Signalöverföring och övervakning

Hur kommer den registrerade signalen från givaren till utvärderingsenheten? Hur utvärderas mätresultaten där? Hur kan systemet minimera underhållsåtgärder? På de följande sidorna hittar du svaret.

Systemgränssnitt och signalöverföring

RJ-45 Ethernet-gränssnitt  

RJ-45 Ethernet-gränssnitt:

Via Ethernet-gränssnittet RJ-45 kan utvärderingsenheten enkelt anslutas till standardnätverk. Såväl åtkomsten till de registrerade uppgifterna som konfigurationen av systemet sker då via den interna webbservern. Webbgränssnittet anropas via webbläsaren på en ansluten dator per IP-adressering.

Fjärrövervakning

Visning av belastningsvärdena på en mobiltelefon  

Visning av belastningsvärdena på en mobiltelefon

Blixtnedslag i svårtillgängliga eller avlägsna anläggningar, som t.ex. vindkraftparker till havs, kan inte detekteras eller kan bara detekteras till stor kostnad. Blixtdetektionssystemet LM-S tillhandahåller alla mätdata via det integrerade webb-gränssnittet. På så sätt kan vid alla tidpunkter anläggningens belastningssituation efterfrågas via fjärråtkomst, t.ex. med en smartphone.

Förebyggande underhåll

Med de utvärderade uppgifterna kan den verkliga belastningen av en anläggning bedömas mycket noggrant. Mätresultaten är alltid aktuella och möjliggör ett förebyggande underhåll. Om en skada på anläggningen antas ha inträffat kan snabbt åtgärder vidtas för att undvika följdskador. Driftstopp kan då minskas eller helt undvikas. När dock en minimal okritisk belastning av anläggningen kan avledas från mätresultaten sparar det onödiga underhålls- eller serviceinsatser.

Fjärrkontakt

Utvärderingenheten har också ett kopplingsrelä med fjärrkontakt. Denna öppnarkontakt ger vid varje händelse en kort impuls som kan utvärderas av en räknare. Så finns också möjligheten till en enkel eller ytterligare utvärdering av antalet blixnedslag som inträffat i anläggningen. Reläkontakten intar sitt viloläge först efter uppstart av systemet. Och vid systemstörningar slås reläet från. På så sätt kan även systemberedskapen efterfrågas via fjärrkontakten.

Fjärrkontakt

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng