Tillbaka till översikten

Installation

Givarhölje över avledningen  

Givarhöljet är fast och tätt monterat med kabelband på avledningen.

I cirkulära magnetfält beror den effektiva fältstyrkan på hur långt införd givaren är i den strömförande avledningens magnetfält.

Cirkulärt magnetfält kring givaren  

Cirkulärt magnetfält kring givaren

Inträngningsdjupet definieras i beräkningen via radien. Det vill säga att ju mindre radien är, desto större är fältstyrkan. Det är sålunda fördelaktigt att givaren monteras så tätt inpå avledningen som möjligt så att den effektiva fältstyrkan blir så stor som möjligt.

Förklaring:
H = fältstyrka [A/m]
r = radie [cm]
I = ström [A]

Radiens betydelse för kalibreringen av systemet

LM-S givarhölje  

Mätsektionen finns i det främre området av givarhöljet.

Radien är måttet på givarens inträngningsdjup i magnetfältet och för detekteringen av den där effektiva magnetfältstyrkan H. Värdet motsvarar avståndet från ledarens mittlinje till givarhöljets ytterkant.

Radien fastställs vid installationen. Det är viktigt för kalibreringen av systemet, eftersom det säkerställer samma mätförutsättningar vid olika anläggningsförutsättningar.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng