Trusted Wireless 2.0

Effektiv och enkel överföring för stora avstånd

Logotyp Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: industriell trådlös teknik

Den egenutvecklade trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0 utvecklades av Phoenix Contact speciellt för industriell användning. Den lämpar sig speciellt för trådlös överföring av givar- och ställdonsinformation, samt för överföring av små till medelstora datamängder i stora anläggningar. Vid fri sikt överbryggs avstånd på flera hundra meter till flera kilometrar mellan två radioenheter.

Trusted Wireless 2.0 sluter hålet mellan WirelessHART som speciell teknik för givarnätverk och höghastighetstekniken Wireless LAN.

För optimal anpassning till alla tillämpningskrav finns olika inställningsmöjligheter. Tekniken används i Phoenix Contacts industriella trådlösa system Radioline.

Egenskaper

Trusted Wireless 2.0 använder den så kallade FHSS-metoden (Frequency Hopping Spread Spectrum). I tekniken används ett urval av upp till 127 kanaler från hela frekvensbandet, som används i ett pseudoslumpmässigt mönster. Tack vare detta blir kommunikationen mer robust.

Därutöver möjliggör Trusted Wireless 2.0 en särskilt god samexistenshantering av olika radiosystem. Genom användning av olika RF-band (radiofrekvens) kan flera Trusted Wireless-2.0-system drivas parallellt utan problem. Det går också att skärma av bestämda kanaler (svartlistning) så att det går att t.ex. använda parallella WLAN-system utan effektbegränsningar.

I en egenutvecklad teknik som Trusted Wireless 2.0 är protokollet inte offentligt, vilket ger tekniken har ett utmärkt skydd. Dessutom har ytterligare säkerhetsmekanismer införts: 128-bitarskrypteringen sörjer för att teoretiskt uppsnappade datapaket inte kan tolkas. Integritetskontrollen kontrollerar sändarens rättigheter och avvisar kommunikation som har förändrats.

Signalen försvagas om den trådlösa signaleringen sänds genom väggar eller andra hinder. Dämpningen är högre ju högre frekvensen är, dvs. en 2,4-GHz-signal dämpas starkare än en 868-MHz- resp. en 900-MHz-signal.

Med den högre sändeffekten i 868/900-MHz-bandet uppnås avsevärt större distanser än i 2,4-GHz-bandet. I 2,4-GHz-bandet är överföringstiden kortare och dataflödet högre än i 868-MHz- resp. 900-MHz-bandet. För det första står väsentligt fler frekvenser till förfogande i 2,4-GHz-bandet, för det andra är högre hastigheter för dataöverföring i luften möjliga. Dessutom behöver ingen lagreglerad användningstid (Duty Cycle) följas i 2,4-GHz-bandet, som för 868-MHz-bandet.

Phoenix Contacts trådlösa system Radioline omfattar trådlösa moduler för 868 MHz (Europa, Sydafrika), 900 MHz (Nordamerika, Sydamerika) och för 2,4 GHz (för hela världen).

Decentral nätverksmanagement

Decentral nätverksmanagement zonen parent-child  

Decentral nätverksmanagement zonen parent-child

Tekniker som WirelessHART eller Zigbee använder ett centralt tillvägagångssätt för nätverksmanagement. Det innebär att all kommunikation går via en central masterenhet, vilket kan leda till ökad nätverkstrafik.

Men Trusted Wireless 2.0 arbetar med en centraliserad nätverksmanagement. I det trådlösa nätverket finns så kallade parent-child-zoner, där en överordnad trådlös modul är parent och en ansluten modul är child.

Hela nätverksmanagementen sker inom parent-child-zonen och behöver inte skötas centralt. Därigenom reduceras nätverkstrafiken och ökas datautbytet i hela nätverket.

Flexibla anpassningsmöjligheter

Med Trusted Wireless 2.0 finns möjlighet att ställa in datahastigheten för det trådlösa gränssnittet så att mottagarkänsligheten ökar. Vid låg datahastighet kan en betydligt större sträcka överbryggas än vid en högre datahastighet. Med andra ord kan användaren ange inställningar som är anpassade efter önskemål, räckviddskrav och tillämpning.

Phoenix Contacts trådlösa system Radioline möjliggör en enkel och flexibel konstruktion av punkt-till-förbindelser, stjärnnätverk eller meshnätverk, och överför I/O-signaler och seriella data. Via de integrerade RS-232- och RS-485-gränssnitten kan I/O-modulerna med Radioline även anslutas direkt till styrsystemet via Modbus-protokoll.

Exempel på användning

Trusted Wireless 2.0 resp. det trådlösa systemet Radioline är speciellt utvecklade för seriell användning för överföring av seriella styrsystemsdata eller analoga resp. digitala I/O-signaler. Denna kombination är speciellt lämplig för användning i vidsträckta anläggningar och nätverk, t.ex. i området vatten/avsloppsvatten eller i processtekniken.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng