Det centrala reningsverket i Wilhelmshaven: tillförlitlig trådlös kommunikation

Modernisering av det centrala reningsverket Wilhelmshaven med trådlösa lösningar från Phoenix Contact

Avloppsrör  

Modernisering av reningsverket Wilhelmshaven med Phoenix Contacts trådlösa kommunikation

De tekniska företagen Wilhelmshaven (Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW)) ansvarar för avledning och rening av avloppsvatten för städerna Wilhelmshaven och Schortens. De driver ett cirka 520 kilometer långt underjordiskt kanalsystem och två huvud- och 65 sekundärpumpar, som transporterar avloppsvattnet via tryckrörledningar till centralreningsverket. Området TBW:s vattenavledning rengör här dagligen cirka 20000 avloppsvatten.

TBW:n optimerar anläggningen kontinuerligt. Inom ramen för modernisering av reningsverket är därför fyra eftersedimenteringsbassänger, sandfällan samt pumpstationerna och slamtornen försedda med trådlösa system från Phoenix Contact, för att kunna överföra signaler och data ekonomiskt till ledningscentralen.

Lösning

Bluetooth-PROFIBUS-sats  

Dataöverföring med Phoenix Contacts Bluetooth-PROFIBUS-sats

Integrering av mängdmätning i styrsystemet

Cirka 300 meter från huvudpumpverket sker en mängdmätning i tryckrörledningen på andra sidan av Ems-Jade-kanalen. Den analoga mätsignalen kunde inte kopplas per kabel till huvudpumpverkets befintliga PLC, eftersom undergrävningen av Ems-Jade-kanalen var problematisk.

Frank Jakobs, som är ansvarig för automationen av reningsverket och pumpverken, rapporterar: "När jag sökte efter en lösning på problemet fick jag upp ögonen för Phoenix Contacts trådlösa teknik." Två Bluetooth-omvandlare används som kabelersättning, och de integrerar givarsignalen direkt i huvudpumpverkets PROFIBUS-system. "På så sätt kan uppgiften genomföras ekonomiskt", sammanfattar Frank Jakobs.

Dator- och sandfälleanläggning  

När en definierad fyllnadsnivå uppnåtts sänder Wireless-modulerna en signal

Omedelbar signalering om fyllnadsnivån överskrids

I dator- och sandfälleanläggningar befrias avloppsvattnet från grova fasta objekt. Ämnen såsom sand och okornat material från vägen såsom avsätts i ventilerade sandfällor. De pumpas sedan bort och förs till en tvättanläggning för sand. Pumpen ligger i ett schakt, som tidigare ofta passerats obemärkt.

Med systemet Wireless-MUX är detta problem en del av det förgångna: Överskrider vattnet i pumpschaktet en bestämd fyllnadsnivå sänder de trådlösa modulerna en signal, så att alla pumpar i utrymmet för sandfällan kopplar från.

Om vattnet sjunkit tillbaka, frigör en utvärderingsenhet med fyllnadsnivågivare pumparna igen. Sedan flera år arbetar Wireless-MUX-systemet felfritt. "Baserat på goda erfarenheter använder vi nu även Phoenix Contacts trådlösa system i många andra områden", berättar Frank Jakobs.

Central trådlös station för datainsamling och -överföring  

Den centrala trådlösa stationen mellan filteranordningarna är kopplad till PROFIBUS-mastern i företagsbyggnaden

Ekonomiska alternativ till öglekontakter

Ytterligare ett användningsområde för industriell trådlös teknik finns i området efterrening: I de fyra filteranordningarna mäter en processorsond vardera från Hach Lange slamnivån med en optisk metod. Sonderna sitter på bäckenets kringlöpande skraparmar. Mätvärdena överlämnas till respektive styrsystem och kommuniceras därifrån till kontrollrummet i företagsbyggnaden via PROFIBUS.

Eftersom överföringen via traditionella överföringsmedier såsom öglekontakter visar sig vara underhållsintensiva och störmottagliga i den här miljön, favoriserades en trådlös lösning.

På var och en av de fyra skraparmarna installerades en Bluetooth-omvandlare och förbands med motsvarande Profibus-styrsystem. Sedan förmedlar sonderna data via Bluetooth till en central station mellan skraporna, som kopplas igen till PROFIBUS-mastern i företagsbyggnaden via fiberomvandlare.

Summering

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, ansvarig för anläggningsautomationen på TBW

"Genom att använda Phoenix Contacts Wireless-lösningar har vi klarat flera utmaningar och sparat mycket pengar", avslutar Frank Jacobs.

"För oss utgör den trådlösa tekniken även i framtiden ett alternativ till kabelbunden trådning att beakta för reningsverkets alla delar."

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng