Ekonomisk trådlös lösning som ger den behövda transparensen

Energimanagement utan ytterligare kabeldragning med det trådlösa systemet Radioline

Walter Mester GmbH Co. KG:s produktionsanläggningar  

Walter Mester GmbH & Co. KG producerar omkring 14 miljoner smidda formämnen per år

För att dra nytta av skatteförmånerna för energiintensiva företag, behöver energiförbrukningen registreras transparent. Det visar sig vara kostsamt att bygga upp ett motsvarande managementsystem eftersom det behöver dras en mängd ledningar för att ansluta mätutrustningen.

Därför använder Schmiede Walter Mester GmbH & Co. KG en trådlös lösning från Phoenix Contact.

Användning

Walter Mester GmbH & Co. KG grundades 1908 och producerar årligen omkring 14 miljoner smidda formämnen av standardstål, höglegerade ståltyper eller icke-järnmetaller. Företaget behöver cirka fem miljoner kWh ström per år för sin tillverkning, och strömmen används huvudsakligen till uppvärmningsprocesserna.

Energiflödena skulle förmedlas transparent av två skäl: för det första ville man inte beräkna tillverkningskostnaderna för arbetsstyckena med ungefärliga underlag, utan baserat på energikostnaderna per tillverkningssteg för maskinerna. För det andra tillåter skattelagen för ström skatteförmåner för energiintensiva företag. Mot bakgrund av detta förses uppvärmningsprocesserna med ett system för energiregistrering och management.

De första erbjudandena som tillhandahölls företagsledaren Ralf Mester kunde inte accepteras på grund av de höga utgifterna för kabeldragning och installation.

Lösning

Kopplingsbox med trådlös modul och energimätutrustning  

Energimätutrustningen EMpro och den trådlösa Radiolinemodulen i kopplingsboxen

I egenskap av specialist för applikationslösningar i gjut- och smidesteknik utvecklade Isertech GmbH ett trådlöst lösningsförslag för smide. Med den trådlösa anslutningen av mätenheter för energi kan relevanta data nu överföras snabbt och ekonomiskt.

Ansatsen satsar på trådlösa moduler i produktportföljen Radioline från Phoenix Contact, som arbetar med tekniken Trusted-Wireless. Wireless-standarden, som sänder i det licensfria 2,4-GHz-ISM-frekvensbandet, kan överbrygga avstånd på upp till 5000 meter mellan de enskilda stationerna.

Dessutom används intelligent energimätutrustning i produktportföljen EMpro från Phoenix Contact, som omfattar alla elektriska parametrar.

Tuffa omgivningsförhållanden i smedjan  

Tuffa omgivningsförhållanden i smedjan: starka vibrationer och höga temperaturer

Tillförlitlig drift även i tuffa omgivningar

"Jag och kunden började att tvivla", berättar Thomas Besbes, som är verksam vid driften hos Isertech GmbH. "Vi var osäkra på om den trådlösa kommunikationen skulle fungera tillförlitligt i de tuffa omgivningsförhållandena i en smedja."

De avsevärda elektromagnetiska belastningarna genom transformatorer och elektromagnetisk induktion, och de höga temperaturerna och hamrnas ständiga vibrationer utgör ändå inga problem för de trådlösa Radioline-modulerna eller för EMpro-mätutrustningen.

Vid realiseringen i Warsteiners smedja betraktades hela produktionskedjan från råmaterial till högkvalitativt smitt formämne, och försågs med energimätutrustning där så behövdes.

Central bearbetning och förvaring av data

Efter nedkylningen behöver formämnena separeras. Eftersom energibehovet hos de använda moderna Excenter- och hydrauliska pressarna är förhållandevis lågt, är pressarna mättekniskt sammanpressade till en EMpro-komponent. som är centralt monterad i stansutrymmets energifördelning. Baserat på den trådlösas kommunikationen över Radioline-moduler behövde endast en kortare kabelsträcka dras.

Efter idrifttagningen av energimanagementsystemet visade det sig snabbt ur mätresultaten att flera slutsatser kunde dras ur smidesresultaten. Företagsledaren Ralf Mester förklarar: "Nu kan vi exakt avläsa effektskillnaderna mellan de äldre, analogt reglerade och de moderna, digitalt styrda ugnarna. Baserat på denna information kan tidpunkten för anskaffning av en ny ugn fastställas exakt."

Insamlade data bearbetas i ett centralt styrsystem. Där kan användaren när som helst hämta utvärderingarna på en webbserver. Dessutom lagras data i en SQL-bank, för att kunna ge uppgifter till skatteverket.

Summering

Ralf Mester och Thomas Besbes  

Företagsledarna Ralf Mester och Thomas Besbes är övertygade av lösningen för energimanagement

Lösningen som implementerats hos Walter Mester GmbH & Co. KG visar hur energiförbrukningen förmedlas transparent till de energetiska brännpunkterna med systematiskt konstruerad mätutrustning i kombination med en tillförlitlig trådlös överföring.

Möjliga energisparpotenetialer kan detekteras med lite installationsarbete och anläggningens utnyttjande optimeras. Dessutom erhåller Schmiede data för en exakt beräkning av tillverkningskostnaderna, det förebyggande underhållet och för utbyte av maskiner i tid, samt data för förbrukningen inom ramarna för energiintensiva processer.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng