Slussanläggningen Kiel-Holtenau

Ett trådlöst Radioline-system för övervakning av byggåtgärder på slussen Kiel-Holtenau

Slussen Kiel-Holtenau  

Det trådlösa systemet Radioline ger stöd vid övervakning av byggåtgärder på slussen.

Efter 100 års användning ska den försörjande dykarledningen för slussen vid Nord-Östersjö-kanalen vid Kiel moderniseras. De komplexa arbetena sker på cirka 30 meters djup parallellt med slussdriften.

Under byggarbetet mäter högkvalitativa givare alla viktiga punkter i slussbyggnaden, varvid de avlägsna mätstationerna förbinds med det centrala kontroll- och larmsystemet via Phoenix Contacts trådlösa Radioline-system.

Applikation

Den federala vatten- och sjöfartsförvaltningen (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)) driver en mängd slussar i Tyskland, bland annat slussen i Nord-Östersjökanalen vid Kiel. Anläggningen består av en stor och en liten slussgrupp med respektive två kamrar, och används för genomresor. Efter mer än ett hundra års drift motsvarar tunneln under slussgruppen inte längre den moderna tekniken. Tunneln kallas försörjande dykarledning – här ligger ledningarna för energiförsörjning, vatten och avloppsvatten samt för kommunikation.

Av ekonomiska skäl och för att upprätthålla driftsäkerheten bestämmer sig de WSV-ansvariga för en ersättande nybyggnation. Samtidigt som slussen fortsatt är farbar borras det på cirka 30 meters djup med den modernaste tekniken en cirka 400 meter lång och omkring två meter bred tunnel under hela anläggningen. Flera nya schakt som ska byggas mellan kamrarna används för anslutning av försörjningsledningarna. Det här byggavsnittet är en förberedelse för fler omfattande åtgärder för att modernisera slussanläggningen.

Lösning

Glötzls MCC-system  

Glötzls MCC-system är installerade i fyra olika områden av slussarna

För övervakning och utvärdering av mätresultaten används komponenter från Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik GmbH från Rheinstetten vid Karlsruhe. I slussanläggningen i Kiel-Holtenau upptas mätinstrument i fyra områden av decentrala mätvärdesregistrerare - så kallade MCC-system (Measurement Communication Control).

Utmaningen består i att de fyra rumsligt fördelade stationerna fördelar sina data till den centrala MCC-masterstationen, som ligger i ledningscentralen på den mellersta ön. Mellan de enskilda stationerna och ledningscentralen behöver flera hundra meters avstånd och slusskamrarna övervinnas. Därför särskiljer sig förläggningen av ledningar av tekniska och ekonomiska orsaker.

"Mot denna bakgrund bestämde vi oss för Phoenix Contacts trådlösa system Radioline, eftersom det är flexibelt att använda", förklarar Joachim Haberland, ansvarig som projektledare för slussanläggningens byggnadsövervakning vid Glötzl Baumesstechnik. "Med Radioline-modulerna överförs I/O-signaler och seriella signaler utan påföljande kostnader".

Översikt över slussanläggningen Kiel-Holtenau  

Översikt över slussanläggningen Kiel-Holtenau

Alternativa överföringsvägar vid avbrott i förbindelsen

Givarna som är monterade till slussbyggnaderna berör ytan med hög precision och upptar på så sätt kammarväggarnas lutningar och förskjutningar. Dessutom bestäms grunvattennivån på tio ställen genom nivågivare. Givarna avger signaler via ett seriellt RS485-gränssnitt.

Det trådlösa systemet Radioline ansluts direkt till mätvärdesupptagarens RS485-utgång och kommunicerar sedan värdena trådlöst till ledningscentralen. Här lagrar MCC-mastern data och utvärderar dem.

"Nu kan alla mätvärden upptecknas permanent, så att eventuella uppträdande störningar detekteras i tid och genast kan avhjälpas", fastställer Jürgen Glötzl verkställande direktör på Glötzl Baumesstechnik.

Vidareledning av seriella och I/O-data

Radioline-systemet är underlaget som orienterar sig efter de speciella kraven hos industriella infrastrukturanvändningar, och bildar den nya trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0. Den sluter luckan mellan WirelessHart som lösning för givarnätverk i processtekniken och Wireless-standarderna Bluetooth och Wireless-LAN som etablerats i fabriksautomationen.

Radioline-modulerna erbjuder olika inställningsmöjligheter beroende på applikationskraven. Från den enkla punkt-till-punkt-förbindelsen till självläkande mesh-nätverk kan det byggas upp godtyckliga nätverksstrukturer.

Summering

Jürgen Glötzl och Joachim Haberland  

Verkställande direktör Jürgen Glötzl och projektledare Joachim Haberland

Den federala vatten- och sjöfartsförvaltningen (die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)) har sparat mycket tid och pengar genom att använda det trådlösa Radioline-systemet.

"Sedan flera månader kommunicerar Wireless-modulerna de upptagna mätvärdena till ledningscentralerna utan bortfall. Det överträffar mina förväntningar på den trådlösa förbindelsen stabilitet", sammanfattar Jürgen Glötzl. "Baserat på dessa positiva erfarenheter använder vi Phoenix Contacts trådlösa lösningar även i framtiden."

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng