RWE-kraftverket Westfalen: stabil trådlös signalering genom naturen

Trådlöst Radioline-system för ekonomisk anslutning av avlägsna mätställen

Kyltorn till RWE-kraftverket Westfalen i Hamm-Uentrup

Kyltorn till RWE-kraftverket Westfalen i Hamm-Uentrup

I vidsträckta infrastrukturanläggningar behöver ofta data från avlägsna stationer utomhus förmedlas till ledningscentralen.

RWE-kraftverket Westfalen använder i detta syfte det industrianpassade trådlösa systemet Radioline från Phoenix Contact. På så sätt kan mätvärden som upptagits för dokumentation överföras enkelt och ekonomiskt till styrsystemet.

Applikation

RWE räknas till de största strömproducenterna i Tyskland. En av de många kraftverken som drivs av RWE ligger i Lippe-Aue öster om regionen Hamm-Uentrop.

Inom ramen för kylprocessen tas vatten från den angränsande floden Lippe, för att jämna ut avdunstningsförlusterna vid värmeavledning via kyltornet. Dessutom leds en del av kylvatten till Lippe tillsammans med det renade avloppsvattnet från rökgasavsvavlingen (Rauchgas-Entschwefelungsanlagen (REA)). Därför behöver kraftverksoperatören dokumentera till- och frånflödet av kylvatten gentemot myndigheterna i form av nivå- och temperaturmätningar.

Mot denna bakgrund stod de ansvariga inför utmaningen, att ansluta temperatur- och nivåmätställena som inrättats i ytterområdet av kraftverket Westfalen till det centrala styrsystemet, där värdena kan upptas och arkiveras. Utöver den kommunikativa anslutningen av inrättningar som ligger långt från de centrala byggnaderna behövde de mest självförsörjande uppbyggda stationerna få energi levererat med installerad mät- och överföringsteknik.

Lösning

Nivå- och temperaturmätställe vid Lippe

Nivå- och temperaturmätställe vid Lippe som är självförsörjande med energi

Självförsörjande energiförsörjning genom en solpanelanläggning

Eftersom ledningsdragningen är arbetskrävande och dyr, har de ansvariga på RWE bestämt sig för en trådlös anslutning av stationerna över Phoenix Contacts trådlösa system Radioline.

Temperaturgivaren, som är monterad till båda mätställen i flödet, och de trådlösa komponenterna får den erforderliga energin genom en självförsörjande solpanelanläggning från Phoenix Contact, som är exakt dimensionernad för respektive effekt som behövs.

Kopplingsbox med trådlösa Radioline-moduler

Trådlösa Radioline-moduler överför alla signaler till fjärrstationen

Tillförlitlig signalöverföring över stora avstånd

Mätställena behöver överbrygga ett avstånd på upp till 1000 meter, i vilket tillkopplingen sker till ett styrsystem. Mellan antennen som är monterad på mätställena och på byggnadens tak sträcker sig en äng med fri sikt.

Radioline-systemet stöder konstruktionen av ett självläkande, maskat nätverk, i vilket varje Wireless-enhet arbetar som repeater och därför kan leda vidare data till övriga enheter. Om en direkt kommunikationsväg alltså skulle kunna vara störd, söker det trådlösa systemet automatiskt en alternativ förbindelse över en annan Radioline-modul som sänder i nätverket.

Den trådlösa modulen i produktportföljen Radioline baseras på den av Phoenix Contact utvecklade Version 2.0 av Trusted-Wireless-teknologin. Metoden som arbetar licensfritt i 2,4-GHz-frekvensbandet utmärker sig genom en hög robusthet och tillförlitlighet samt genom den stora överbryggbara räckvidden, som vid fri sikt kan uppgå till flera kilometer. På så sätt står en industrianpassad kommunikationslösning till förfogande för kraftverket.

Funktionsframställning I/O-Mapping

Enkel fördelning av I/O-signalerna via I/O-mapping

Enkel installation och idrifttagning av det trådlösa systemet

I egenskap av mångårig leverantör av RWE har PBE Esser GmbH i Bergheim övertagit installationen och idrifttagningen av de förkontakterade komponenterna. Den visade sig vara enkel för både Radioline-systemet och för solpanelanläggningen. Nu överför de avlägsna mätställena analoga temperatur- och nivåsignaler samt digitala störmeddelanden till styrsystemet.

Den trådlösa lösningen möjliggör således att kablar ersätts ekomiskt för I/O-signalerna. Via så kallad I/O-mapping fördelas data utan mjukvarustöd enbart genom att trycka på en vit räffelrulle i det trådlösa nätverket. För att förbinda ingångsmodulen med utgångsmodulen, ställer användaren även in samma I/O-mapadress till båda modulerna – till exempel 23 – och drar därmed så att säga en trådlös kabel mellan stationerna.

Summering

Genom att använda det trådlösa systemet Radioline och den självförsörjande strömförsörjningen via en solpanelanläggning har de ansvariga för kraftverket Westfalen sparat tid och pengar. Det behövs inga ledningar för att leda vidare dokumentationspliktiga temperatur- och nivåvärden från mätstationerna vid Lippe.

Med den flexibla lösningen som är enkel att hantera, flexibel och robust kopplas även framtida byggnader utomhus snabbt och utan problem till styrsystemet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng