Flera trådlösa system parallellt

Flera trådlösa system parallellt

Pålitlig kommunikation

Störningsfri samexistens för trådlösa lösningar i industriell miljö.

Den trådlösa kommunikationens främsta fördel är användningen av det fria utrymmet som ett befintligt, offentligt överföringsmedium. Jämfört med en kabelbunden installation uppstår därigenom inga ytterligare kostnader eller installationsarbete. Man kan röra sig fritt i rummet och överföringsmediet slits inte.

Detta överföringsmedium är en begränsad resurs. Det står inte exklusivt till förfogande för en bestämd användning, utan det används av alla applikationer som alstrar elektromagnetiska vågor. Eftersom det blir allt fler applikationer med trådlös kommunikation i industriella anläggningar krävs en koordinerad hantering av resursen.

Påverkan trådlösa applikationer emellan

Påverkan trådlösa applikationer emellan  

Påverkan trådlösa applikationer emellan

Genom överföringsmediets gemensamma användning kan det uppstå konflikter och ömsesidiga störningar under vissa förutsättningar. Med detta inträffar enbart, om de trådlösa signalerna från två eller flera trådlösa system på ett ställe överlagras samtidigt på samma frekvens.

Effekten i praktiken beror på de inkluderade trådlösa teknikernas arbetssätt och EMC-tålighet. Utöver de trådlösa teknikerna bestämmer den trådlösa planeringen den rumsliga och frekvensmässiga överlappningen och tillämpningen gällande tidsöverlappningen.

Effekter

Exempel på tidsförhållande med och utan trådlös påverkan  

Exempel på tidsförhållande med och utan trådlös påverkan

Den ömsesidiga trådlösa påverkan leder i praktiken inte nödvändigtvis till ett kommunikationsbortfall. Främst leder det till en förlängd överföringstid (latenstid) och ett tilltagande jitter. Fördröjningen och fluktuationsbredden (jitter) beror väsentligen på den trådlösa teknikens EMC-tålighet resp. på det trådlösa systemet.

För att trots detta uppnå en hög tillförlitlighet, använder alla trådlösa tekniker så robusta moduleringsmetoder som möjligt samt interna mekanismer för felkorrektur och telegramupprepning. Ändå är en central koordination och trådlös planering oumbärlig isynnerhet för tidskritiska applikationer, för att från början undvika ömsesidiga störningar och påverkan.

Samexistens-management

En fackmässig planering och dimensionering av trådlösa applikationer samt en manuell frekvensplanering resp. planering av trådlösa kanaler möjliggör en tillförlitlig drift av många trådlösa applikationer på ett ställe.

Trusted Wireless 2.0 och de industriella Bluetooth-lösningarna från Phoenix Contact ger ytterligare stöd för manuell frekvensplanering genom speciella funktioner. Samexistensens-managementens enskilda förlopp förklaras närmare i VDI-direktivet 2185 och i IEC EN 62657-2. Dessa steg, i synnerhet minimeringen av den trådlösa påverkan, ska vid tvivel alltid vägledas eller genomföras av en expert.

Samexistensen är möjlig genom frånkoppling av minst ett av områdena plats, frekvens och tid:

Platsrelaterad frånkoppling

  • Anpassning av sändningseffekten
  • Val av antenner
  • Placering resp. anpassning av antennerna

Frånkoppling i frekvensområdet

  • Kanalval
  • Blacklisting av frekvensområden resp. kanaler

Minimering av den tidsrelaterade frekvenstilldelningen

  • Lägsta möjliga utnyttjandegrad för alla enskilda system

Andra industriella elektromagnetiska störkällor

En tillförlitlig användning av trådlös kommunikation i industrin innebär en säker uteslutning av elektromagnetiska störningar. Det finns många elektromagnetiska störningskällor – t.ex. svetsprocesser, omkopplingar eller omformare. Dessa sänder elektromagnetiska fält som dock uteslutande uppnår låga frekvenser i Kilohertz- eller i det lägre Megahertz-området.

Dataöverföringen sker ändå i regel vid 868/900 MHz eller över 2,4 GHz och ligger därmed långt över frekvenserna för vanliga industriella störningar. Därigenom är påverkan genom industribrukliga elektromagnetiska störkällor utesluten.

Störspektra för typiska applikationer i den industriella miljön

Störspektra för andra typiska applikationer i den industriella miljön

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng