Tillbaka till översikten

Korrekt avsäkring och redundant strömförsörjning

Korrekt val av skyddsenhet ger säker drift i elektriska anläggningar och hög tillgänglighet till anläggningen. 

Automatsäkringar

Fackmannamässig installation av automatsäkringar  

Fackmannamässig installation av automatsäkringar

Automatsäkringar skyddar kablar för strömfördelning i byggnader eller anläggningar. De kopplar bara från vid en kortslutning i slututrustningen för att skydda strömledningen för överlast. Säkringarna har en hög kopplingskapacitet från 6 kA och uppåt.

Som sista skyddssteg för slututrustning erbjuder termomagnetiska och elektroniska säkringar det bästa kortslutnings- och överlastskyddet. Om olika förbrukare eller mindre funktionsgrupper isoleras separat, kan anläggningskomponenter som inte är anslutna till kretsen, arbeta vidare vid förekommande fel om den totala processen tillåter detta.

Se till att skaffa en passande avsäkring för slututrustningen om en ny strömkrets skall installeras. Ta hänsyn till alla kabellängder och kabeldiametrar vid installationen. Kablarna måste vara avsedda för förväntad driftsström men även för en eventuell överlast- och kortslutningsström. Följ selektiviteten mellan de olika säkringarna resp. skyddsenheterna inom ramen för anläggningsområdets avsäkring. Även detta ger bättre tillgänglihet till anläggningen, eftersom endast den felaktiga strömkretsen kopplas från.

Det rekommenderas att installera automatsäkringar på väl tillgänglig plats i kopplingsskåpet så de snabbt och enkelt kan aktiveras igen efter en utlösning. Kopplingsskåpet bör inte bestyckas för mycket för att inte överbelasta strömförsörjningen. Säkerställ även tillräcklig luftcirkulation och kylning. Detta undviker felaktig utlösning.

Tillbaka till ovan

Valet av korrekt automatsäkring

Automatsäkringar  

Olika utföranden för automatsäkringar

Kraven för optimalt apparatskydd varierar beroende på användningsområde och uppgift. Automatsäkringar arbetar därför med olika teknik: elektroniskt, termiskt och termomagnetiskt. Skillnaden ligger i utlösningstekniken och frånkopplingsförhållandet. Kurvor förtydligar frånkopplingskarakteristiken för olika automatsäkringar.

Grundläggande för valet av automatsäkringar är märkspänning, märkström och eventuellt startström för en slututrustning. Den förväntade felsituationen (kortslutning eller överlast) bestämmer passande frånkopplingsförhållande.

Tillbaka till ovan

Urvalsrekommendation efter felsituation

 Utlösningstid vid överlastUtlösningstid vid kortslutningApplikationen är optimalt säkrad vid
Termiska automatsäkringarlämpligolämpligt
 • Överlast
Termomagnetiska automatsäkringarlämpligidealiskt
 • Överlast
 • Kortslutning
 • långa kabelvägar
  (SFB-utlösningskurva)
Elektroniska automatsäkringaridealisktidealiskt
 • Överlast
 • Kortslutning
 • långa kabelvägar
  (aktiv strömbegränsning)
Tillbaka till ovan

Utlösningskurvor

Utlösningskurvor hjälper att hitta passande skyddsenhet beroende på användning. De visar arbetsområdet för strömbegränsande skyddsenheter med en ström-/ tidskurva.

Skyddsenheterna har olika stort arbetsområde, beroende på typ. De vanliga säkringarna med smälttråd tillhör den äldre säkerhetsutrustningen.

Smälttrådens form och styrka bestämmer väsentligt märkströmmen för vilken säkeringen kan användas. Moderna säkringsautomater och automatsäkringar som anges här, kan mycket noga utvecklas för ett bestämt utlösningsförhållaren.

Tillbaka till ovan

Omgivningstemperatur

De olika säkringarna reagerar olika på yttre temperaturinverkan. Omgivningstemperaturen måst observeras, speciellt vid automatsäkringar med termisk utlösning.

Det finns en temperaturfaktor för fastställning av korrekt frånkopplingspunkt. Den multipliceras med relevanta värden ur ström-/tidskurvan. Detta ger det slutgiltiga värdet.

Typiska värden finns angivna i tabellen. Man utgår från en omgivningstemperatur på 23 °C som standard. Faktorn är 1. Utlösningen fördröjs när omgivningstemperaturen är lägre. Faktorn ligger då under 1. Högre temperaturer ger en tidigare utlösning. Faktorn ligger då över 1.

Säkringsvarianter-20 °C-10 °C0 °C+23 °C+40 °C+60 °C
Temperaturfaktor
termomagnetisk automatsäkring
0,790,830,881,001,121,35
Temperaturfaktor
termisk automatsäkring
0,820,860,911,001,091,25
Temperaturfaktor
termisk automatsäkring
0,760,840,921,001,081,24
Tillbaka till ovan

Skyddsenhetens innermotstånd

Innermotståndet i en skyddsenhet är antingen angivet som motståndsvärde i ohm eller som spänningsfall i millivolt.

Ett lågt innermotstånd är idealiskt: Därmed sjunker förlusteffekten i säkringen. Den är bättre lämplig för strömkretsar med låg märkspänning.

Följande tabeller visar typiska värden för spanningsfallet och innermotståndet i olika automatsäkringar.

Typiskt spänningsfall1 A2 A3 A4 A5 A...
Elektroniska automatsäkringar140 mV100 mV120 mV100 mV130 mV 
Termisk automatsäkring    <150 mV<150 mV
Tillbaka till ovan
Typiska innermotstånd0,1 A0,5 A1 A2 A3 A4 A5 A8 A
Termomagnetisk
automatsäkring
 5 Ω1,1 Ω0,3 Ω0,14 Ω0,09 Ω0,06 Ω≤ 0,02 Ω
Termisk
automatsäkring
81 Ω3,4 Ω0,9 Ω0,25 Ω0,11 Ω0,07 Ω≤ 0,05 Ω 

Seriemontering av modulära säkringar

Vid seriemontering av automatsäkringar med samtidig strömbelastning uppträder en motsvarande termisk påverkan. Den motsvarar en ökad omgivningstemperatur. Följden är en för snabb frånkoppling av säkringen.

Påverkande faktorer:

 • Omgivningstemperatur
 • Märkström under driftsvillkor
 • Märkström för säkring
 • Antal bredvid varandra installerade säkringar
 • Avstånd mellan säkringarna

Säkringarna kan dimensioneras så att de endast belastad med 80 procent av säkringens märkström under normala driftsvilkor. Detta kompenserar temperaturpåverkan och optimerar frånkopplingsförhållandet.

Tillbaka till ovan

Passande strömförsörjning

Strömförsörjning och automatsäkring med SFB-teknik  

Tillförliglit enhet: Strömförsörjning och automatsäkring med SFB

Kraven på en strömförsörjning med reserver för framtida expansion bör redan tas med i planeringsfasen, kraven på strömförsörjniongen ökar ständigt. Den kompakta konstruktionen och ökad prestanda är t.ex. viktigt för 24 V DC-strömförsörjning i industriella tillämpningar.

Strömförsörjningen måste stämma överens med effektbehovet för ansluten slututrustning. Dessutom bör inte mer än 80 procent av märkströmmen planeras för att säkerställa en tillförlitlig kortslutningsström vid förekommande fel. Om vald strömförsörjning är för låg eller anslutningsvärdet för högt, kan underspänning uppstå. Avbrott i anläggningskomponenter uppstår och tillverkningsprocessen avbryts.

Viss strömförsörjning har Selective Fuse Breaking teknik,  förkortat SFB. Den levererar den sexfaldiga märkströmmen under ett par millisekunder. Skyddsenheterna utlöser säkert vid förekommande fel med denna strömreserv. Tillsammans med termomagnetiska automatsäkringar med SFB-teknik bildar de en pålitlig enhet för bästa tillgänglighet i anläggningen.

Tillbaka till ovan

Redundant strömförsörjning

Tillgängligheten och produktiviteten kan ökas avsevärt med redundant strömförsörjning. Anslutningsfel, kortslutning eller spänningsfall i en primär försörjning påverkar inte utgångsspännningen. Detta betyder mycket, speciellt i känsliga processer och viktiga anläggningsområden.

Strömförsörjningen kopplas bort från varandra i ett redundant konstruerat system. Denna uppgift övertar redundansmodulerna som är utrustade med olika effekegenskaper. Lasten kan t.ex. fördelas optimalt på båda strömförsörjningarna när störning saknas. En kontinulerig övervakning av ingångsspänningen och utgångsströmmen sker, beorende på utförande. Om avbrott föreligger i en strömförsörjning, kopplar den andra till utan fördröjning.

Strömförsörjningar matar automatsäkringar via en redundansmodul  

Två strömförsörjningar matar automatsäkringskortet via en redundansmodul

Redundant dragna försörjningskablar undviker kabelfel på sträckan mellan redundansmodulen och förbrukaren. Applikationsexemplet visar redundant konstruktion av strömförsörjningen fram till avsäkringen med ett automatsäkringskort. Kortet erbjuder dubbla matarplintar för anslutningsmöjlighet av två försörjningskablar.

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng