Tillbaka till översikten

Fördelar

Kundens fördelar med moderna automatsäkringar

 • Pålitligt skydd av anslutna förbrukare
 • Hög avbrottssäkerhet
 • Selektiv avsäkring
 • Central strömkretsövervakning med statusmeddelande
 • Servicevänlig återkopplingsmöjlighet
 • Hög driftssäkerhet
 • Mångsidiga användningsmöjligheter
Tillbaka till ovan
Liten plats – mycket säkerhet: Automatsäkringar passar i nästan varje kopplingsskåp tack vare den smala konstruktionen

Huvudfunktioner

 • Pålitlig frånkoppling vid fel, även vid hög kabelresistans resp. långa kablar, tack vare aktiv strömbegränsning
 • Snabb återupptagen drift efter ett fel med integrerad till/från-koppling
 • Statusinformation oberoende av plats med klara övervaknings- och fjärrmeddelandekoncept
 • Anpassat och säkert apparatskydd med fina nivåer i märkströmmen
 • Platssparande installation med kompakt konstruktion i 12 mm monteringsbredd
 • Hög servicefaktor med enhetligt jackbara kapslingskoncept
 • Central kontrollmöjlighet med fjärrstyrda reset- eller styringångar
 • Tidsparande installation med genomgående bryggkoncept för alla upprepade potentialer i grundkomponenten

 

 • Pålitlig frånkoppling vid fel, även vid hög kabelresistans resp. långa kablar, tack vare SFB-karakteristik
 • Snabb återupptagen drift efter ett fel med integrerad till/från-koppling
 • Statusinformation oberoende av plats med klara övervaknings- och fjärrmeddelandekoncept
 • Anpassat och säkert apparatskydd med fina nivåer i märkströmmen
 • Platssparande installation med kompakt konstruktion i 12 mm monteringsbredd
 • Hög servicefaktor med enhetligt jackbara kapslingskoncept
 • Central kontrollmöjlighet med fjärrstyrda reset- eller styringångar
 • Tidsparande installation med genomgående bryggkoncept för alla upprepade potentialer i grundkomponenten

Automatsäkringarna i produktportföljen CB har en kompakt konstruktion med fina nivåer i märkströmmen. Termomagnetiska eoch elektroniska automatsäkringar
har ett genomtänkt fjärrmeddelandekoncept för funktionsövervakning på obestämd plats.

Dessa automatsäkringar är modulära och jackbara. Strömkretsarnas installation med grundkomponenter kan göras i förväg. Nödvändig säkring kan väljas senare och jackas i de redan installerade grundkomponenterna. En automatsäkringskontakt kan bytas ut utan att behöva lossa kabeldragningen om förändringar i anläggningen påverkar märkströmmen i den säkrade strömkretsarna.

Det flexibla installationskonceptet i de modulära automatsäkringarna erbjuder obegränsade användningsmöjligheter. Den enkanaliga konstruktionen möjliggör kombinationen av olika säkringsvärden över det tillgängliga området.

Tillbaka till ovan

Grundkomponenter för automatsäkringar

Grundkomponent med push-in eller skruvanslutningsteknik  

Grundkomponent, valfritt med push-in-anslutning eller skruvanslutningsteknik

Grundkomponenterna finns med skruvplintar och med push-in-anslutning. Anslutningen av ledarna med den moderna anslutningstekniken push-in är enkel och sparar tid vid installationen.

Styva ledare eller ledare bestyckade med trådändhylsor tillåter anslutning i ledarschaktet utan verktyg. Kontaktfjädringen öppnar självständigt med ett lätt tryck. Sedan trycks ledaren genom strömskenan. Ledare från 0,12 mm² till 6 mm² kan anslutas utan problem med push-in. Alternativt finns grundkomponenten även med skruvanslutningsteknik.

Tillbaka till ovan

Bryggningskoncept

Jackbara bryggor för potentialfördelning i en serieinstallation  

Jackbara bryggor för potentialfördelning i en serieinstallation

Det komplett bryggningskonceptet förenklar kabeldragningen av likvärdiga potentialer i automatsäkringsgrupper på bästa sätt. Med hjälp av jackbara bryggor realiseras en snabb och individuell potentialfördelning i en serieinstallation med automatsäkringar.

Matningen kan belastas med 41 A med en dubbelbrygga. Även fjärrindikeringsanslutningarna kan anslutas lätt med jackbara bryggor.

Tillbaka till ovan

Automatsäkringskort för termomagnetiska automatsäkringar

De flerkanaliga automatsäkringskorten används t.ex. inom seriemaskinbyggnad eller inom styr- och processtekniken. Vid oförändrade upprepade applikationer kan dessa förtillverkade flerkanaliga varianter integreras i ett anläggningskoncept.

Tack vare den centrala potentialfördelningen kan installationsarbetet minimeras. Med sin individuella bestyckning med termomagnetiska skyddsbrytare kan korten användas på många sätt. De erbjuder anslutningsplintar för upp till fem förbrukare per skyddskrets. På så sätt förenar modulerna de tekniska fördelarna med automatsäkringsserien CB TM1... med en enkel och platsbesparande potentialfördelning.

Fördelarna i detalj:

 • Reducerat installationsarbete med flerkanaliga automatsäkringskort (4-/8-/12-kanaler)
 • Platssparande upp till 35 procent med kompakt modulkonstruktion
 • 60 A summaström för matningar med hög elektrisk ledningsförmåga i korten
 • Effektiv gruppavsäkring med hög märkström upp till 12 A per kanal
 • Säker anslutning av upp till fem strömkretsar per kanal med separata fempoliga dubbelplintar
 • Statusinformation oberoende av plats med gruppfjärrmeddelande i två grupper
 • Hög servicefaktor med enhetligt jackbara kapslingskoncept
 • Variabel bestyckning med användning av standardskyddskontakter i produktserien för modulära automatsäkringar

 

Tillbaka till ovan

Engenskaper för automatsäkringskort

Automatsäkringskort  

Automatsäkringskort

 1. Gruppfjärrmeddelande i två grupper
 2. Jackbara bryggor för seriekoppling av fjärrmeddelandegrupper
 3. Säkringar med F1, M1 eller SFB-utlösningskurva, upp till 12 A per kanal
 4. Anslutningsplintar Plus, 5 x 2,5 mm2
 5. Anslutningsplintar Minus, 5 x 2,5 mm2
 6. Alla anslutningsplintar i push-in-teknik
 7. Universalkapsling UM-Pro med ökad temperaturbeständighet
 8. Anslutningsplintmatning 2 x 2 x 16 mm2, upp till 60 A, lämplig för anslutning av redundant matning

 

Tillbaka till ovan

Termiska automatsäkringar

De viktigaste egenskaperna:

 • Anpassat och säkert apparatskydd med fina nivåer i märkströmmen
 • Snabb återupptagen drift efter ett fel med integrerad mekanisk tillkoppling
 • Platsbesparande installation med kompakt konstruktion
 • Standardiserad jackbar profil för säkringshållare med överensstämmelse med flatsäkringsinsatser enligt ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
 • Tidsbesparande installation med standardiserat bryggningskoncept med Clipline complete-tillbehör
 • Hög servicefaktor med jackbar konstruktion
Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng