Tillbaka till översikten

Termiska automatsäkringar

Aktiveringen av termiska automatsäkringar är en termobimetall, en kombination av bimetall och elektriskt värmeelement. Bimetallen består av stål och zink som deformeras vid värmepåverkan. Om termobimetallen uppnår en definierad värme vid högt strömflöde, utlöser frånkopplingsmekanismen.

Termiska automatsäkringar är enkla och kostnadseffektiva alternativ för applikationer där en exakt frånkoppling inte är tvingande.

Konstruktion (med kopplingslås)

Konstruktion för en termisk automatsäkring  

Konstruktion för en termisk automatsäkring

Automatsäkringar i denna konstruktionsform arbetar med en streckformad termobimetall. Frånkopplingen sker via en fjäderspänd kontaktmekanism. Skyddsenheten kan kopplas till och från manuellt med säkringen.

En inställningsskruv används för justering av frånkopplingstidspunkten från fabrik. Termobimetallens förspänning som påverkar utlösningsmekanismen ställs in med denna skruv.

Märkströmmen börjar inom milliampere-området och räcker upp till ett tvåsiffrigt ampere-område. De är lämpliga för användning upp till 230 V AC eller 65 V DC.

Förklaring:

  1. Till-/frånkoppling
  2. Fjäderspänd kopplingsstång
  3. Kopplingskontakter
  4. Bimetall
  5. Förspänningens inställning
Tillbaka till ovan

Kopplingsschema

Funktionskopplingsschema för en termisk automatsäkring

Funktionskopplingsschema för en termisk automatsäkring

Tillbaka till ovan

Konstruktion (med kopplingsspak)

Konstruktion för en termisk automatsäkring  

Konstruktion för en termisk automatsäkring

Termiska automatsäkringar med snäppskiva som termobimetall har en mycket liten konstruktion. Kopplingskontakten är direkt monterad på skivan. Dessa varianter har en något snabbare utlösningskurva än de med bimetallstreck.

De används i första hand för skydd av integrerade kopplingskretsar i batteri- och ombordsystem upp till 32 V likspänning. Märkströmmen ligger inom det en- till tvåsiffriga ampere-området. Den termiska automatsäkringen kan kopplas till igen efter utlösningen med hjälp av en knapp. Lägre märkström säkras med skyddsenheter i annan konstruktion.

Förklaring:

  1. Kopplingskontakt
  2. Strömställare
  3. Bimetall

 

Tillbaka till ovan

Kopplingsschema

Funktionskopplingsschema för en termisk automatsäkring

Funktionskopplingsschema för en termisk automatsäkring

Tillbaka till ovan

Utlösningskurvor

Utlösningskurva för en termisk automatsäkring  

Utlösningskurva för en termisk automatsäkring

Utlösningstidspunkten i en termisk automatsäkring beror på förekommande överlastström och omgivningstemperatur. Säkringen utlöser snabbare med ökande överlast och långsammare vid lägre överlastström. För säkringar med olika märkström men likartad utlösningskurva kan utlösningsförhållandet även visas med karakteristikfält.

Termiska automatsäkringar reagerar naturligt på värmepåverkan. Utlösningstidspunkten påverkas även av omgivningstemperaturen. Säkringen utlöser tidigare vid hög omgivningstemperatur och senare vid lägre omgivningstemperatur.

Förklaring:

t = Kopplingstid (i sekunder)
xl = Multiplicerad märkström/utlösningsfaktor
1 = Karakteristikfältets strömområde
2 = Utlösningskarakteristik i undre temperaturområde (blå)
3 = Utlösningskarakteristik grupp 1
4 = Utlösningskarakteristik grupp 2
5 = Utlösningskarakteristik i övre temperaturområde (röd)

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng