Tillbaka till översikten

Funktionsprincip

CONTACTRON-funktionsprincipen baseras på en mikroprocessorstyrd kombination av robust reläteknik och förslitningsfri halvledarteknik. Kopplingskonceptet sammanfogar styrkorna hos de båda kopplingsteknikerna och innebär en förlängd livslängd och högsta tillgänglighet för anläggningen.

Starkt teamwork – för en upp till tiofaldig livslängd

CONTACTRON-hybridkontaktorteknik  

Koppla med lågt slitage tack vare CONTACTRON-hybridkontaktorteknik

Hos CONTACTRON hybridteknik övertar halvledare med lågt slitage motorns in- och frånkopplingsprocesser – kontinuerlig drift övertar elektromekaniska kontakter med låg förlust.

Tack vare det intelligenta kopplingskonceptet kopplas de elektromekaniska kontakterna nära nog strömlöst – på så sätt kan man i idealfallet räkna med brytkontaktens mekaniska livslängd. Denna är i praktiken tio gånger längre än den elektriska livslängden.

I följande video visas hur CONTACTRON-hybridtekniken fungerar.

Funktionsprincipen för hybridteknik

CONTACTRON-hybridteknik gör det möjligt att koppla motorer skonsamt på ett sätt som förlänger brukstiden. Nedan visas hur en inkopplingsprocess går till. Under en frånkopplingsprocess löper processen omvänt.

Steg 1:
Relä K1 och K2 sluts. Strömmarna l1, l2 och l3 är noll som förut.

Starta video

Steg 2:

Halvledarna V1 och V2 kopplas in och övertar inkopplingsströmmen. Strömmarna I1, I2 och I3 flyter, varpå motorn går. Under den här korta tiden producerar halvledarna V1 och V2 en förlusteffekt.

Starta video

Steg 3:

För att reducera förlusteffekten överbryggas halvledarna och kopplas från med bypassrelä K3.

Starta video

De slitagefria halvledarna övertar in- och frånkopplingsmomenten. Därefter kan bypassreläerna kopplas utan last och leda motorströmmen kontinuerligt. En mikrocontroller styr och övervakar procedurerna.

Tekniken möjliggör en skonsam koppling som tiofaldigt förlänger brytkontaktens livslängd.

Starta video

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng