ACB teknik

ACB teknik

Redundant fram till last

Aktiva redundansmoduler med ACB teknik ger konstant redundant energiförsörjning för lasten.

Redundanta strömförsörjning i anläggningar med höga säkerhetskrav säkerställer att avbrott i en nätdel inte medför stillestånd. Här gäller det att integrera potentiella felkällor i tilledningen via strömförsörjningen fram till lasten, i övervakningen.

Auto Current Balancing (ACB)

QUINT ORING-strömförsörjning  

Symmetrisk uppdelning av lastströmmen

ACB teknik för QUINT ORING-moduler ger en symmetrisk belastning i strömförsörjningarna.

En ingångsspänningsdifferens mellan strömförsörjningarna registeras kontinuerligt och regleras automatiskt vid en avvikelse på 300 mV. Lastströmmen fördelar sig helt symmetriskt.

Genom användning av modern MOSFET-teknik reduceras den termiska belastningen med upp till 70 procent, i motsats till den klassiska dioden. Den låga förlusteffekten ser till att alla kopplingsskåpskomponenter förblir kylda och enhetens användningstid ökar.

Tillbaka till ovan

Allt i balans

Grafisk indikering av en QUINT ORING-strömförsörjning  

Indikering av symmetrisk avlastning i enheten

En grafisk symbol visar den symmetriska avlastningen i strömförsörjningarna. Användaren kan med ett ögonkast se vilken ingångsspänning som är högre och vilken strömförsörjning som är mer belastad.

Olika status är lätta att läsa av, problem upptäcks snabbt och kan åtgärdas omedelbart. Indikering och visualisering motsvarar NAMUR-rekommendation.

Tillbaka till ovan

Permanent redundansövervakning

LED-indikering av potentialfri signalkontakt i en QUINT ORING-strömförsörjning  

Fullständig övervakning av redundans

QUINT-ORING-moduler övervakar lastströmmen och varnar när ett inställt värde överskrids.

Om användaren kopplar till ytterligare last till en redundant strömförsörjning när anläggningen expanderar, kan detta medföra att redundansen går förlorad.

Det beskriva exemplet i följande avsnitt visar detta tydligt.

Tillbaka till ovan

Exemel-scenario

Scenario: Redundant användning av strömförsörjningar  

Exempel 1: Redundans OK, exempel 2: Redundans saknas

Två redundanta strömförsörjningar med vardera 5 A märkström matar ett styrsystem som behöver 5 A.

Om man ansluter en ytterligare last på 3 A, kan denna hämtas från strömförsörjningens effektreserv. Nödvändig ström på 8 A föreligger utan spänningsförlust.

Redundansen saknas dock här: Om ett avbrott föreligger i en av de båda strömförsörjningarna, kan den andra enheten inte längre tillhandahålla 8 A. LED-lamporna signaliserar omedelbart att redundansen saknas.

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng